De sonnetten‎ > ‎

Sonnet 78

Shakespeare


So oft have I invoked thee for my muse,
And found such fair assistance in my verse
As every alien pen hath got my use,
And under thee their poesy disperse.
Thine eyes, that taught the dumb on high to sing
And heavy ignorance aloft to fly,
Have added feathers to the learned's wing
And given grace a double majesty.
Yet be most proud of that which I compile,
Whose influence is thine, and born of thee.
In others' works thou dost but mend the style,
And arts with thy sweet graces gracèd be;
   But thou art all my art, and dost advance
   As high as learning my rude ignorance.
Vertaling in blanke verzen * 


Zo vaak heb ik jou, mijn Muze, aangeroepen,
Jij was mijn steun en hulp bij het dichten
En menige andere pen heb jij geleid
Die dankzij jou haar poëzie verspreidt.
Jouw blik, die stommen leerde zingen,
En logge onwetendheid verhief,
De vlucht der wijzen nog meer veders gaf
En gratie dubbele majesteit verleende,
Schenk aan mijn werk je grootste trots,
Wat ik gedicht heb gaf jij geest en leven.
Bij anderen verbeter je slechts hun stijl,
En kunst werd edeler door jouw adel;
   Maar jij bent aan mijn Kunst gelijk, 
   En tovert ruwe kennis om tot weten.


* Deze vertaling plaatste ik In 2010  op Wikipedia