Mr. J.F. Viëtorstraat / Clubstraat

Mr. J.F. Viëtorstraat/Clubstraat

De straat is vernoemd naar notaris Mr. Jan Freseman Viëtor (1842-1881), maar is vooral bekend geworden als ‘Clubstraat’, een naam die de straat te danken had aan Sociëteit ‘De Club’ die daar vanaf circa 1890 haar onderkomen had in het voormalig koetshuis van de familie Viëtor. Ook het Gemeentelijk Badhuis was jarenlang aan deze straat gevestigd. Dit badhuis werd later een huisartsenpraktijk.

Winschoten kreeg in 1879 Societeit "De Club" waarin zich veelal academisch gevormden (metname de juristen) verzamelden." De Club", was gevestigd in de Freseman Viëtor straat, die echter al spoedig in de volksmond de naam "Clubstraat" kreeg. Het was de tegenhanger van de sinds 1809 in Winschoten gevestigde Sociëteit de Harmonie, ook wel genoemd de Herensociëteit waar de elite zich verzamelde die zich onderscheidde van de middengroepen. Vrijwel alle in Winschoten wonende juristen, artsen, rijksambtenaren en leraren van HBS en Gymnasium waren lid, evenals een welgestelde fabrikant, koopman of kassier.

De erkenning van het plaatselijk Gymnasium (in1842) valt voor het grootste deel toe te schrijven aan de inzet en geldelijke middelen van notabelen als notaris Jan Freseman Viëtor en rechtbankpresident Mr. Bernard Wichers. Enig eigen belang was hieraan ook niet vreemd, want hun nazaten dienden de gelegenheid te hebben tot het volgen van academisch onderwijs.

Raadbesluit van 30.9.1925 bepaalde dat de straat lopende van de Langestraat tot aan de Chr. Ulo genoemd werd Mr. Jan Freseman Viëtorstraat. Jan Freseman Viëtor werd in Winschoten geboren op 15 augustus 1842 als oudste zoon van Mr.Berend Haitzema Viëtor de notaris/ rechter-plaatsvervanger en vernoemd naar zijn opa die hier ook notaris was. Jan volgde na de lagere school het Gymnasium in Winschoten. Het Gymnasium waarvoor zijn opa zich samen met andere notabele ingezetenen vanaf 1832 had ingezet om die opleiding naar Winschoten te krijgen. Het eerste gymnasiale onderwijs werd in 1833 gegeven in de achterzaal van het café aan de Langestraat 63. Mr.FresemanViëtor was eigenaar van dit café dat zat op de plek waar nu al jarenlang modewinkel de Vries is gevestigd. Jan Freseman volgde de opleiding in het gebouw achter het Stadhuis op de plek waar nu het Stadskantoor staat. Hij studeerde in 1865 af aan de universiteit te Groningen als Meester in de rechten en vestigde zich daarna in zijn geboorteplaats Winschoten als advocaat en plaatsvervangend rechter. In 1869 volgde Jan Freseman Viëtor zijn vader op als notaris. Van 1877 tot 1881 was hij tevens hoogleraar aan de Universiteit Groningen met de leeropdracht economie, encyclopedie en statistiek. Dit hoge ambt vervulde hij slechts vier jaren want in 1881 overleed Jan Freseman Viëtor plotseling op 39-jarige leeftijd. Het algemeen belang had Jan Freseman Viëtor in zijn korte leven zeer zeker gediend door het aanvaarden van het Professoraat, door lid te zijn van Provinciale Staten en buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten van Groningen.

Als agendapunt voor de vergadering van de Winschoter Gemeenteraad op 28 september 1925 staat vermeld noodzakelijkheid om de verschillende "oude en nieuwe straten te benoemen". Een van die straten is het smalle laantje van de Langestraat naar de Christelijke ULO. Deze straat stond op de wegenlegger van Winschoten beschreven als "Clubstraat", een naam die het dankte aan Sociëteit "de Club" die daar vanaf circa 1890 haar onderkomen had in het voormalig koetshuis van de familie Haitzema Viëtor. Hier verzamelden zich veelal academisch gevormden (metname de juristen). Als eerbetoon aan Mr. Jan Freseman Viëtor werd de benaming "Clubstraat" vanaf 1925 officieel gewijzigd in Mr. J. Freseman Viëtorstraat. Een naam die eigenlijk te lang is voor een straatnaambordje maar er met recht op vermeld mag staan in de nabijheid van die andere bekende Winschoters als Schönfeld en Schortinghuis