Tijdschrift Oud Winschoten

Op deze pagina kunt u de inhoudsopgave zien van de recente tijdschriften.

Kijk voor de andere uitgaven in ons Website Archief

Het tijdschrift Oud Winschoten is verkrijgbaar bij boekhandel Timmermans in de Torenstraat voor € 7,00  en bij het secretariaat, waar u alle tot dusver verschenen uitgaven nog kunt krijgen. Ook kan men hier terecht voor de verzamelband. 

Oud Winschoten editie 50


Oud Winschoten editie 49

 

In nummer 49 van Tijdschrift Oud Winschoten wordt de historie van de twee Winschoter voetbalclubs, WVV en Bato, uitvoerig belicht. Dit ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van WVV en het 100-jarig bestaan van Bato. De jubileumdata van beide verenigingen liggen al een tijdje achter ons (WVV werd opgericht in 1896 en Bato in 1920), maar vooral corona verhinderde dat er eerder 'gefeest' kon worden. In het artikel van Dik Stijkel wordt bovendien gewag gemaakt van nog meer voetbalclubs die Winschoten in het verleden heeft gekend, zoals Vomos, Eendracht, Quick, Albatros, Sport Boven Alles (SBA), Winschoten (Wit-Blauw), SSS The Swallows, OLTO, GHBS, CVW en Upright. 

Verder in het Tijdschrift artikelen over de Eeuw van Ubbo, een expositie die de geschiedenis van het christelijke (voortgezet) onderwijs belicht. Ook ruime aandacht voor de (verlate) viering van ruim honderd jaar katholiek onderwijs in Winschoten. De diverse locaties van de rk-school St. Vitus passeren de revue. Indruk maakt het verhaal over het joodse meisje Liesel Aussen dat voor haar deportatie enkele jaren in Winschoten woonde (Hoogklei) en naar wie in het Duitse Leer een plein is vernoemd. Koos Akkerman vervolgt zijn verhaal over de Joodse begraafplaats, terwijl Frans Doorman verslag doet van kaarten en vakken van de algemene begraafplaats aan de Hofstraat.

De rubriek Voor rekening van... vertelt het verhaal van de familie Van der Laan die al 120 jaar een delicatessenzaak runt in het Winschoter koopcentrum. De 'voorloper' van zaadhandel WPA-Robertus, landbouwmagazijn Ceres, wordt voor het voetlicht gebracht, evenals de geschiedenis van de familie Meijer. Kleindochter Maxine geeft dankzij haar boek een kijkje in de keuken van grootvader Johannes Derk. Dik Stijkel besteedt in zijn rubriek Literatuursignalement o.m. aandacht aan het door Erik Hulsegge geschreven boek over VCP-voorman Engel Modderman.

Natuurlijk kent Tijdschrift Oud Winschoten ook weer de vaste rubrieken Schenkingen, Kroniek (dit keer het tweede halfjaar van 1953), Weet je nog? (de verdwenen straten in de Zeeheldenbuurt), Hou t was en hou t nou is (Poelkenbrug) en Winschoter Erfgoed Fonds. Kortom: Tijdschrift nummer 49 biedt weer heel veel leesvoer.


Editie 48 van Tijdschrift Oud Winschoten bevat weer een variëteit aan verhalen en vaste rubrieken. Indrukwekkend is de historie van het Winschoter meisje dr. Ida Jetskalina (roepnaam Ietje) van Dijk. Zij ontpopte zich gedurende de oorlog als 'kindersmokkelaar'. Ze heeft naar schatting 150 kinderen uit de handen van de Duitse bezetter kunnen houden en naar onderduikgezinnen in Friesland kunnen smokkelen. Voorzitter Trijnko Pelgrim van Stichting Oud Winschoten schreef er een ontroerend verhaal over. Robert Jalink levert een aanvulling op z'n eerder (in nummer 47) gepubliceerde bijdrage over de historie van Winschoter tandartsen. Dik Stijkel belicht de 'carrière' van de foute WA-man Jan Gerard Jans, die op wonderbaarlijke wijze de dans en dus z'n straf ontsprong.  Stadsgids Koos Akkerman neemt de lezer mee langs de joodse begraafplaats (keiwerowes), terwijl Sievert Bodde de herinnering aan stoomtram Ol Graitje nieuw leven inblaast. John Ruibing vertelt het (cover)verhaal van pakhuis Robertus. Verder in nummer 48 o.m. aandacht voor de talrijke schenkingen, literatuursignalement(en) en rubrieken als Weet je nog? en Hou t ooit was... Donateurs van Stichting Oud Winschoten ontvangen editie 48 weer gratis, losse nummers zijn à 7 euro verkrijgbaar bij boekhandel Bruna.


