Albin Bachman

Albin Bachman

Albin William Bachman

Tabell 32

* 8.6.1887 Lovisa

+ 23.9.1909 Viborg

Bröderna Hjalmar och Albin Bachman

flyttade i början av 1900-talet till

Viborg. Hjalmar (gift) och Albin (ogift)

skall ha varit barnlösa ävenom uppgifterna

är svåra att få fram.

De torde ha varit sjömän.