Driften en Stegen

Stegen en Driften in Winschoter binnenstad

Smalle doorgangen zorgden van oudsher voor een verbinding tussen Langestraat en Venne. Meerdere doorgangen zijn op particulier terrein gesitueerd, maar een aantal is openbaar. Deze driften zijn enkele jaren geleden voorzien van een officiële straatnaam. De driften zijn in het kader van het Actieprogramma Versterking Binnenstad Winschoten aantrekkelijker gemaakt met fotopanelen, bloembakken en verlichting. Mogelijk gemaakt door de gemeente Oldambt, Stichting Oud Winschoten, Handel en Nijverheid en met een subsidie van Leader.
Gerealiseerd door CQ Reclame en de Buitendienst Gemeente Oldambt in juli 2019.

Minuutplan/Kadastrale kaart.

Deze kadastrale en ingemeten topografische kaart uit 1823, een zogenaamd Minuutplan, laat zien dat ‘Het Vlek Winschoten’ een lintvormige nederzetting was. Parallel aan de Moeskershorn en Witte Vrouwenstraat, nu Langestraat, liep de Trekvaart, nu de Venne, van Groningen naar de Nieuwe Schans.  Woningbouw en bedrijvigheid concentreerde zich langs de waterweg aan de Buiten Venne en de Binnen Venne. Smalle doorgangen, driften en stegen, zorgden voor een verbinding tussen de Langestraat en deze Venne (kade) met z’n pakhuizen en grossierderijen. Hier vond de overslag van goederen plaats. Ook vervulden de driften een belangrijke rol bij de wateraanvoer in geval van brand. Verbouwingen naar winkelpanden, maakten van de Langestraat steeds meer een ‘koopstraat’ die de consument nog altijd veel te bieden heeft.