Het nieuwe Tijdschrift 47 van Stichting Oud Winschoten is weer uit.

Interessante artikelen met bijzondere foto's over. bijvoorbeeld, de historie van de tandheelkunde in Winschoten. Robert Jalink neemt de lezers mee door het opvallende verleden van de 'tandmeesters'. Hij belicht de praktijken van onder meer bekende tandartsen als Olthof, Scherpbier, Brand en Fröling.

In de rubriek 'Voor rekening van' plaatst John Ruibing de schijnwerpers op kledingzaak De Raad en onthult Dik Stijkel hoe auteur Willem Anthony Paap kritiek kreeg van stadgenoot Jaap Meijer (Saul van Messel).

Voorts is er de Kroniek, met belangrijke gebeurtenissen uit 1952, is er veel nieuws over de vele schenkingen die Oud Winschoten ten deel vielen en is er nog veel meer te lezen over het wel en wee van de geschiedenis in de stad Winschoten. Zoals een bijzondere verkoop-akte.


De donateurs ontvangen het Tijdschrift tijdens de donateursavond in De Klinker of krijgen 'm in de brievenbus, losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Bruna/Nieborg (Timmermans) in de Torenstraat.Tijdschrift 46 mei 2021


Het nieuwe tijdschrift van St. Oud Winschoten is weer uit. Interessante artikelen met bijzondere foto’s over de band de Davoly’s rond de gebroeders Dijkhuis en andere Winschoter rock- en pop bands en evenementen, van Ambachtsschool/LTS naar Emmaheerdt, Winschoter Kermis, herinneringen van Geert Holsteen over de Rodeweg en Pekelderstraat, de Joodse winkelier David Mannes uit de Langestraat, 3 generaties goud- en zilversmeden Groenier, Hotel de Nederlanden, de kroniek met belangrijke gebeurtenissen uit 1951, een opsomming van vele foto’s, voorwerpen e.d. die door Oud Winschoten verkregen zijn en bewaard worden en nog veel meer over de geschiedenis van onze mooie stad Winschoten. Als donateur zal het tijdschrift keurig bezorgd worden en losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Bruna/Nieborg aan de Torenstraat.Editie 45 Tijdschrift Oud Winschoten


Editie 45 vertelt de geschiedenis van de Winschoter kweekschool, vanaf de Rijksdagnormaalschool tot Pedagogische Academie. Vanaf het begin op de hoek van Engelselaan en Oranjestraat tot het 'einde' van de opleiding aan de mr. D.U. Stikkerlaan.  Het laatste gebouw waarin onderwijs werd genoten werd vanaf 1993 in gebruik genomen door het Dollard College, maar die scholengemeenschap heeft het pand sinds de zomer verlaten.

Het schoolgebouw van de vroegere P.A. zou de nieuwe behuizing worden van onder meer Stichting Oud Winschoten (SOW), maar ondanks aanvankelijke toezeggingen van de gemeentelijke bestuurders is SOW nog steeds dakloos. Het pand zou ook onderdak kunnen bieden aan gemeenteambtenaren die de periode dat er aan een nieuw gemeentehuis in de Johan Modastraat wordt gesleuteld moeten overbruggen. Kortom: de onzekerheid voor onze Stichting duurt voort. 


