Beleghet - Sulţa - Coşnea - Pasul Ghimeş, pe creasta Munților Ciucului, pe la Izvorul Trotușului

Vasile Bouaru (Rădăuţi) 

O variantă mai scurtă de a ajunge de la Beleghet în Pasul Ghimeş este descrisă în continuare. Un parcurs frumos de 6-7 ore.De la intersecţia din imaginea 1 (aceeaşi cu cea din pozele 30-33 de la https://sites.google.com/site/romanianatura78/home/pe-traseul-avionului-cu-actele-unirii-de-la-1918/asau---beleghet-pe-valea-trotusului-printre-muntii-tarcau-si-ciucului ) pornim spre satul Sulţa pe drumul 135. Drumul are direcţia aproape constantă spre vest. În câteva sute de metri traversăm un pod peste Trotuş, de pe care privim râul în amonte (foto 2). Ziua este mohorâtă dar se mai vede o geană de soare din când în când.

1
2

Traversăm satul Sulţa şi pe partea dreaptă cum ne deplasăm în amonte zărim adesea mici porţiuni de abrupt, unele chiar lângă casele oamenilor (foto 3). Drumul urmează îndeaproape Râul Sulţa (foto 4). Munţii par atât de apropiaţi încât par să se unească. Râul are meandre strânse şi pentru o bună bucată de drum traversează o zonă de chei (foto 5). Nu departe de ieşirea amonte din Sulţa se termină porţiunea asfaltată.


3
4


5Interesant este că, în proporţie mult mai mare, doar malul stâng geografic al râului are porţiuni de abrupt, uneori spectaculoase. Un călin stă suspendat pe asemenea stâncării (foto 6). După o curbă strânsă a drumului privim spre înapoi şi zărim o frumoasă pădure de pin (foto 7). 

67


Trecem pe lângă o alunecare de teren recentă unde stânci destul de mari s-au prăbuşit până în drum. Partea de abrupt din dreapta noastră, cum înaintăm, este din ce în ce mai înaltă (foto 10) iar mai departe întâlnim adevăraţi pereţi. Atenţie, prin aceşti munți sunt urşi!

10

După o oră şi jumătate de la începutul traseului ajungem la intersecţia din imaginea 12. Ne abatem pe drumul din stânga, în amonte. Suntem pe malul stâng geografic al Sulţei, dar pe malul drept al râului se văd urmele dintr-un vechi drum sau poate că a trecut odată o cale ferată îngustă.12

Ne apropiem de câteva case izolate iar aproape de noi, îngrădiţi, pasc boi şi câteva vaci (foto 14). Traversăm râul Sulţa şi ajungem în dreptul unor case (foto 16). De la o curbă privim spre înapoi (foto 17).


14
16
17După câteva sute de metri trecem pe lângă ceea ce pare a fi terasamentul de la o fostă cale ferată apoi vedem câteva case izolate pe malul drept geografic al Râului Sulţa (foto 19). Nu departe intrăm în satul Coşnea, întins pe câţiva km de-a lungul râului (foto 20).

19
20Apoi trecem de intersecţia cu drumul 137 care se abate spre dreapta faţă de sensul nostru de mers (foto 21). Urmăm mai departe drumul 135, cel din stânga în poza 21 şi în sat ne abatem pe la biserica romano-catolică unde găsim pe peretele sudic un frumos cadran solar „umbrit” de un contor electric (foto 22). De aici drumul începe să urce domol iar râul este din ce în ce mai mic (foto 23).

21
2223
Aproape de ieşirea din amonte din satul Coşnea ajungem la intersecţia din poza 24. Vom urma drumul din stânga imaginii, cel din dreapta ducând peste o creastă în satul Făgeţel. Depăşim ultimile case din sat din vecinătatea cărora privim spre înapoi (foto 25). În continuare este drum forestier (foto 26).

24
2526


După 7-8 minute de la ieşirea din sat apare o bifurcaţie (foto 27). Ne abatem spre dreapta urmând acelaşi drum 135. Din loc în loc mai sunt drumuri laterale dar vom depăşi pe rând toate intersecţiile menţinând drumul principal. Apoi drumul începe să urce şi apar porţiuni întinse cu noroi. Întâlnim câteva locuri de popas, băncuţe şi mese din lemn în imediata vecinătate a pârâului.
27


Drumul urcă în continuare, pădurea se răreşte (foto 30). De mai sus privim spre înapoi unde zărim deja pajişti alpine (foto 31). Drumul ne scoate pe o culme unde depăşim o intersecţie de la care ne abatem spre dreapta (foto 32). 


