Aktuellt

Behse-ättlingen Synnöve Jordas har skrivit en roman med utgångspunkt I Sophie Behses liv. Det blir boksläpp i november 2014.

Se nedanstående annons.

I sommar 2012 har den Allerska graven renoverats och piffats upp. Den har fram om stenen fått en Rhododendron och ett nytt gruslager. Bilden kan till

äventyrs flyttas till hemsidorna med övriga gravar. I denhär graven vilar Mormor "mommo" Maria och Morfar Fritiof samt Rainers och Eimers Morbror Birger

alias "Pi" Aller.

Också Sophies grav bredvid Lappträsk kyrka har bredvid sig fått en Rhododendronl Rhodon är iochförsig inget självändamål men lever sitt liv medan

vi som sköter saker bor långtborta.

VÅRT SLÄKTTRÄD

Vi (Rainer) har producerat ett släktträd som nedan kan förstoras. Resultatet är mindre kvalitativt men avsikten är dock blott att indikera vad man får för slantarna. Du kan förstora bilden och därmed skapa dig en uppfattning om släktträdets struktur, volym och ändamål. Släktträdet är tryckt och disciplinärt uppstrukturerat och

upp pinnat på väggen synnerligen lättläst.

Källan är (ett till ett) ivarjefall ur vår släktforskares Greger Nyströms Genealogi! Till den som skaffar sig detta släktträd, kolla den "!högra generationen" av barn och skicka deras emailadresser och släktfakta för det är dom som skall föra vår släkt vidare!!!!

Den anspråkslösa framtoningen beror på att jag eftersträvat att få till stånd ett rryckalster som återger släktens styrka och volym. På dessa hemsidor kan man inte förmedla släktträdet alldenstund utgångsmaterialet är en fil extraherad från ett släktforskningsprogram där denna fil är helt oläslig och den tryckta filen innehas av tryckeriet. Det oaktat är vårt tryckta släktträd en fenomenal metod att lära känna släktförbindelserna och kan därför på det varmaste rekommenderas att "dekorera" hemväggarna med! Till detta behöver du två väggställen där det ryms 2x 90 cm bredd och höjd 130 cm.

Mera fakta om släktträdet och dess anskaffning finner du i mitt senaste mail till alla.

Förstora bilden ovan för att få en bild av släktträdets användningsmöjligheter!!!

Rainer, släktäldste, 26.01,2012

Allhelgonadags Behse-tankar 2011

Det har gått knappt tre år sedan Greger och jag (Rainer) träffades på nätet.

Dialogen började såhär;

Greger skriver: Jag har i snart 10 års tid försökt hitta Behse-ättlingar och har lyckats hitta c. 500 st- Men din släktgren har jag aldrig hört talas om.

Ganska mycket har skett på mindre än tre år. - Under tiden har jag gått och grunnat på att det bara i NV Ryssland måste finnas Behsear som vi inte kommit i kontakt med. Nå- en sådan önskedröm har nu gått i uppfyllelse iochmed att vi hittat och kommit i kontakt med mamma Nina Malyutina och hennes son Alexander Malyutin vilka vi som bevistade Allahelgonskvällen på Sandudd begravningsplats och med vilka vi innan det hade en bejublad palaver som varade i flere timmar i centrum av stan. Nina och Alexander talar engelska och Alexander skriver bra på svenska. Så vi förväntar oss att dialogen skall fortsätta. Nina och Alexander är avkommor efter Carl von Behse likt oss.

Ett tomrum i kontakterna med Behsesläkten har härmed fyllts ut och vi ser fram emot ett givande meningsutbyte. Det har redan startat så att släktfakta insamlats av Greger och det kommer att publiceras i vår genealogi småningom. Vi kommer också att distribuera genealogin till alla som betalt sin medlemsavgift för året såsom vi gjort förut. Rainer

Vi är alltså alla i direkt nedstigande led ättlingar till kirurgen Anders Gustav Behse. (och hans son Karl Behse)

Eventuella bilder (trots mörkret) och kanske mera text kommer att publiceras på denna plats.

