Släktklenoder


Silversked som funnits i Sophie Beses ägo.


Örhängen som Nina Lehtonen, f.Berggren fått av sin mormor Iris Berggren,f.Nybondas. Mormor Iris har sagt att de härstammar från tsarens hov i St.Petersburg och var givna åt Iris mormor Charlotte Andersson f.Jansén.


Armbandet har tillhört Elisabeth Behse, Peter Behses dotter. Armbandet fick hon av Onkel und Tante Heyse i Petersburg. Ägare av armbandet är idag Annika Nurttila, (Elisabeth Behses dotters, dottersdotter). En gång tappade Elisabeth armbandet i Petersburg, och vågade inte berätta om det hemma. Följande vår när man krattade i trädgården i Petersburg fastnade armbandet i krattan och så hittades dyrgripen igen.


Väggklocka från Jansénarnas tid på Kulla gård. Finns idag på Jordas i Lappträsk.


Ljuskrona från Hulda och Iivar Savanders hem i Peräseinäjoki. Finns idag i Forssa hos Raili Petrell.


Hylla med ljusstake. Härstammar från Hulda och Iivari Savanders hem. Finns idag hos Raili Petrell i Forssa.


Byst som härstammar från Henriette och Oscar Rosenströms hem. Finns idag hos Raili Petrell i Forssa.