Particularități tectonice ale unor peșteri din Podișul Someșan


extras din Buletinul Comisiei Centrale de Speologie, numărul 7, anul 1983