Hildur Rosenström

Hildur Rosenström

Hildur Sofia Rosenström

Tabell 47

* 3.5.1880 Åbo

+ 11.6.1942 Tammerfors

Hildur Rosenström torde ha tagit ut lysning. Hon levde och dog dock ogift.

Den okände mannen torde stå här på denna bild, med Hildur vid pianot.