In het Tijdschrift blikt Geert Holsteen terug op z'n jeugdjaren in en rond de Garst en doet Gudy Schuur de historie van manufacturenzaak Jan Schuur op de hoek van de Dwingelooweg en Engelstilstraat uit de doeken. Natuurlijk ontbreken de 'vaste' rubrieken niet, zoals de Kroniek (nu het jaar 1950), in Hou t ooit was... wordt de situatie aan de Beertsterweg uitgelicht en in Winschoter Erfgoed Fonds worden weer bijzondere aanwinsten onder de loep genomen. Literatuursignalement vermeldt liefst drie verschenen publicaties, waaronder het tweede deel van Foppe Walters' onderzoek naar de handelwijze van 'foute' politieman Van den Hof. Dik Stijkel belicht Winschoten na de bevrijding onder invloed van het Militair Gezag. 

De rubriek Voor Rekening van... (van John Ruibing) stelt Lichtcentrum Koos de Ruiter centraal, terwijl Trijnko Pelgrim aandacht besteedt aan de periode dat de winkelstraten van Winschoten nog overvol waren. Hennie Lemein richt de schijnwerpers op de bekende fotograaf Willy Landré. 

En natuurlijk zijn er weer talrijke schenkingen gedaan. Daarover wordt uitvoerig verslag gedaan. Sievert Bodde neemt ons mee door de geschiedenis van de Winschoter kermissen. Ook de plaatsing van infopanelen op de begraafplaats Hofstraat krijgt van Bert Smit de aandacht die het verdient.


Kortom: editie 45 van Tijdschrift Oud Winschoten puilt andermaal uit van lezenswaardige en actuele bijdragen. Losse nummers zijn à 7 euro te koop (boekhandel Bruna/Timmermans).     


Tijdschrift Oud Winschoten 44

                                                                                

Editie 44 van het Tijdschrift Oud Winschoten besteedt veel aandacht aan de laatste oorlogsdagen van 1945. Op 15 april van dat jaar kon in Winschoten eindelijk de nationale driekleur worden gehesen, maar voordat het zover was is de opmars van de Polen en Belgen, de bevrijders van de stad, nauwgezet te volgen. Evenals de dramatische schermutselingen, vooral in en rond buurtschap Ho(o)gebrug, die aan de bevrijding vooraf gingen. 

Het motto 75 jaar Vrijheid krijgt ook gestalte in het dramatische verhaal van Bram Sachs, de toenmalige joodse inwoner van Winschoten die de oorlog leek te overleven, maar drie maanden voor de bevrijding bij een vergelding voor een verzetsdaad nabij Dokkum werd gefusilleerd. In het Tijdschrift is het familieleven van Sachs ontrafeld en gevolgd. Het artikel wordt geïllustreerd met foto's uit het familiealbum.

Ook is in Oud Winschoten een indrukwekkend artikel te lezen over de liquidatie van joodse bedrijven in Winschoten door het beruchte Omnia Treuhandgeselschaft. De lijst van bedrijven is even afschrikwekkend als dramatisch.Voor het verhaal is onder meer gebruik gemaakt van het Omnia-archief. De dossiers geven een absurdistisch beeld van de onbarmhartige werkwijze van de Duitse bezetter.

Ook te lezen is een recensie van het onlangs verschenen boek over de 'foute' politiecommissaris Klaas Coenraad van den Hof, destijds de schrik van Winschoten genoemd. Het boek, van de hand van Foppe Walters, beschrijft de wegvoering van de joden uit het Oldambt. Het is het eerste deel van een pittige uitgave, deel twee volgt later in het jaar.

In het rijtje oorlogsverhalen past ook het relaas van de in 2009 overleden Winschoter Nico Smit, wiens eerder verteld verhaal over de granaat die z'n buurtgenoot Glazenburg dodelijk treft, nogmaals een plekje vindt in het Tijdschrift.

  Belgische bevrijders komen Winschoten binnen vanaf de Blijhamsterweg.

 Winschoters beklimmen blij dat bevrijding een feit is een geallieerde tank in de Langestraat.

Bram Sachs met z'n dochtertje Regina

Editie 44 telt verder artikelen over de Engelsestraat (Wevershorn), de nieuwste aanwinst, een zogeheten Bellewagen, van de Stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten (SOBW), het vervolg van de lijst burgemeesters die Winschoten (en Oldambt) heeft gekend en kent. de historie van grand-café Carambole, een bijzonder verhaal van een zomerse zondagmorgen, verslag van de smeeddagen op begraafplaats Hofstraat, een opvallend artikel over het plek waar ooit Chinees restaurant Golden City (en schoenhandel Koolhof) en een brand in 1929 zichtbare herinneringen oproept. En uiteraard vaste rubrieken als Voor rekening van... (aannemersbedrijf Heikens), Kroniek (deze keer het jaar 1949), Schenkingen, Hou 't ooit was en hou 't nou is, Weet je nog? en aanwinsten dankzij het Winschoter Erfgoed Fonds. Kortom, editie 44 van Oud Winschoten barst weer van het leesvoer. 

