Novosti

12.5.2019 - https, dopusti, bolniške, koriščenje ur,...

 • Dostop do portala je po novem preko https protokola - pri prijavi v WOShi ne bo več pisalo, da povezava ni varna.
 • Poleg dopusta imamo sedaj še bolniško in koriščenje ur.
 • V sekciji Prisotnost v obdobju sedaj lahko določite ali je dopust tudi dogodek. To npr. pomeni, da če zahtevate, da naj delavci pridejo v službo 25x v obdobju (npr. mesec), bo WoShi upošteval dopust kot dogodek. Če ima nekdo 7 dni dopusta, bo zanj zahteval, da je prisoten še 18x (25-7).
 • Na isti dan je lahko nočna izmena iz prejšnjega dne in dopust - to moramo posebaj dovoliti
 • V ozadju je velika tehnološka sprememba, ki sedaj omogoča distribuirano umetno inteligenco - po dogovoru se lahko izvaja tudi pri uporabniku.
 • Število delavcev v določeni periodi


POZOR: Sekcija Število delavcev - spremeni se pomen dveh ali več veščin v stolpcu VEŠČINE:

 • Če sedaj napišemo 2-3 sestre, bolničarke, to pomeni 2-3 sestre in 2-3 bolničarke.
 • To se spremeni v skupaj obojih, sestr in bolničark. V principu tudi sester ali bolničark

Ta zahteva je pomembna, ko hočemo omejiti več različnih veščin na minimum in maksimum. Primer, ko imamo 3 zapise:

 • 2-3 sestre
 • 4-6 bolničark
 • 7-8 sester in bolničark, enih ali drugih ali kombinacija

S tem smo povedali da bi za minimum želeli 3 sestre in 4 bolničarke, ali 2 sestre in 5 bolničark. Povdarjeni kriterij bi dovolil tudi:

 • 1 sestra + 6 bolničark
 • 7 bolničark

vendar bi s tem kršili ostala dva kriterija.

31.10.2018 - Pomembnost zahtev in dodatne informacije v gantogramu

Dodani so dodatni ponderji za kriterije v nekaterih sekcijah, tako da lahko povdarite, kav vam je bolj pomembno:

 • Prisotnost v obdobju
 • Kombinacije delavcev

V primeru velikega števila zapisov, je samo en kriterij za celo sekcijo premalo, ker so nekatere zahteve bolj ali manj pomembne.

Kombinacije delavcev imajo dodatno možnost Skupaj. Ni treba, da vsi od naštetih delajo na tisti dan, tisti, ki pa delajo morajo delati skupaj. Striktno skupaj je pa tako kot je bilo do sedaj - napaka je, če na neki dan delajo samo eni od našteti, ki morajo delati skupaj.

Za lažje delo je možno po novem našteti ekipo, ki mora delati z vodjo.

Rezultat razporeda se lahko ročno arhivira in povrne - prej je bilo avtomatsko, vendar je včasih odfovarjalo včasih pa motilo.

V sekciji Število delavcev se lahko naredi Kopiraj - Lepi, tako da lahko menjamo vrstni red in prenašamo zapise iz zahtev po dnevih v zahteve po datumih.

GANTOGRAM

 • dodan je nov stolpec, ki prikazuje število vidnih dogodkov - lahko vidimo, kolikokrat bo nekdo prišel na delo.
 • dodana je tabela, ki pokaže prisotnost delavcev po periodah
 • informacija o napakah za nek datum
 • informacija o delavcu
  • kakšni so pogoji v sekciji: prisotnost v obdobju
  • napake kriterijev za delavca

Novosti so v opisane naslednjih sekcijah:

https://sites.google.com/site/razporejanjedelavcev/sifranti/kriteriji - na koncu opisa nekaj o ponderjih kriterijev

https://sites.google.com/site/razporejanjedelavcev/razpored - v tretji tretini na kratko, kako dela kopiranje

https://sites.google.com/site/razporejanjedelavcev/razpored/prisotnost-v-periodi - v drugi polovici je nova slika forme s ponderji za kriterije

https://sites.google.com/site/razporejanjedelavcev/razpored/kombinacije-zaposlenih - slika nove forme in opis

https://sites.google.com/site/razporejanjedelavcev/gantogram/prisotnost - tabela prisotnosti

https://sites.google.com/site/razporejanjedelavcev/gantogram/dodatne-informacije - katere dodatne informacije dobite na gantogramu

12.4.2018 - Prikaz tekstov v gantogramu

Gantogram lahko prikazuje tudi tekste in barve, odvisno od tega kaj izberemo v naprednem filtru. Primer:

 • prvi dva znaka sta turnus - N1: Nočna 1
 • druga dva znaka pa veščina - Se: Sestra
 • za barvo je izbrana barva turnusa

25.3.2018 - Turnusi in sestavljeni turnusi z veščinami

Izmenam, ki jih imajo delavci je dodana tudi veščina. Tako lahko nekdo dela od 6-14 samo kot bolničar, od 6:30-14:30 pa samo kot sestra. Delavcem lahko dodelite točno določene izmene, kot je bilo do sedaj, po novem pa lahko zapišete tudi tako, da naj delavec dela vse izmene, ki se kakorkoli dotaknejo neke periode – npr. od 9-12 ure.

Vpeljava sestavljenih izmen, ki nadomeščajo tudi deljen delovni čas. Po novem lahko nekdo dela poljubno deljen delovni čas in v vsakem času svojo veščino. Tako je lahko nekdo najprej zdravnik, potem dežuren in nato še v pripravljenosti. Lahko je tudi prodajalka pri kruhu in potem na blagajni.

