Făgeţel - Frumoasa (prin Munții Ciucului), pe la izvoarele Trotușului, cu panorame spre Munții Harghita, Hășmas, Ceahlău

Vasile Bouaru (Rădăuţi) 


Variantă de a ajunge de la Făgeţel în satul Frumoasa, ocolind Pasul Ghimeș.

Pornim din dreptul mănăstirii Făgeţel, aflată pe drumul 12A (foto 1), mănăstire de la care am început urcuşul spre Pasul Ghimeş pe traseul descris la https://sites.google.com/site/romanianatura80/traseul-avionului-cu-actele-unirii-de-la-1918/fagetu-de-sus---pasul-ghimes-20-de-trasee-marcaje-turistice-in-muntii-ciucului-si-hasmasului (foto 39, 41 de pe acest traseu). La 100 metri amonte de mănăstire intrăm pe partea stângă a drumului 12A, pe un drum de ţară care duce spre satul Făgeţel (foto 2), urmărind îndeaproape Trotuşul care, aici, aproape de izvoare, este foarte mic (foto 3).

1
2

3

Peisaj superb. De undeva din sat, care se întinde pe vale, privim spre înapoi şi zărim antenele pe lângă care am trecut spre finele traseului descris la https://sites.google.com/site/romanianatura80/home/carpatii-rasariteni/ciucului/beleghet---sulta---cosnea---pasul-ghimes-pe-creasta-muntilor-ciucului-pe-la-izvorul-trotusului (foto 52 de pe acest traseu) (foto 4). Depăşim ultimile case din sat (foto 5). 

4

5Trotuşul este din ce în ce mai mic (foto 6) iar pantele golaşe ale Munţilor Ciucului, mai ales cele din stânga noastră în sensul de urcuş, ne arată splendide exemplare de conifere (foto 7).


6

7
După o oră şi 10 minute de la intrarea pe drumul care duce spre satul Făgeţel ajungem în dreptul unei pensiuni unde o imensă roată de moară e folosită pentru produs curent electric (foto 8). Imediat mai sus de roată se află primul lac artificial de pe Râul Trotuş (foto 9). 

8


9


În acest loc părăsim drumul pe care am ajuns aici şi ne abatem spre dreapta, pe marginea din aval a lacului. Pe malul celălalt, pe sub poala pădurii, se află o veche potecă grănicerească care urcă domol (foto 10).

10

Urcăm şi în câteva sute de metri pădurea se degajează putând astfel admira împrejurimile (foto 11). De mai sus zărim în vale, spre stânga în sensul de mers, stâna pe care am surprins-o în poza 43 pe traseul descris la https://sites.google.com/site/romanianatura80/home/carpatii-rasariteni/ciucului/beleghet---sulta---cosnea---pasul-ghimes-pe-creasta-muntilor-ciucului-pe-la-izvorul-trotusului (foto 12). În stânga noastră, într-o vale adâncă, se vede firavul curs de apă al Trotuşului.

11
12

Depăşim pădurea, ieşind în golul alpin unde ne vom deplasa spre stânga, până la unul din izvoarele Trotuşului (foto 14). Înainte de a ajunge la acest important izvor zărim spre vest în toată splendoarea lor Munţii Harghitei, cu cele mai importante vârfuri (foto 15). Cu litera C am marcat un vârf important dar mai puţin vizibil, Csompoly, pe care l-am surprins în poza 42 de pe traseul descris la  https://sites.google.com/site/romanianatura77/home/carpatii-rasariteni/harghita/siculeni---stogul-de-piatra---paraul-seghes---creasta-principala-in-muntii-harghita . În stânga imaginii 15 se vede Pasul Vlăhiţa prin care vom trece şi noi pe o etapa ulterioară a traseului.14        15

Tot în locul în care ne aflăm intersectăm traseul descris la https://sites.google.com/site/romanianatura80/home/carpatii-rasariteni/ciucului/beleghet---sulta---cosnea---pasul-ghimes-pe-creasta-muntilor-ciucului-pe-la-izvorul-trotusului în dreptul pozei 42 de pe acel traseu (foto 16). Ne mai deplasăm câteva zeci de metri în direcţia izvorului dar privim iar spre nord unde zărim în stânga, în poza 17, Vârful Păgânului, marcat cu săgeată galbenă şi ceva mai spre dreapta, în ultimul plan, Munţii Hăşmaşului, marcaţi cu săgeată roşie. 

16
17

Iată aceşti munţi fotografiaţi cu zoom din vecinătatea izvorului Trotuşului (foto 18). Vârful din stânga imaginii 18 este Hăşmaşul Mare (1792 m), cel mai înalt din Munţii Hăşmaş iar ceva mai spre dreapta se vede Vârful Ecem, înalt de 1707 m.

18

Apropiindu-ne de unul din izvorarele Trotuşului trecem peste un ogaş, un curs de apă temporar, care vine tocmai de sus, din vecinătatea crestei. Ajungem la acest izvor (foto 19). Trotuşul se formează din mai multe pâraie care curg prin aceste văi, fiecare cu izvorul său. Din dreptul acestui izvor privim spre vale (foto 20).

19
20

Pentru a admira peisajul urcăm mai departe pe firul văii până ajungem pe culme, unde sunt mai multe drumeaguri şi o întinsă pajişte alpină. De acolo zărim spre nord unul din cei mai frumoşi munţi, Ceahlăul (foto 21). Iată-l fotografiat cu zoom (foto 22). 