En trägen och älskad Behse har gått bort den 16 april 2011. Som nedan beskriver honom dottern och författaren Mikaela Strömberg och så skall vi minnas Jan Strömberg!

Minnesteckning över Jan Strömberg (1948-2010)

Jan Paul Herman Strömberg föddes i Hindersby, Lappträsk den 11 maj 1948. Han var första barnet till Gretel (född Hollmén, hemma från Bäckby) och Paul Strömberg (född Smeds i Labby.) På gården Strömbergs i Hindersby hade det inte funnits småbarn på närmare femtio år. Förutom de unga föräldrarna bodde Pauls adoptivföräldrar Sigge och Hanna Strömberg, Sigges mor Hilma och litet senare även Pauls biologiska mamma Edit Smeds (född Råback) på gården. Därutöver var trotjänarinnan Irene Starck praktiskt taget bosatt vid Strömbergs. Den lilla Jan måtte ha varit efterlängtad och omhuldad. Fem år senare fick han en syster, Lena-Stina.

Vår släkt består av många goda berättare. Sigge var författare och storpratare, Gretel har en fantastisk förmåga att levandegöra gamla tider och få en att känna människor som man rent tekniskt och av någon slags kronologisk lagbundenhet inte har kunnat träffa, Jan hade samma förmåga och dessutom ett otroligt minne för detaljer. Därför tycker man sig ha levt med honom redan innan man var född, och därför känns även långt äldre tider än 1950-talet framåt alldeles närvarande. Det här med Sophie Behse som exempel, det fanns med som en självklar historia under hela min barndom. Jan kunde när som helst ta upp och kommentera Sophies liv och det där grälsjuka hos Jansen, och det tedde sig lika naturligt som att samtala om mina kommande skidtävlingar eller vilken traktor som behövde få service.

Hur skriver man en människas liv? Man kan bara utgå från sig själv, särskilt om det handlar om ens pappa. Det går inte, inte längre i det här skedet, att separera honom från ens eget minne och från något som är mer än minne, som är en del av mig. Men man kan skriva ner vissa yttre händelser.

Vid 14 års ålder förändrades Jans liv radikalt. Paul blev svårt sjuk och Jan var nu plötsligt den som tillsammans med sin mamma axlade ett stort praktiskt och säkert även mentalt ansvar över gården. Fem år senare dog Paul, enbart 45 år gammal. Jan var 19 år.

Några år senare gifte sig och flyttade Jan till Harsböle, en liten by i sydligaste Lappträsk. Jag föddes 1971, då var han 23 år gammal. Två år senare föddes min syster Tanja-Marit. Våra föräldrar hade tagit över två bondgårdar. Förutom Jans hemgård i Hindersby tog de även över Nans hemgård Svidis i Harsböle. Väldigt unga var de. Väldigt hårt arbete och säkert med en och annan olyckskorps ”detta klarar de aldrig” som vägkost.

Naturligtvis klarade de av de bägge gårdarna utmärkt. Veckan har 7 dagar och dygnet 24 timmar, och är du ung och fysiskt stark och frisk kan du flytta berg –åtminstone en tid. Ända in en bit på 1990-talet arbetade Jan mycket hårt. Mjölkkor i en stenladugård från 1884, med en modernisering som kom småningom och enbart delvis avlastade människans kroppsinsats, ungdjur i såväl Hindersby som Harsböle, spannmål- och foderodling och skogsarbete. Och hela tiden en utveckling framför ögonen, täckdikning och framtidsvisioner och planer. Men han var snabb, slarvig och ”håtåger” också, och arbetade med en envis energi. I min barndom åkte han ofta på film till biografen i Lovisa, och han läste mycket, enligt mig riktigt dåliga thrillers och mycket historisk litteratur. Vi grälade en del om böcker, och det var alltid uppfriskande.

