Welkom bij de Stichting Oud Winschoten

De Stichting Oud Winschoten is een ANBI Stichting


 

  24-4

OPEN HUIS  vrijdag 28 april a.s 

Na een drukke Tonnis Postdag waarin St. Oud Winschoten faciliteerde om de foto geschiedenis van de Winschoter fotograaf te (her)ontdekken, staat a.s. vrijdag, 28 april van 14.00 tot 16.00 uur het reguliere Open Huis weer op het programma. De activiteiten die tijdens Koningsdag en nacht plaatsvinden en weer nieuwe ontwikkelingen die in de horeca op het plein hebben plaats gevonden, genoeg redenen om het Marktplein in de schijnwerpers te zetten. Het voormalig kerkhof, boden-, markt- en circusterrein en waar de kermis inmiddels weer een plek heeft teruggevonden geeft samen met een film van het Winschoter Stadsjournaal een prachtig beeld van dit evenementenplein met de vele horecavoorzieningen en andere activiteiten. Het oude politiebureau en de oude brandweerkazerne hebben hier mede deel van uitgemaakt in eveneens zeer markante gebouwen. Adres: Joh. Modastraat 5 te Winschoten en de entree is uiteraard weer gratis.

U bent van harte welkom !

 


 

06-04-2017


Concert Cerfontaine 9 april geannuleerd !

Als organisatie (CHC/Klinker/SOW) hebben we vanwege geringe kaartverkoop/belangstelling helaas het besluit moeten nemen dat dit concert op 9 april geen doorgang kan vinden. Hoewel er een mooi programma was samengesteld en er ruimschoots vooraankondiging is geweest, heeft dit niet geleid tot een acceptabele aankoop/reservering van kaarten in de voorverkoop.

Onze verwachting is dat komende zondag met eventuele verkoop aan de zaal het nog financieel niet verantwoord is het concert te laten doorgaan. 

Toch hebben we als organisatie besloten, ook in samenspraak met Muziekvereniging Nieuw Leven te kijken naar een alternatief.
Een mogelijke oplossing kan zijn een combinatie met het Goudappel concert  op de al geplande datum zondag 28 mei.

Hierover wordt u binnenkort nader geïnformeerd. 

Activiteiten agenda  40 jaar Stichting Oud WinschotenZondagmiddag 9 april 2017 aanvang 15.00 uur in de Theaterzaal van Cultuurhuis de Klinker  presenteert Bert Smit (Oud Winschoten) 'Cerfontaine en zijn muziek.....' over het leven en werken van Matthias Johannes Cerfontaine (1884-1977) waarbij de Concertband van Muziek Ver. Nieuw Leven o.l.v. dirigent Klaas IJkema een aantal van zijn werken uitvoert. 

Zondagmiddag 28 mei 2017 aanvang 15.00 uur in de Rabozaal van de Klinker zal muziek van Jacques Goudappel (1911-1995) worden uitgevoerd door een ensemble bestaande uit Marcel Worms (piano), Nienke van Rijn (viool), Peter van Dinter (trompet) samen met het Quimias Trio. De muziek wordt omlijst door het levensverhaal van de componist, verteld door zijn biografe Annette de Klerk. 
In de foyer is tijdens de concertdagen een expositie over deze Winschoter componisten te zien
Toegangskaarten:  € 17,50 per concert en voor beide  € 30,- zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Klinker (koffie of thee vooraf  is inbegrepen). 
Meer informatie over deze concerten is te vinden op de websites www.oudwinschoten.nl,  www.historischcentrumoldambt.nl, en die van de Klinker.

Zaterdag 3 juni 2017 Dag van de begraafplaats aan de Hofstraat  10.00-16.00 uur                                        
Tekst en uitleg zal worden gegeven over symbolieken op grafstenen. Verder zullen er rondleidingen plaatsvinden en geven de  vrijwilligers uitleg over de herstelwerkzaamheden

Gedurende de zomermaanden zullen meerdere stadswandelingen georganiseerd worden o.l.v. Stadgidsen. Hierbij wordt stilgestaan bij div. markante punten van de Winschoter vesting en geschiedenis. Nadere informatie zie website www.oudwinschoten.nl 

Vrijdag 8 en zaterdag 9 september schilderijenexpositie in de Marktpleinkerk. Werken worden geëxposeerd van vroegere en hedendaagse (kunst)schilders en tekenaars die Winschoten op verschillende wijze in beeld gebracht hebben.  Bent U in het bezit van schilderijen en tekeningen en wilt U deze ook tonen in deze bijzondere expositie meld U zich dan bij het secretariaat van Stichting Oud Winschoten.