Nu nog een nieuw onderkomen, zoals voorzitter Trijnko Pelgrim in een cri de coeur het Tijdschrift 44 van Stichting Oud Winschoten opent.

   Nieuwste aanwinst SOB, de De Bellewagen, nu nog groen...

               G.J. te Loo (1972-1979)           J.G. Vlietstra (1995-2009_

Het vervolg van de lijst burgemeesters die Winschoten (en Oldambt) hebben bestuurd.

  Grand-café Carambole op de hoek Beertsterstraat-Blijhamsterstraat.

  Pastoor Constant Dölle onder portret Titus Brandsma

  Aankoop WEF o.a. Breipenhouder met zilveren rand

      

Smeeddag op begraafplaats Hofstraat

  Hero Poppens SOW vrijwilliger 2019 gemeente Oldambt 

 zwartgeblakerde stenen en daklijst, herinneren brand 1929 in de Torenstraat.

            Bridgeclub 50 jaar bestaan

Kroniek 1949

    

Voor rekening van ........  Heikens aannemer/stoomtimmerfabriek

 

Tijdschrift Oud Winschoten 43

                                                

Van de Voorzitter.

De 'honing' ofwel rijke geschiedenis van Winschoten kun je niet verzamelen in een zeef. Het is de hartenkreet van Trijnko Pelgrim, voorzitter van Stichting Oud Winschoten (SOW. In zijn voorwoord van Tijdschrift Oud Winschoten (editie 43) benadrukt hij nogmaals hoe belangrijk het is dat een stad als Winschoten een permanente plek heeft om de lokale en regionale historie te etaleren. Want, citeert Pelgrim professor dr. A. Querido, hoe kun je het heden verstaan, iets zeggen over de toekomst, als je de geschiedenis niet kent.

Poort van Winschoten.

In Oud Winschoten is er veel aandacht voor de zogeheten Poort van Winschoten, het stadshart dat in de nabije toekomst danig op de schop gaat. Herberge bij de Pijp, nabij de vroegere brug tussen de huidige Torenstraat en Langestraat, en jarenlang locatie van het vermaarde Steenen Logement van Wisseman/Dommering wordt nu gedomineerd door de Hema. Op de lap grond achter die Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (Hema dus) moeten stadsvilla's in de vroegere Toene van Dommering worden gebouwd. Het terrein rond de Hema wordt bovendien verrijkt met de bouw van een raadzaal. Een groot aantal ambtenaren krijgt domicilie op de verdieping van het te renoveren warenhuis. Over die aanstaande ingreep wordt uitvoering bericht in het Tijdschrift.

                                        

Rechts Hotel Dommering en locatie Langestraat 3 uit 1962.

Wevershorn en HBS.

Om de ingrijpende veranderingen in het centrum van Winschoten te verduidelijken is in het Tijdschrift Oud Winschoten ook de historie van de vroegere onderwijsinstituten gymnasium en HBS vermeld. Een vervolg van de serie Wevershorn en naastgelegen Engelsestraat is tevens te vinden in nummer 43, alsmede de alsmaar uitdijende collectie van voorwerpen, foto's en documenten die Stichting Oud Winschoten andermaal aan het arsenaal mocht toevoegen. Ook dan wordt nog eens onderstreept dat het hebben van een 'eigen' huisvesting onontbeerlijk is. De groeiende collectie wordt dankbaar opgeslagen, maar de schenkingen kunnen helaas niet worden getoond. 

                                         

       HBS aan de Johan Modastraat

De helaas veel te vroeg overleden archiefmedewerker, vrijwilliger en bestuurder Henk Klappe levert een fraai artikel over de reeks burgemeesters die Winschoten sinds 1825 heeft bestuurd. De lijst is zo talrijk en interessant dat het artikel van Henk Klappe in tweeën is geknipt. Deel twee zal in het volgende nummer van Tijdschrift Oud Winschoten (mei 2020) verschijnen.

