Agenda

Het Weekend van de Begraafplaats 2020 wordt inclusief het thema 'Begraafplaatsen: vol liefde' onder voorbehoud verplaatst naar 28-30 mei 2021.

Zaterdag 6 juni 2020 -

Het Weekend van de Begraafplaats stond gepland voor 5-7 juni 2020. De werkgroep Weekend van de Begraafplaats, waarin vertegenwoordigers van de LOB, BVOB en stichting Terebinth zijn vertegenwoordigd, heeft besloten om het Weekend dit jaar niet door te laten gaan.

In deze enerverende tijden ontbreekt het de beheerders aan tijd en focus om activiteiten voor het Weekend voor te bereiden. Een andere overweging is dat de Corona-crisis is gekoppeld aan overlijden en uitvaarten. Het lijkt ons derhalve niet passend om direct na 1 juni Open Dagen en andere activiteiten op begraafplaatsen te organiseren.

We hopen dat u zich in 2021 weer aanmeldt als deelnemer van het Weekend van de Begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

namens de werkgroep Weekend van de Begraafplaats,

Bartho Hendriksen

---------------------------------------------------------------------

8 November 2021 Donateursavond in de Klinker

19.30 uur in de Klinker.

De agenda voor de avond moet nog worden samengesteld. Zo gauw meer bekend is, zullen wij U dit laten weten.

De aanvangstijd t.o.v. van de afgelopen jaren is gewijzigd in 19.30 uur.