Oktober Kindermaand/Winkelweek. Van 26 oktober t/m. 6 november zullen i.s.m. met Handel & Nijverheid voor de jeugd digitale puzzelopdrachten, toegespitst op de geschiedenis van de stad, worden uitgezet in het centrum. Hieraan zijn leuke prijzen verbonden.
Maandag 13 november (Lutje Adrilln) in de Theaterzaal van de Klinker de traditionele DONATEURSAVOND/ NAJAARSBIJEENKOMST  voor belangstellenden in de historie van Winschoten. Aanvang 20.00 uur. Deze avond kenmerkt zich als een reünie met diverse sprekers/presentaties en films uit het archief van het Winschoter Stadsjournaal . 
Tijdens deze avond zal het boek “Armoede en armenzorg (1850-1900)” van dhr. Engel Nijboer gepresenteerd worden. Voorintekening hiervoor is mogelijk via het secretariaat.

Vrijdag 8 en zaterdag 9 december: Expositie van voorwerpen gemaakt door Winschoter Edelsmeden (goud, zilver, tin, koper e.d.) in de Marktpleinkerk. Tevens op zaterdag 9 december de mogelijkheid om deze voorwerpen te laten taxeren door deskundigen. Stichting Oud Winschoten” in 2017  40  jaar                                                                                        


Deze gebeurtenis willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan  en voor het hele jaar is een activiteitenprogramma voor jong en oud opgesteld In februari/maart wordt een speciale krant uitgegeven waarin de geschiedenis van Winschoten en die van “Stichting Oud Winschoten”, alsmede het jaarprogramma, veel aandacht krijgt. Op 9 april en 28 mei staan  2 concerten in “de Klinker” op het programma waarin de Winschoter musici/componisten M.J. Cerfontaine en J. Goudappel centraal staan. In juni wordt op speciale wijze aandacht geschonken aan prominente Winschoters die niet meer onder ons zijn.  In juli besteden we aandacht aan oudheidkundige vondsten. September rond de ‘Open Monumenten Dagen’ een grote en uitgebreide schilderijenexpositie van Winschoter schilders uit het verleden en het heden. Oktober, tijdens de winkelweek, activiteiten in het centrum van de stad, waarin ook de jeugd kan participeren. November een bijzondere donateursavond.Tevens wordt een boek uitgegeven handelend over: “de Winschoter Armenzorg in de 2 helft van de 19e eeuw”. December expositie van werkstukken van voormalige goud- en zilversmeden met daaraan gekoppeld een taxatiedag.  

Kortom een jaar vol activiteiten.                                                                                                                                

Mensen die op de een of andere wijze hieraan een bijdrage kunnen of willen leveren nodigen wij uit zich bij het bestuur te melden.

Trijnko Pelgrim voorzitter         


 

MUZIEK WAS HUN LEVEN .......
    

Eerbetoon aan Winschoter componisten Matthias J. Cerfontaine en J.P. 'Jacques' Goudappel.

   M.J. Cerfontaine  (1884-1977)     J.P. Goudappel (1911-1995)    

         

Stichting Oud Winschoten en Cultuurhistorisch Centrum Oldambt organiseren i.s.m. de Klinker twee concerten van Winschoter componisten; 


                                        Matthias Johannes Cerfontaine en Jacobus Pieter 'Jacques' Goudappel.  

Twee persoonlijkheden, beide levend in de 20e eeuw, dienden de Winschoter samenleving op velerlei wijze  met hun muzikale vaardigheden.
In de regio zijn nog velen die zich hen herinneren omdat ze ook koordirigent, organist en muziek-leraar waren en met hen hebben gemusiceerd. Niet alleen wordt de muziek van hen gespeeld, We vertellen het levensverhaal met daarin klankbeelden van mensen die hen van nabij meemaakten.
Met deze concerten en een expositie ingericht met foto's, voorwerpen en documenten  willen we hen in de spotlights zetten, herinneringen ophalen en hun muziek ook vastleggen, voor zover dat mogelijk is. Het Winschoter Stadsjournaal verzorgt een registratie van beide concerten die  later dit jaar op DVD verkrijgbaar zullen zijn. Twee concerten waarmee we gezamenlijk aandacht
willen geven aan de muziekcultuur in Winschoten in de 20e Eeuw.

Op zondagmiddag 9 april 2017 aanvang 15.00 uur in de Theaterzaal van Cultuurhuis de Klinker  presenteert Bert Smit (Oud Winschoten) 'Cerfontaine en zijn muziek.....' over het leven en
werken van Matthias Johannes Cerfontaine (1884-1977) waarbij de Concertband van Muziek Vereniging Nieuw Leven o.l.v. dirigent Klaas IJkema een aantal van zijn werken uitvoert.

Op zondagmiddag 28 mei 2017 aanvang 15.00 uur in de Rabozaal van de Klinker zal muziek van Jacques Goudappel worden uitgevoerd door een ensemble bestaande uit Marcel Worms (piano), Nienke van Rijn (viool), Peter van Dinter (trompet) samen met het Quimias Trio. De muziek wordt omlijst door het levensverhaal van de componist, verteld door zijn biografe Annette de Klerk.