Izbirate lahko tudi način izvoza v XLSX datoteko:

 • lahko izberete barvo izmene ali barvo veščine
 • za tekst v polju lahko izberete kodo izmene, kratko ime izmene ali oboje

19.12.2017 - Vnos prisotnosti po izmenah

Pri vnosu števila delavcev je dodana možnost vnosa tudi po izmenah. Nekaterim uporabnikom je to bolj domač način dela. V primeru da nimate nočnih izmen, ali da se nočne izmene zaključujejo ob isti uri, je vnos enakovreden.

Če pa imate različne ure končanja nočnih izmen in nadaljevanje v dnevne izmene, potem je bolje, če vnašate po periodah, ker vam to olajša vnose za praznike, ki so katerikoli dan v tednu.

19.11.2017 - Večje spremembe za lažje delo

Pomembnejše dodelave:

 • Vsaka izmena ima kategorijo, ki pove v katero obdobje spada - dopoldan, popoldan, ponoči
 • Delavec je dobil tri dodatna polja (zaradi lažjega vnosa mesečne obveznosti, dopustov in praznikov)
  • koliko je dnevna obveza dela - to se potem prenese v obvezo za praznik in dopust
  • kakšnega tipa je (od kod vzamemo mesečno obveznost dela)
  • enačba, s katero določimo mesečno obvezo dela (polovični delovni čas, 75%, fiksen čas, ...)
 • Praznik po novem omogoča vnos trajanja za vsakega delavca
 • Ko se nekomu določi kdaj MORA delati, se določi tudi katero veščino. Dodatno je sedaj vpeljan isti sistem kot pri določanje prisotnosti (preko, vsebuje, natančno, znotraj)
 • Vnos mesečnih obveznosti za eno leto
 • Podatki o stanju delavčevih ur in dopustov

8.6.2017 - Kopiranje vnosov v sekcijah

V sekciji Prisotnost v obdobju in Turnusi je dodana možnost kopiranja z vrednostmi. Na ta način si prihranite čas pri vnosu, če imate podobne pogoje za naslednji vnos. Spremenjen je tudi stolpec Kako - opis na koncu poglavja https://sites.google.com/site/razporejanjedelavcev/razpored/prisotnost-v-periodi .

V sekciji Splošno je dodana nova možnost za prikaz in skrivanje komentarjev ki jih lahko dodajate posameznim vnosom. Klik na gumb prikaže ali skrije vse komentarje čez celotno skripto.

V šifrantih smo dodali nova polja

Pri urejanju delavcev je dodano polje Partner ID, ki se uporablja pri izmenjavi podatkov z drugimi programi - običajno z registracijo delovnega časa. V to polje vpišete kodo delavca, ki jo ima v drugem programu (v kolikor jo uporabljate) - polje je numeričnega tipa (dovoljene so samo cifre). Če polje pustite prazno se v polje avtomatično doda vrednost -1. Polje Partner ID, je prav tako dodano v šifrantu Turnusi in Veščine.

DELAVCI

TURNUSI

VEŠČINE

Pri ročnem urejanju lahko sedaj pri spreminjanju ali dodajanju izmen dodate tudi vrsto izvora. Namen je sledenje nadomeščanj in spremeb vnešenih dopustov. V primeru da rezultatu ročno spreminimo dopuste, le tem pri vnosu damo izvor Zahteva vnašalca. Če gremo v ponoven izračun, lahko pred tem v grafičnem editiranju razporeda spremenimo dopuste, vidimo pa, kateri so bili dodani s strani vnašalca.

2.4.2017 - Graf prisotnosti na gantogramu in sortiranje v gantogramu

Na gantogramu je dodan gumb za pregled prisotnosti delavcev. Graf se odpre za obdobje, ki ga trenutno prikazuje gantogram, vendar se trenutno prilagaja spremembam na gantogramu. Na sliki spodaj je v zgornjem delu je prikazan graf prisotnosti, pod njim pa je gantogram veščin. Vsak sta v svojem oknu, zato ju na ekran lahko postavite po želji. V gantogramu vidite zeleni vertikalni pas, ki kaže kje trenutno ste v grafu.

Graf prisotnosti:

 • svetlo zeleno polje je dovoljeno maksimalno število delavcev
 • temno zeleno polje je minimalno dovoljeno delavcev
 • črna črta prikazuje dejanski plan
 • zraven kurzorja se vam prikazuje prisotnost tudi številčno

Prikazuje se prisotnost števila delavcev za tiste veščine, ki so izbrane v filtru veščin.

Sortiranje v dnevu po začetku izmene

S klikom na dan se vam posortira gantogram glede na začetek izmen.

25.2.2017. - Kriteriji za izračun razporeda

S kriteriji umetno inteligenco usmerjamo da sestavlja razpored po naših željah. Različne organizacije imajo različne kriterije, kaj jim je bolj pomembno za izračun. Tako je lahko vseeno ali ima nekdo preveč dnevnega počitka, zelo pomembno pa je kako se menjajo turnusi. Neusklajeni kriteriji lahko pripreljejo do čudnega rezultata.

V šifrantih najprej nastavimo kriterije, ki so osnova za vašo organizacijo - če jih ne nastavite so enaki sistemski nastavitvi.

Za vsak razpored lahko nastavimo svoje kriterije na domači strani med aktivnimi razporedi.