                                        

Archief coördinator Henk Klappe

               

Burgemeester Eisso Post 1760-1855

Onderhouds- en restauratiewerkzaamheden op en aan de begraafplaats Hofstraat worden ruimschoots belicht in een rijk geïllustreerd artikel van Bert Smit. Een grte groep vrijwilligers verzorgt al voor het tiende jaar op rij de begraafplaats. Wat daar allemaal bij komt kijken kunt u uitgebreid lezen in de bijdrage van Bert Smit. Zoals hij ook de aangekochte voorwerpen dankzij het Winschoter Erfgoed Fonds meldt.

        Luchtfoto begraafplaats Hofstraat.

Zeer interessant is de bijdrage van John Ruibing die in de rubriek Voor rekening van... deze keer de historie belicht van fietsspecialist Meijer (voorheen Jac. Sulter). De rijke geschiedenis van het Winschoter bedrijf telt bijna een eeuw. Ruibing neemt de lezer mee aan de hand door de reis die Sulter en nu Meijer maakt door Winschoten naar de huidige vestiging op het vertrouwde adres Langestraat/Oldambtplein.

                                          

                                    

Rijwielzaak Moesker-Sulter-Meijer Langestraat.

Editie 43 van Oud Winschoten bevat naast bovenstaande opsomming nog meer bijdragen die het lezen meer dan waard zijn. 

Tekst: Hennie Lemein.

Foto’s: Stichting Oud Winschoten.

Inhoudsopgave  nr 42    

Artikelen + bijbehorende afbeeldingen:  

Omslag tijdschrift nr. 42

Plaquette  voor gemeente Oldambt als beloning renovatie Stadhuis

overhandiging aan burgemeester mevr. Cora Yfke Sikkema

Schenkingen

foto directie en personeel Drukkerij van der Veen

glas in lood hanger afbeelding Winschoter toren

Geschiedenis van de Winschoter Leesinrichtingen

 

Openbare leeszaal Johan Modastraat

Kroniek

Aanrijding Langestraat - Torenstraat 1947

Zomaar een Davidster

Rika Polak-Pinto

Davidster van Rika Polak-Pinto

Wevershorn

Wevershorn / Achterlaantje

Voor Rekening van .....

 Nobbe Verhuizingen

Literatuursignalement

Leger des Heils gebouw Gassingel

Winschoter Erfgoed Fonds (WEF)

houten paneel gemaakt door ornamentmaker O.F. ter Reegen.

De reis van een schouw

schouw aangebracht in 'Ons Gebouw' Burg. Schonfeldplein

Hou 't ooit was

Blijhamsterstraat

Een gat in de Langestraat

Langestraat met o.a. pand J.E. Smid

Inhoudsopgave  nr 41    

Artikelen + bijbehorende afbeeldingen:

*  omslag tijdschrift

Johan Poppenfonds steunt Oud Winschoten 

met nieuwe uitgave tijdschrift

          *  foto Johan Poppen

          

- Kort Nieuws

          *  letters  Badhuis terug op gevel

- Schenkingen

          *  miniatuur watertoren

          *  gong met klepel Dommering

          *  aquarel kunstenaar Frinking

Sint Lucas Ziekenhuis sluit de deuren    * foto  1926

           foto nieuw onderkomen SOW

50 jaar Witte orgel  Marktpleinkerk        * foto van t orgel

  Voor rekening van 

 

-          * rekening Groeneveld

Literatuursignalement

Greeth  Smit  'Nieuwsgierig Wicht'    (foto Greeth in mini cooper)

Tonnis Post 'fotograaf van de vooruitgang'   (foto Werkplaats OG)

Kleindochter Wolbers vindt roots in familie in Winschoten

       Hou t was

°  foto Omsnijdingskanaal           °   foto garage Blauw

Wonderbaarlijke weg  schilderij van een straat

        °   foto aquarel Langestraat

Begraafplaats Hofstraat

        °   foto Week van de begraafplaats 2018