Toegangskaarten:  € 17,50 per concert en voor beide € 30,- (een drankje inbegrepen) zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Klinker.

Meer informatie over deze concerten is te vinden op de websites www.oudwinschoten.nl, www.historischcentrumoldambt.nl, en die van de Klinker.
 Professionalisering in ICT Systeem

Vorig jaar ontving de werkgroep archief van SOW een laptop van het Wijkplatform Centrum Winschoten. Hiermee kon er weer een grotere stap gezet worden in het digitaliseren en verwerken van de vele archief stukken die wekelijks ontvangen worden. Diverse bestuursleden en vrijwilligers zijn bijna dagelijks in deweer om dit in de goede vormen te gieten. Een enorme maar dankbare klus. Het is mooi dat door financiële ondersteuning van een 6 tal bedrijven een volgende, nog professionelere slag gemaakt kan worden. 

Met medewerking van de volgende bedrijven kan opnieuw IC apparatuur aangeschaft worden :

Aannemingsbedrijf Pijper, 
Schildersbedrijf Koerts, 
Westerman staal en apparatenbouw, 
Bouwkundig bureau van der Grijspaarde, 
Koerts Dakwerken, 
Elektrotechnisch bureau G.W. Bos.

Samen met de know how van de gemeente Oldambt en een centraal opslag systeem voor alle gegevens, waar ook alle bruikleen archiefstukken van de toenmalige gemeente Winschoten in opgeslagen worden, kunnen we op korte termijn met een druk op de knop vele gegevens over straten, personen en bedrijven boven tafel halen.

Stichting Oud Winschoten wil nogmaals alle partijen die hier aan bijgedragen hebben hartelijk danken. 


Tijdschrift 37 is verschenen en is verkrijgbaar voor € 7,50 bij boekhandel Nieborg-Timmermans en bij het secretariaat 
 


07-2016

Overdracht Zolderopruiming gemeentehuis Oldambt voor Stichting Oud Winschoten

 

De gemeente Oldambt geeft aan de Stichting Oud Winschoten een groot aantal historische objecten in bruikleen. Deze bevonden zich op de zolder van het gemeentehuis in Winschoten.

Tijdens de inventarisatie van kunstenwerken uit de gemeentelijke BKR-regeling (Beeldende Kunstenaars Regeling, werden vele historisch interessante spullen aangetroffen. Vervolgend werd contact opgenomen met het bestuur van Stichting Oud Winschoten die bevestigden dat een aantal objecten van historische waarde zijn. Dat was voor de gemeente aanleiding om de meest waardevolle spullen vo

or onbepaalde tijd in bruikleen te geven. Het gaat onder meer om een ingelijst knipsel van 4 september 1952 uit de Winschoter Courant over ene Baron Braderie die zijn intrede doet in Winschoten, een pentekening van de Winschoter toren van kunstenaar Van Dokkum uit 1945 en een pentekening van H. Mak uit 1935 van de Torenstraat.

Dinsdag 12-7-2016 om 16.00 uur tekenden wethouder Bard Boon en Bert Smit van Stichting Oud Winschoten de officiële overdrachtsformulieren. 


05-2016
                                            

 

De afgelopen jaren heeft Stichting Oud Winschoten vele objecten ontvangen zoals kaarten, foto’s, kranten/-knipsels, diverse (gebruik) voorwerpen en boeken en daarmee is de collectie fors uitgebreid.

Diverse boeken hebben we dubbel ontvangen en vaak werd dan gezegd: “verkoop ze maar en dan kunnen jullie er iets anders voor aanschaffen”. Het bestuur heeft nu besloten om dit voorstel van onze donateurs en gulle gevers uit te voeren. De prijzen zijn via allerlei verkoopsites vergeleken om een marktconforme prijs voor deze 2de hands boeken vast te stellen die allemaal in goede staat verkeren. U kunt via de mail: werkgroeparchief@outlook.com reageren en vervolgens kan er een afspraak gemaakt worden om het boek af te halen in ons onderkomen in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat te Winschoten. Het boek kan ook verstuurd worden waarover dan uiteraard de verzendkosten extra berekend worden.

Op deze manier hopen we voor het dubbel materiaal een goede bestemming te vinden bij de echte liefhebbers die de geschiedenis van oud Winschoten een warm hart toe dragen.


 
Reminder
 
                                                                            
                                                              2017    
                           40 jarig jubileum Stichting Oud Winschoten. 
                    Aan activiteiten wordt druk gewerkt!.
 

 
Iedereen die interesse heeft in de historie van Winschoten wordt hierbij van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
Waar :       Johan Modastraat 5  (in de voormalige bibliotheek)
Open :       Laatste vrijdag van de maand
Tijd   :       14.00 uur t/m 16.00 uur
ĉ
Stichting Oud Winschoten,
1 okt. 2015 11:33
ċ
literatuurlijstoldambt.pdf
(186k)
Stichting Oud Winschoten,
4 nov. 2011 05:45