21
22

Vasile Niculescu a scris în memoriile sale că a zărit Ceahlăul în istoricul său zbor. Privim peisajul şi în toate direcţiile ne oferă privelişte care îmbie la popas prelingit (foto 23, spre nord-vest). Spre sud zărim Vârful Viscolul, înalt de 1493 m (foto 24).

23
24

M-am deplasat câteva sute de metri spre stânga faţă de sensul de urcuş, deşi traseul continuă spre dreapta. Am ajuns pe un platou (foto 25) unde se află un indicator (foto 26). 

25
26

De la acesta coborâm pe unul din drumeagurile din zonă, spre dreapta faţă de sensul de urcuş, către vest (foto 27). Trecem de limita superioară a ogaşului amintit mai sus (foto 28) şi ceva mai la vale intersectăm drumul pe care am urcat dispre satul Coşnea. 

27
28

Ajungem în vecinătatea construcţiei din poza 29 (aceeaşi cu poza 41 de pe traseul descris la https://sites.google.com/site/romanianatura80/home/carpatii-rasariteni/ciucului/beleghet---sulta---cosnea---pasul-ghimes-pe-creasta-muntilor-ciucului-pe-la-izvorul-trotusului ). Am aflat rolul acestei construcţii oarecum nepotrivită cu peisajul. În Primul Război Mondial aici se afla o imensă roată pe care se urcau maşinile, ba chiar şi tancurile. Apoi, câţiva soldaţi învârteau roata apucând nişte manete foarte mari şi schimbau sensul de mers al acelor maşini. Iată un detaliu al acestei construcţii (foto 30).

29
30


Ne deplasăm câteva zeci de metri spre sud-vest, până la intersecţia drumului care vine din Coşnnea cu drumul asfaltat 101 care urcă din satul Frumoasa, intersecţie pe la care am trecut, în pozele 39, 40 de pe traseul descris la  https://sites.google.com/site/romanianatura80/home/carpatii-rasariteni/ciucului/beleghet---sulta---cosnea---pasul-ghimes-pe-creasta-muntilor-ciucului-pe-la-izvorul-trotusului. De la intersecţie privim spre drumul care urcă din Coşnea, unde vedem Vârful Viscolul în poza 31. 

31
32


Ne ghidăm apoi după săgeata dată de indicatorul din poza 32 (acelaşi cu cel din poza 38 de la https://sites.google.com/site/romanianatura80/home/carpatii-rasariteni/ciucului/beleghet---sulta---cosnea---pasul-ghimes-pe-creasta-muntilor-ciucului-pe-la-izvorul-trotusului ) şi ne înscriem pe poteca vizibilă care coboară printre copaci şi arbuşti (foto 33) însă ceva mai departe constatăm că nu aceasta este poteca marcată cu cruce galbenă pe care ar fi trebuit să ne înscriem pentru a ajunge în Valea Frumoasei pentru că ea ne conduce tot la drumul asfaltat pe care îl intersectăm mai jos (foto 34). 

33
34

Priveliştea este uimitoare. Spre nord zărim o porţiune din creasta pe care am coborât spre Pasul Ghimeş pe traseul descris la https://sites.google.com/site/romanianatura80/home/carpatii-rasariteni/ciucului/beleghet---sulta---cosnea---pasul-ghimes-pe-creasta-muntilor-ciucului-pe-la-izvorul-trotusului (foto 35).

35

Coborâm pe drumul asfaltat 1,5 km până la curba din poza 36 de la care trecem peste parapetul metalic şi coborâm pe un picior spre Valea Frumoasei pe care o zărim în toată splendoarea spre dreapta în sensul de coborâre (foto 37). 

36
37
Dacă vom privi spre stânga zărim iar frumosul Vârf Viscolul (foto 38). După o coborâre destul de accentuată (foto 39) ajungem la acelaşi drum forestier pe care ar fi trebuit să sosim câteva sute de metri în amonte dacă am fi urmat poteca corectă din dreptul săgeţii din poza 32 (foto 40).


38
39
40


Ne înscriem pe acest drum în aval şi ajungem destul de repede la acelaşi drum asfaltat care ne va conduce în satul Frumoasa. Găsim marcajul cruce galbenă pe copacii de pe traseu. Depăşim câteva case de vacanţă şi câteva gospodării izolate admirând culorile pădurii din dreapta în sensul de coborâre (foto 44). După o curbă ajungem la lacul de acumulare Frumoasa (foto 46). 

44
46

Ne deplasăm câteva sute de metri pe malul său, pe drumul asfaltat 101. Admirăm în zare, spre vest, Munţii Harghitei care se văd în dreptul barajului de la Frumoasa (foto 47).


47
Încă puţin şi intersectăm drumul 12A care coboară din Pasul Ghimeş şi duce spre Frumoasa (foto 48). 


48

De acolo privim în amonte. Suntem în locul din poza 15c de pe varianta de coborâre spre Frumoasa de pe etapa Pasul Ghimeş - Siculeni de la https://sites.google.com/site/romanianatura80/traseul-avionului-cu-actele-unirii-de-la-1918/pasul-ghimes---siculeni-prin-munceii-nascalatuluiDin satul Făgeţel şi până aici  am făcut 5 ore.