Peştera Aven din Foeroaga Îngustă, 71 metri denivelare, în Munţii Mehedinţi


1   Piatra Mare a Cloşanilor (în fundalul imaginii), vedere dinspre sud, din satul Cloşani. Din jumătatea ei nordică pleacă spre Valea Motrului (dreapra; est) văi abrupte, carstice, numite foerogi de către localnici. Pe aceste văi sunt posibile frecvente întâlniri cu urşii care au fost aduşi aici. Foto: Ică Giurgiu (Clubul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti)

2   Una dintre foerogile care coboară din zona somitală a Pietrei Mari a Cloşanilor până în Valea Motrului. Foto: Ică Giurgiu (Clubul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti)

3   Aspect de pe Valea Foeroaga Îngustă, din partea ei superioară, sub intrarea în Peştera Aven din Foeroaga Îngustă. Foto: Ică Giurgiu (Clubul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti)4   Peştera Aven din Foeroaga Îngustă: la baza puţului de intrare se află uriaşul con de bolovani prăbuşiţi sau aruncaţi (pe el, colegii mei, Dan Nanu şi Emilian Săvescu). Foto: Ică Giurgiu (Clubul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti)

articol extras din Buletinul Clubului de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti, numărul 6, apărut în anul 1980