Zajęcia 20.04.2002.

Autorką zdjęć jest:

Anna Schellenberger

tel. kom. 0 602 631-136

Zdjęcia wykorzystane są za zgodą autorki.