Welkom bij de Stichting Oud Winschoten
De Stichting Oud Winschoten is een ANBI Stichting11-2018


Donateursavond / Najaarsbijeenkomst 2018


De traditionele Donateursavond/Najaarsbijeenkomst op maandagavond 12 november j.l ('Lutje Adrilln') mag met bijna 400 aanwezigen een groot succes worden genoemd. Na binnenkomst in de Klinker  was het voor belangstellenden direct een feest van herkenning, zoveel 'oud' Winschoters bijeen tussen het fotopaneel en de maquette gerelateerd aan het Sint Lucas ziekenhuis.


Voorzitter Trijnko Pelgrim heette de aanwezigen welkom en verwoordde de activiteiten die de stichting dit jaar zoal heeft ontplooid en maakte melding van de nieuwe huisvesting die binnenkort kan worden betrokken; een deel van het onlangs ontruimde Sint Lucas ziekenhuis aan de Gassingel. Aandacht voor het Sint Lucas ziekenhuis, in meerdere opzichten een belangrijk object voor SOW. Zo werd de collectie foto's, knipsels en documenten uitgebreid met een aantal prachtige fotoalbums die onze stichting geschonken kreeg evenals de al genoemde maquette. Een compilatie hieruit werd vertoond.En uiteraard het nieuwe onderkomen in dat ziekenhuis dat vele mogelijkheden biedt voor de toekomst. 

                      

Aansluitend volgde de  presentatie van de 41e uitgave historisch Tijdschrift “Oud Winschoten”, in een gloednieuwe opzet als magazine in kleurenprint. Met een deels nieuwe (eind)redactie en in een groter formaat verschenen. Realisering hiervan is mede mogelijk gemaakt door het Johan Poppenfonds en bestuurslid Dineke ten Broeke (weduwe Johan Poppen) kreeg dan ook het 1e exemplaar uitgereikt. 
Het tijdschrift is verkrijgbaar voor € 7,00 bij boekhandel Nieborg-Timmermans en bij het secretariaat.

                                       

Daarna volgde nog een presentatie van het boek 'Nieuwsgierig wicht, de avontuurlijke wereld van Greeth Smit', voormalig persfotograaf van o.a. de Winschoter Courant. Dit (foto)boek, geschreven en vormgegeven door Wiebe en Annemieke Klijnstra en in opdracht van het Johan Poppenfonds gemaakt kregen alle donateurs van de Stichting Oud Winschoten als verlaat verjaardagscadeau voor de 40e verjaardag uitgereikt.  Het boek is ook verkrijgbaar bij Boekhandel Nieborg-Timmermans.

                     

Aan de orde kwam ook nog het voornemen van de stichting om voor de 4e keer een plaquette uit te reiken aan de gebruikers van een pand in Winschoten als waardering voor het opknappen ervan met behoud van historische elementen. De keuze is al gemaakt, maar door afwezigheid deze avond van de betreffende gebruikers kon deze nog niet worden uitgereikt. Dus daarover binnenkort meer als deze plaquette, wederom vervaardigd door Toos, aan het pand wordt bevestigd. 

                    2018 ????

Ook kon gemeld worden dat SOW vrijdag 9 november j.l. een waardecheque t.b.v. € 750,-  uitgereikt had gekregen van de Heerenzitting.
Een mooie bijdrage voor de uitvoering van de plannen met de in opslag liggende beschoeiingspalen uit de Venne. 

                               


Na de pauze genieten van allereerst een filmpje, gemaakt in 1936, dat we als stichting onlangs in bezit kregen van de familie Pottjewijd. Hierop bewegende beelden van het gezin Boele Jans Pottjewijd 
(1859-1941) vele jaren belangrijke (hof)fotograaf van portretten en schoolfoto's wonende aan de Bosstraat.

Gevolgd door films over (Oud) Winschoten uit de collectie Winschoter Stadsjournaal met dit jaar als onderwerpen;  het station (150 jaar), Viskerdiek en andere onbekende straatjes, de onlangs overleden Willem Veldpape en de opknapbeurt van de Joodse begraafplaats.

Om goed 22.30 uur  bedankte voorzitter Pelgrim de aanwezigen voor hun komst en wenste hen wel thuis.  


Oplossing FOTO SNIPPER

In uitgave 41 van het tijdschrift staat op de achterpagina een zgn. 'foto-snipper.
De vraag die door de redactie gesteld was wie herkend de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld?

Het juiste antwoord hierop is: 
Burgemeester Venemastraat met rechts de Ambachtsschool/School voor Meisjes en  daarachter het Postkantoor.

       

 


Tonnis Post in Museum de Oude Wolden op 12 november speciaal voor onze donateurs 


Speciaal voor donateurs van SOW wordt de gelegenheid geboden om voorafgaand aan de donateursavond, maandag 12 november tussen 15.00 en 17.00 uur, de tentoonstelling "Fotografen van de vooruitgang" in museum de Oude Wolden, Hoofdweg 161, 9695 AE Bellingwolde te bezoeken. Fotograaf Dirk Kome haalde meer dan 1000 foto’s van de Winschoter fotograaf Tonnis Post (1877-1930) boven water. Een groot aantal (portret) foto’s van Winschoten zijn hiervoor beschikbaar gesteld door St. Oud Winschoten.
U kunt zich hier voor donderdag 8 november per mail opgeven: info@museumdeoudewolden.nl 
De kosten bedragen €. 4,00 incl. koffie/thee die U contant (museumkaart) ter plaatse kunt voldoen.


NAJAARSBIJEENKOMST  / DONATEURSAVOND 12 november 2018

Op MAANDAG 12 NOVEMBER 2018, aanvang 20.00 uur organiseert Stichting "Oud Winschoten" (SOW) de Najaarsbijeenkomst/Donateursavond  in Cultuurhuis De Klinker. Op deze jaarlijkse bijeenkomst, traditioneel op de 2e maandag in November (Leutje Adrilln) krijgt de historie van Winschoten weer ruimschoots aandacht.  
Voorzitter Trijnko Pelgrim verwoordt de activiteiten die de stichting dit jaar heeft ontplooid en maakt melding van de recentste aanwinsten 'Winschoter Erfgoed'. Aansluitend de  presentatie van de 41e uitgave historisch Tijdschrift “Oud Winschoten”, in een gloednieuwe opzet als magazine in kleurenprint. Dan volgt de presentatie van het boek over Greeth Smit, voormalig persfotograaf van de Winschoter Courant. Alle donateurs van de Stichting Oud Winschoten krijgen het boek gratis aangeboden door de Stichting Johan Poppen Fonds. Aandacht voor het Sint Lucas ziekenhuis, in meerdere opzichten een belangrijk object voor SOW. 

Na de pauze genieten van films over (Oud) Winschoten uit de collectie Winschoter Stadsjournaal
Donateurs hebben gratis toegang, andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom echter voor hen bedraagt de entree € 7,50. Kaarten alleen 's avonds 12 november aan de zaal verkrijgbaar.