Wie zijn wij?

Stichting ' Oud Winschoten', stelt zich ten doel de belangstelling te wekken en de instandhouding te bevorderen voor alles wat betrekking heeft op de historie van Winschoten. Voorlichting geven aan een ieder die maar geïnteresseerd is in de historie van Winschoten, in de ruimste zin van het woord middels publicaties (half jaarlijks tijdschrift' Oud Winschoten') en het organiseren van bijeenkomsten al dan niet met sprekers.

“Het beste dat de historie ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt” een zin opgetekend uit het oeuvre van de grote schrijver Goethe (1840). De zin die typeert al die diegenen die zich op de één of andere wijze verbonden voelen met Oud Winschoten. Stichting Oud Winschoten is opgericht in 1977 en houdt zich bezig  met de geschiedschrijving, de fundamenten en het erfgoed van het koopmansstadje Vinchotte, Winschoten ook wel als “Sodom” in het Oldambt betiteld.

Waar :                            Mr. D.U. Stikkerlaan 4 te Winschoten

Open :                            Iedere maandag en donderdag en laatste vrijdag van de maand, behalve in de zomervakantie en de maand december. 

Tijd   :                              13.00 - 16.00 uur

Contactgegevens :  Secretaris: Dhr. A.J. (John) Ruibing,  Rembrandtlaan 22, 9671 CM Winschoten Tel.  0597-856898

e-mail :                            oudwinschoten@gmail.com