Wie zijn wij

2017

Het beste voor de toekomst is het verleden”    Lord  G.G. Byron  (1788 – 1824)

“Stichting Oud Winschoten” (SOW) viert zijn 8e lustrum in 2017.

Maar wat is nou 40 jaar vergeleken met de lange historie van Winschoten ?

Toch hebben we gemeend daar de nodige aandacht aan te moeten besteden, omdat we ervaren dat de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en de regio flink aan het toenemen is. 

We merken dat niet alleen aan de bezoeken tijdens de ‘open dagen’ op de laatste vrijdag van de maand, maar ook aan de activiteiten en de belangstelling die in de stad zelf worden georganiseerd, zoals de historische wandelingen door de stadsgidsen, het plaatsen van oude afbeeldingen op diverse markante punten en niet in de laatste plaats het besef dat foto’s uit en over het verleden, krantenknipsels, voorwerpen, etc., etc. als een zekere waarde worden ervaren omdat het iets vertelt over ‘de tijd van toen’.  Die toenemende belangstelling motiveert ons als SOW om (nieuwe) activiteiten te ontwikkelen voor nu en in de toekomst om de geschiedenis van Winschoten levendig te houden.

Dat hadden 40 jaar geleden ook de initiatiefnemers, onder aanvoering van toenmalige burgemeester G. J. te Loo, voor ogen.  Wat zou hij trots zijn geweest dit nog te mogen meemaken, maar hij is helaas op 31 maart jl. op 88-jarige overleden.  (te Loo was van 1972 – 1979 burgemeester van Winschoten). 

Voor het 40-jarig bestaan is een heel jaarprogramma opgesteld, waar diverse elementen uit Winschotens verleden onder de aandacht worden gebracht. Eind maart jl. verscheen een speciale krant voor heel regio Oost-Groningen met beschrijvingen en achtergronden van ons jaarprogramma en andere bijzonderheden en feiten.Helaas moest bij het schrijven van dit voorwoord, door te geringe belangstelling de 1e activiteit, een jubileumconcert in de Klinker over het leven en werk van de componist en dirigent M.J. Cerfontaine (1884 – 1977) worden afgelast en dat doet zich ook voor bij het 2e concert ter nagedachtenis aan de zeer bekende componist/muziekleraar en dirigent van vele diverse koren en gezelschappen, Jacques Goudappel (1911 -  1995).

Dit wekt de indruk dat muziek en zang “wat uit is” in Winschoten, want recentelijk zijn in korte tijd een 3-tal gerenommeerde koren (Amicitia; Zang- en Vriendschap; Winschoter Mannenkoor)  wegens gebrek aan leden opgeheven en nog bestaande koren soms dringend om zangers en zangeressen verlegen zitten. Talent genoeg hoor je alom, maar om samen plezier te maken om vervolgens een groot publiek te vermaken is men nauwelijks nog toe te bewegen lijkt het.  Een verschijnsel die we ook zien bij vele andere verenigingen.  Toch een stukje verarming van en in onze samenleving is mijn mening.
Als SOW blijven we optimistisch en rekenen op veel belangstelling voor de komende activiteiten:

·        “Dag van de begraafplaats” op zaterdag 3 juni aan de Hofstraat, waar tekst en uitleg wordt gegeven over de afbeeldingen en symbolieken op grafstenen.

·        Verschillende stadswandelingen door de stadsgidsen in de zomermaanden

·        Schilderijen- en tekeningen expositie in Marktpleinkerk op 8 en 9 september tijdens de Open Monumentendagen, met een keur aan vroegere en hedendaagse schilderijen en tekeningen over Winschoten

·        Oktobermaand/kindermaand en Winkelweek van 26 oktober t/m 6 november (Adrillen), waar, in samenwerking met leerlingen van de Campus, in de binnenstad voor de jeugd een digitale puzzelopdracht wordt uitgezet met vragen/opdrachten over de geschiedenis van Winschoten.  Ook andere belangstellenden kunnen hieraan deelnemen Enkele mooie prijzen worden hiervoor beschikbaar gesteld.