1990 föddes Jans tredje barn, min bror Dan. Inte många år efter det blev Jan sjuk i dammlunga. Att arbeta som förr blev omöjligt, att dra ner på takten lika omöjligt. En svår och olöslig ekvation, tunga år. En knapp månad före hans 62-årsdag gav kroppen slutligen upp. Femton år av rasande kamp mot fysiken var över. Samma dag han dog körde han höbalar från Hindersby till Harsböle. Det är alldeles följdriktigt.

Skrivet den 24 januari 2011, Borgå

Av Mikaela Strömberg Schalin (dotter)

Till Släktglögg samlades närmare 10 Behsear 18.12.11 enligt nedan. Av förekommen anledning hade tillfället flyttats till Cafe Jugend, Aschan på Espen. Vi tittade på ett bildspel av alla våra inskannade gamla släktmedlemmar, diskuterades släktaktivitet.

En reproduktion av porträttmålaren JD Behses c. 1865 målade familjetavla bytte ägare.

Konstaterades att den tidigare i augusti ansedda tanken med en släktmiddag en

gång i året är helt bra medan man kunde sammankomma på tyskt maner i jultid

kring en glögg i samband med Helsingfors numera arrangerade jultorg i Esplanadparken!!!!

Benita Åkerlund, hembygdsråd,

Hembygd och släktforskning går hand i hand.

I enlighet med Republikens presidents förordning, titlar grupp 8, har vår kära släkt-

medlem Benita Åkerlund, Esbo förlänats titeln hembygdsråd.

Vi gratulerar med stolthet hembygdsrådet Benita Åkerlund på det varmaste!

Familie Behse in Finnland

Glühweintreffen (Glöggträff) lördagen den 18 december

Kl. 11 träffas vi vid Carl von Behses och Peter von Behses gravar,

Samling vid porten utanför gamla kapellet (mittemot fd. Maria sjukhus) Parkering

Innanför porten.

Kl 12 – 14 glöggträff på Marias Asyl (Semigradskys dagis) Stora Robertsgatan 11 B II vån, Julglögg och –tilltugg. Lotteri.

Kl 14 - Guidad tur om våra historiska statyer från Stora Robertsgatan till

Helsingfors Jultorg fram till Salutorget med alla möjligheter till att fynda

ännu oskaffade julklappar.

Skulpturvandring till julmarknaden.

Guide Mikael Jönsson

1 Den visslande helsingforsaren Björn Weckström

Stora Robertsgatan

2 Tellervo, Tapios dotter Yrjö Liipola

Trekanten

3 Atlanter Robert Stigell

Trekanten

4 Sjöjungfrun Viktor Jansson

Bensows hus ( S Espl)

5 Fiskar Gunnar Finne

Bensows hus ( S Espl)

6 Saga och sanning/ Gunnar Finne

Topelius minnesmärke

Teateresplanaden

7 Eino Leino Lauri Leppänen

Teateresplanaden

8 Johan Ludvig Runeborg Walter Runeberg

Esplanadparken

9 Vattennymfer/ Lek II Viktor Jansson

Borta pga restaurering

10 Hejsan/ Snålskjuts Viktor Jansson

Borta pga restaurering

11 Havis Amanda Ville Vallgren

Salutorget

Avgiften om 16€ per deltagare till konto Familie Behse 12083535813

går an som anmälning helst senast 11.12 !