30
31

32Ajungem în punctul cel mai înalt de pe traseu, pe la aproape 1300 m (foto 33), în vecinătatea Vârfului Viscolul care se vede spre înapoi, cel din stânga în ultimul plan în poza 34 şi are altitudinea 1494 m. 

33

34


Tot aici întâlnim marcajul de creastă, banda roşie. Pe stâlpul pe care îl găsim sunt săgeţile indicatoare spre satul din care am urcat şi spre Vârful Viscolul (foto 35). Am ajuns într-o zonă golaşă, priveliştea este superbă în orice parte ne-am uita. Spre vest, în vecinătatea noastră se vede Valea Frumoasei, pe care se poate ajunge în satul Frumoasa iar în zare sunt Munţii Harghitei (foto 36).

35
36

Continuăm înaintarea câteva sute de metri pe drumul de creastă, privind spre înapoi de unde zărim mai bine Vârful Viscolul (foto 37) şi ajungem la o intersecţie marcată cu stâlp cu săgeată (foto 38). 

37


38


Avem surpriza ca drumul din stânga noastră, care coboară în satul Frumoasa, să fie asfaltat până aici (foto 39). Ieşim din judeţul Bacău şi intrăm în Harghita.39


Traseul nostru urmează drumul din dreapta trecând pe lângă un alt un traseu marcat cu bandă galbenă care urcă pe deasupra izvorului geografic al Trotuşului (foto 40). Urmăm drumul din stânga din poza 40 şi nu cel care urcă spre Izvorul Trotuşului. Marcajul bandă roşie se vede foarte bine pe un parapet al drumului (care seamană cu o fortificaţie) (foto 41) şi urmează o creastă bine conturată.


40


41


După câteva sute de metri parcurşi pe traseul de creastă marcat cu bandă roşie privim în dreapta noastră și zărim valea de unde izvorăşte Trotuşul (foto 42). Spre nord, în vale, se vede o stână de la ieşirea din amonte din satul Făgeţel (foto 43). 

42
43

Tot spre nord dar în ultimul plan, în poza 44, se zăresc Munţii Hăşmaş (https://sites.google.com/site/romanianatura1/home/relief-romania-muntii-carpati/carpatii-rasariteni-harti-marcaje-pesteri/muntii-hasmas-harta-marcaje-pesteri ). Traseul este pitoresc, creasta pe care ne deplasăm fiind bine conturată (foto 45). 

44
45

Trecem pe lângă un gard foarte lung (foto 46) şi admirăm, spre înapoi, Vârful Viscolul, de care ne-am îndepărtat (foto 47).

46
47

Ne apropiem de Pasul Ghimeş şi zărim în vale mănăstirea Făgeţel (foto 48), cea de la care încep serpentinele drumului 12A spre acelaş pas (pozele 39 şi 41 de la https://sites.google.com/site/romanianatura80/traseul-avionului-cu-actele-unirii-de-la-1918/fagetu-de-sus---pasul-ghimes-20-de-trasee-marcaje-turistice-in-muntii-ciucului-si-hasmasului ). Tot în poza 48 se vede în partea stângă Vârful Păgânului pe care îl vom traversa pe unul din traseele de coborâre din Pasul Ghimeş (pe la Mihăileni - Gârciu). 

48

După câteva sute de metri, în dreapta noastră, spre vale, se vede satul Făgeţel (foto 49) iar ceva mai departe zărim Valea Trotuşului (foto 50).

49
50

Trecem de intersecţia din poza 51 de la care ne abatem spre dreapta, în urcuş uşor. Depăşim câteva locuri cu tranşee şi ajungem în vecinătatea unor relee de telecomunicaţii (foto 52). 

51
52

Suntem pe Muntele Smochinului. De aici coborâm lejer spre Pasul Ghimeş pe care îl atingem imediat (foto 53). Ajungem în locurile fotografiate în alt anotimp în poza 51 de la https://sites.google.com/site/romanianatura80/traseul-avionului-cu-actele-unirii-de-la-1918/fagetu-de-sus---pasul-ghimes-20-de-trasee-marcaje-turistice-in-muntii-ciucului-si-hasmasului

53

Înainte de a intersecta drumul 12A găsim un panou cu harta Munților Ciucului (foto 54) şi un stâlp cu săgeţi spre obiectivele din zonă (foto 55).

54


55Din Ghimeş putem opta pentru a continua spre satul Frumoasa, Valea Trotuşului sau spre Munceii Năşcălatului (https://sites.google.com/site/romanianatura1/home/relief-romania-muntii-carpati/carpatii-rasariteni-harti-marcaje-pesteri/munceii-nascalat-harta ).