·        Expositie van koperen-, tinnen-, zilveren- en gouden voorwerpen gemaakt door Winschoter Koper- en Edelsmeden en Tinnegieters op 8 en 9 december; wederom in de Marktpleinkerk.  Met op zaterdag 9 december een taxatiedag van bovengenoemde voorwerpen uit (uw) privé- bezittingen.

En dan natuurlijk onze jaarlijkse Donateursavond op maandag 13 november (Lutje Adrillen) in de Klinker. Een avond die we een bijzondere invulling willen gaan geven met o.a. de presentatie van het boek  “Armoede en armenzorg in Winschoten in de periode 1850 - 1900  van Engel Nijboer.

Tijdens de donateursavond in november 2016 is aan u de oproep gedaan om “St. Oud Winschoten” als jubileum-cadeau 1 nieuwe donateur aan te leveren. Hoe meer zich aansluiten bij SOW des te meer activiteiten en mogelijkheden we kunnen bieden.
Meerdere donateurs hebben al gehoor gegeven aan deze uitdaging en we hopen dat de komende maanden er nog velen zullen volgen, want:  ‘met veel belangstelling voor het verleden is dit het beste voor de toekomst’.   


  2015

Hang naar het verleden: steeds vaker worden we als Stichting Oud Winschoten benaderd voor medewerking. Zo hebben we inmiddels meerdere keren deelgenomen met exposities voor verenigingen en scholen. Fotomateriaal wordt beschikbaar gesteld voor boeken, brochures en krantenartikelen. Als Stichting weten we altijd zeer te waarderen dat vervolgens ook een financiële bijdrage beschikbaar gesteld wordt. Gelukkig zien ook veel (oud) Winschoters het belang van behoud van Winschoter erfgoed. Bij het opruimen worden vaak, diep weggestopt, in kasten oude ansichtkaarten en foto’s, boeken en ook de meest bijzondere (gebruik) voorwerpen opgediept waarvan men zegt: wat moeten we er mee. Onze stichting roept dan ook iedereen op om dergelijke zaken af te geven en/of beschikbaar te stellen. Ze vinden dan een prachtig plekje in één van onze vele vitrines zodat het door iedereen te bewonderen is.


Stichting ' Oud Winschoten', stelt zich ten doel de belangstelling te wekken en de instandhouding te bevorderen voor alles wat betrekking heeft op de historie van Winschoten. Voorlichting geven aan een ieder die maar geïnteresseerd is in de historie van Winschoten, in de ruimste zin van het woord middels publicaties (half jaarlijks tijdschrift' Oud Winschoten') en het organiseren van bijeenkomsten al dan niet met sprekers.

“Het beste dat de historie ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt” een zin opgetekend uit het oeuvre van de grote schrijver Goethe (1840). De zin die typeert al die diegenen die zich op de één of andere wijze verbonden voelen met Oud Winschoten. Stichting Oud Winschoten is opgericht in 1977 en houdt zich bezig  met de geschiedschrijving, de fundamenten en het erfgoed van het koopmansstadje Vinchotte, Winschoten ook wel als “Sodom” in het Oldambt betiteld.

Waar :       Johan Modastraat 5  (in de voormalige bibliotheek)

Open :       Laatste vrijdag van de maand

Tijd   :       14.00 uur t/m 16.00 uur

Contactgegevens :

Kloostergang   88 

9675RE Winschoten

tel 0597415444

@ oudwinschoten@gmail.com


2014

 Vrijwilligersprijs Gemeente Oldambt

Op woensdag 26 november 2014 vond in de Sporthal aan de mr. D.U. Stikkerlaan het Vrijwilligers-feest voor Vrijwilligers in de gemeente Oldambt plaats. Naast muzikaal entertainment, hapjes en drankjes werden hier ook de Vrijwilligersprijzen in diverse categorieën uitgereikt. Onder de genomineerden ook onze Vrijwilligersgroep Begraafplaats Hofstraat.  Tot onze verrassing mochten wij de  Vrijwilligersprijs van de gemeente Oldambt in de categorie Maatschappij, Cultuur en Natuur in ontvangst nemen bestaande uit een oorkonde een geldbedrag van € 250,-. Een mooie waardering voor hetgeen we met elkaar daar  aan de Hofstraat proberen te  realiseren


1999