Ju förr, desto bättre-J

Alexander II, Tapios dotter,

Senatstorget Trekanten, Dianaparken

Fotograf: M. Jönsson

Marias Asyl. Isoroba 11

Vår efterlängtade släktfest gick av stapeln 28.8.2010 på

Wasargård i Lappträsk kyrkoby. Vår pressrelease nedan

Till pressen Får publiceras omedelbart

Släkten Behse 160 år i Finland

Familjen Behse firade i lördags (28.8.2010) sin allra första släktfest i UF Framåt´s Wasargård Lappträsk, som besöktes av c. 100 deltagare inkluderande ett äkta par från den tyska huvudsläktgrenen, Dr. Ernst Behse med hustru Gabriele. Festen började med en gudstjänst i Lappträsk kyrka, officierad av Behse ättlingen, prosten Eimer Wasström beg och musik med och av Behse-kusinen, organisten och kompositören Kaj-Erik Gustafsson. Efter gudstjänsten uppvaktades Sophie Behses grav på Lappträsk gamla kyrkogård. Gemensamma kyrkorådet i Lappträsk församlingar hade bifallit släktens anhållan att utnämna graven till ett monument i Lappträsk..

Pastorn och bedjaren Carl von Behse själv född i Franzburg, Vorpommern, verkade inom den tyska och svenska kyrkan i St.Petersburg i början av 1800-talet. Pastor von Behse fick 13 barn av vilka två flyttade till Finland. Sophie Behse med sin man holländaren Engbertus Jansén kom först via Kulla gård i Tessjö, till Labby i Lappträsk. Sophie Behse höll sig Labby-trogen livet ut. Hon hade 5 flickor, 3 av dem stannade i Lappträsk.

Peter Behse verkade i Helsingfors på GGK (Generalguvernörens kansli) som kollegiiassessor. Därutöver räknar släkten med att ett av Carl von Behses barn gifte sig med en finländare, men vem det var har blivit oklart. Ytterligare har veterligen två av Carl von Behses barnbarn flytt till Finland, men dessväre har släkten inte kunskap om deras vidare öden.

Familjen / släkten Behse i Finland har dock brett ut sig. Sophie Behses yngsta barn Hermines barn och ättlingar är många och var väl representerade på festen; de är Lappträsk-bördiga; men även äldsta barnets Charlottes ättlingar var väl representerade. Endats 2 av sju Behse-familjer i Finland hade ingen representation på festen.

Själva festen började med festtal av Behse-”äldsten” Rainer Wasström och sedan fortsatte släktens huvudgenealog Greger Nyström med att ge släkten ett ansikte. Familjen Slätis, med Slätis-bördige Eimer Wasström i kvartetten sjöng några sånger. Vid middagen serverade man Bouillabaisse planerad och tillredd under ledning vår svenska Kock och Behse vän Mikael Jönsson,Kristianstad och bitredd av Behse Katarina Rosas. Dansen blev aldrig riktigt populär, många i menigheten hade så mycket att prata om. Dansorkestern leddes av Behse-kusinen Linda Slätis.

Familjen Behse planerar nästa fest om ett år i Esbo. Orten där de flesta Peter Behse-ättlingarna finns idag

Eimer Wasström begin_of_the_skype_highlighting.

PS Bilder på kommande

Under tiden har vi nöjet att berätta att Behse Ida Wasström seglat in bland de c. 30 bästa Laser RADIAL tävlarna i Finland under sista veckändan i augusti i Hangö.

En Jazzkväll!! igen 19.3.2010

Jazzen gick av stapeln på Gårdskulla i Sjundeå

med fyra Behsear och över 50 gäster på plats.

Närmast kameran (nere) till höger en av våra allra

färskast hittade Behsear, JiiKoo Porras!

Publiken var översvallande glad åt den

fina musiken. Applådernas ymnighet ledde till ett par dacapon.

Behsen och orkesterledaren Eimer Wasström ledde orkestern

och spelade med inlevelse som bilden visar.

Tillfället förverkligades denna kväll enligt blänkaren nedan.

