Gravar

Släktgravar

Carl von Behses grav på Sandudd i Helsingfors

Peter Behses (jämte familj) grav på Sandudd i Helsingfors

Sophie Behses grav i Lappträsk