Prisotnost v obdobju

Tukaj določamo, kolikokrat naj bo kdo prisoten in pod kakšnimi pogoji, velja pa za celotno obdobje razporeda (npr. 2 meseca).

Najprej izberemo delavce za katere zahteva velja. Stolpci pomenijo:

 • Delavci - za katere delavce velja
 • Krat - kolikokrat naj se zahteva izvede
 • Dnevi/Odmik - prva vrstica v zahtevi je vedno dan (lahko tudi več dni). Naslednje vrstice pa so odmik od prvega dne. Če je prvi dan npr. sobota, je prvi naslednji dan (odmik 1) nedelja, odmik 7 pa je naslednja sobota. Odmik se upošteva samo v obdobju razporeda.
 • Dela - ali se zahteva da se dela ali ne dela
 • Kdaj - perioda v kateri pogoj velja
 • Kako - katere turnuse naj se upošteva. Z ukazom Kako izbiramo turnuse, ki zadoščaju pogoju in ne obdobja OD - DO.

Gumb O obdobju obdobja nam prikaže podatke za pomoč pri postavljanju pogojev.

Gumb Predhodna obremenitev prikaže podatke o predhodnem razporedu, ki smo ga vpisali v meniju Osnovno.

Primer - rdeče številke so pomoč pri razlagi:

 • 1 - Anton, Marija, Peter in Robi
  • delavci naj delajo 1 - 2 krat v nedeljo ali praznik v celotnem obdobju. Delajo lahko turnuse, ki so v celoti v obdobju 00:00 - 00:00, ali pa to obdobje samo delno pokrivajo (nočni turnus iz petka na soboto).
  • 2 - isti delavci naj bodo prosti od 1 do 3 vikende - naj ne delajo v soboto in tudi v petek ne nočne (Vsebuje)
  • 3 - naj ne delajo naslednji dan - odmik 1, lahko pa v nedeljo začnejo z nočno (Znotraj)
 • Marija in Peter.
 • 4 , 5, 6 - Naj se nikoli ne zgodi, da bi delal kadarkoli v soboto, nedeljo in v ponedeljek turnus od 8 do 12 (Natanko).
 • 6 - Če bi za ponedeljek izbrali Preko, bi to pomenilo, da naj bo v ponedeljek prost v dopoldanskih turnusih, če je delal v soboto in nedeljo.

Gumba Kopiraj in Prilepi omogočata premeščanje zapisov in lažje delo. Operacijo lahko izvajate tudi med različnimi razporedi, vendar v istem brskalniku.

Vsaki zahtevi lahko dodamo svoj ponder, tako da potem ne velja ponder za kriterij tega razporeda, ampak ta, ki ga navedemo. Imamo dve vrsti vnosa:

relativen - vrednost, ki je vpisana se prišteje (odšteje) vrednosti ponderja za kriteri in omeji med 0 in 12. Če se spremeni ponder kriterija, se spremeni tudi za to zahtevo

absoluten - vrednost, ki je vpisana, se upošteva kot ponder zahteve in ni odvisen od ponderja za kriterij Prisotnost v obdobju.

Razlaga za izbor turnusov v stolpcu Kako:

 • PREKO (OVER)
  • črna, oranžna - turnus mora v celoti pokrivati obdobje OD - DO, mora iti preko periode
 • ZNOTRAJ (INSIDE)
  • zelena in oranžna - turnus mora biti enak obdobju ali znotraj periode
 • NATANKO (EXACTLY)
  • oranžna - turnus mora biti enak periodi
 • VSEBUJE (CONTAIN)
  • vse barve, razen rjave - turnus, ki kakorkoli sega v obdobje OD - DO. Če želimo da nekdo ne dela v soboto, damo zahtevo naj ne dela od 00-00 in Contain - ne bo delal niti nočne s petka na soboto in sobote na nedeljo.

Pri tem je potrebno upoštevati, da čas DO v turnusu ne zajema tega časa, in da spodnji primer obdobja od 8 do 14 tudi ne vključuje čas 14:00. Tako turnus 8 - 14 izpolnjuje vse pogoje - OVER, INSIDE, EXACTLY in CONTAIN.