"Nio manna orkestern 7 th River Combo som framför glad jazz uppträder på Gårdskulla Cafe i Sjundeå fred. den 19.03.2010 kl 19.30 - 22.30 . A- rättigheter och snacks . Inträde 5 €. Bifogat en länk till Gårdsakullas egna sidor. Se även MySpace länken Välkommen!

http://www.gardskulla.fi/ http://www.myspace.com/7rivercombo "

Rapport RW

Jane Westerlund är borta

Behse-släktfreaken nr 1. Jane Westerlund i San Rafael, USA är borta. Jane är dotterdotter till Sophie Behses och Engbertus Jansens dotter Mathilde Jansén. Jane var, som en av de första, mycket Behse-medveten. Hon sökte efter släktforskare i Finland för att hitta någon att reda ut släkten Behse. Jane hittade Christine Slätis i Lappträsk, Finland. Chrisse redde då ut många grundläggande Behse-historier och med Christine som ciceron gjorde Jane Westerlund på 1990-talet 2 besök i Finland och då också i mormor Mathildes hemkommun Lappträsk.

Jane Westerlund fyllde i augusti 2009 85 år, men sjuknade till detta år och somnade bort i febuari. Jag höll kontakt med henne brevledes ännu i månadsskiftet juli-augusti 2009. Hennes svar fick jag per e-post via enda nulevande barnet Kevin Westerlund. Å släktens vägnar har jag därför kondolerat till Kevin.

Med undantag av två av Mathilde Jansens barn har alla flyttat till USA. Jane är den enda vi fått kontakt med. Via Kevin Westerlund har vi fått namn, men inte mer på den nulevande generationen. Arbetet fortsätter.

Vi vill minnas Jane med saknad.

Eimer Wasström

Släktträff 28.8. 2010

Tidernas släktträff

Behse släktens släktträff STÖRSTA HÄNDELSEN

I SLÄKTENS NUTIDSHISTORiA !!!!!!!!

i Lappträsk kby och

Wasargård

Nystugavägen 22 Järventaustantie

07800 Lappträsk, Lapinjärvi

lö.28.8.2010

Program

kl. 15 Gudstjänst i Lappträsk kyrka

Sjundeå kyrkoherden Eimer Wasström

kl. 16 Gravuppvaktning

Sophie Behses grav

kl. 17 Släktträff på Wasargård

Välkomstskål

Presentation

kl. 17.30 Anföranden

”Släktföreningens” grundare Rainer Wasström

Genealogins skapare Greger Nyström

Kvartettsång, under Jan-Erik Slätis´ ledning

Parallellprogram för barn

Ordet är fritt, Das Wort ist frei

kl. 18.30 Middag

kl. 19.30 Dans

Danspaus kaffe, lekar; lotteri

sö 29.8. exkursion till Kulla gård kl 14.

Sophies och Engbertus första bostad i landet.

Numera hembyggdsmuseum. Presentation av

gården presteras av deras guide Stina Björksten.

En deltagaravgift för Behsear avec € 29 per person omfattar

komplett mat, dryck, musik av ett tremanna dansband osv.

Behse-barn 10 år eller under € 19, egen menu.

För att kunna förverkliga programmet behövs helst slutgiltiga anmälningar

med deltagarnas antal och namn, ett sista anmälningsdatum måste senare

fastställas. I samband med betalningen/slutgiltig anmälan eller direkt till

Rainer W kan man anmäla om allergisk och mot vad!

”Bestyrelsens” alternativ skulle vara Hotell Hanhi i kyrkbyn 12 km

från festplatsen. Rum med 1-5 bäddar, börjande € 45/pers.för två 55, för tre 75.

Stugor med 6 bäddar i tre olika utrymmen för € 210

Se www.hotellihanhi.com

Genom att betala in ovan

nämnda avgifter 120835-35813 m/Familie Behse in Finnland;

befäster du ditt deltagande.

Anmäl dej till rainer.wasstrom@dogbiker.com

Tack vi deltar gärna;

Behsemedlem;

Partner;

Barn o deras födelseår;

Boka övernattning enligt ovan eller på nåt annat ställe som du

kanske föredrar.

Namnlöst inlägg — Nov 8, 2009 10:58:38 AM