Welkom bij de Stichting Oud Winschoten

De Stichting Oud Winschoten is een ANBI Stichting

  
10-2016

Open Huis

Vrijdag 28 oktober, 14.00-16.00 uur, is het weer tijd voor Open Huis in de oude bibliotheek (6de etage) van Stichting Oud Winschoten. Zoals gebruikelijk, iedere laatste vrijdag van de maand, is een ieder weer welkom om de geschiedenis van het oude Winschoten te bekijken of vragen over straten, panden of andere zaken te stellen. Deze maand zijn er weer prachtige schenkingen binnengekomen zoals een bokaal van een biljarttoernooi gehouden in Hotel “Dommering” en diverse gebruiksvoorwerpen. Ook is het Winschoter Stadsjournaal weer aanwezig met een film uit de oude doos met beelden van de strokartonfabriek de “Reiderland”. Kortom; de moeite waard om even weer binnen te kijken en de vele verhalen en anekdotes die de revue passeren te beluisteren.


9-2016

Open Huis
 
Iedere laatste vrijdag van de maand ontvangt St. Oud Winschoten haar donateurs en ander belangstellenden tijdens het Open Huis in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat 5 te Winschoten. Tussen 14.00 en 16.00 kan men in onze expositie ruimtes diverse verzamelingen bewonderen van bijv. Winschoter zilversmeden en tin-gieters, schilderijen en de meest uiteenlopende voorwerpen die allemaal betrekking hebben op de geschiedenis van het oude Winschoten. Ook de uitgebreide fotocollectie ligt ter inzage en er is gelegenheid om vragen te stellen en informatie in te winnen over bijv. de eigen woning of straat waar men woont. Actuele zaken, zoals veranderingen in de stad of sloop van gebouwen worden deze middagen speciaal uitgelicht.
De middag wordt tevens opgeluisterd door het Winschoter Stadsjournaal met een leuke film uit het verleden en vaak ontaard het in een gezellige sfeer van oude herinneringen ophalen. Vrijdag 30 september staat in het teken van verdwenen scholen, café’s en andere gebouwen. Vaak hoeven we niet eens zover terug in de tijd om de Ooo’s en de Aaa’s van verbazing los te krijgen. SOW is erg blij met allerlei foto’s en voorwerpen die speciaal deze middagen mee genomen worden door de bezoekers. Te vaak wordt de geschiedenis van Winschoten, die onder in de kast of op zolder ligt, weggegooid. Bij SOW wordt het in dank aanvaard en wordt het door de medewerkers van het archief geregistreerd en zo mogelijk tentoongesteld waardoor het voor het nageslacht bewaard blijft en voor een ieder zichtbaar blijft. De volgende data voor het Open Huis zijn de vrijdagen 30 september, 28 oktober en 25 november. Zie ook onze website www.oudwinschoten.nl waarin te zien is waaraan SOW zoal medewerking verleend. Presentaties, medewerking aan exposities en tentoonstellingen, zoals 2 oktober aan de maand van de geschiedenis in de Klinker, staan regelmatig op het programma.      
                                                                                                                                                                                

09-2016


Open Monumentendag 10 september 2016 in het teken van Iconen en Symbolen

Het Erfgoedoverleg, dat i.s.m. het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt de Monumentendag organiseert, heeft daarom dit jaar gekozen voor begraafplaatsen. In Winschoten zijn de begraafplaats aan de Hofstraat en Joodse begraafplaats aan de Sint Vitusholt open en in Finsterwolde het kerkhof. Daar wordt uitleg gegeven over de betekenis van grafsymbolen, die verwijzen naar het leven van de gestorvene, de vergankelijkheid verbeelden of juist het eeuwige leven. Een zandloper was bijvoorbeeld het teken van de korte duur van het leven en de zegenende handen tonen op de joodse begraafplaats de grafstenen van de priesters.

De Vrijwilligersgroep van Stichting Oud Winschoten is deze dag
tussen 10.00- 14.00 uur ook op de begraafplaats Hofstraat om te laten zien en uitleg te geven over grafmonumenten en hoe men deze schoonmaakt en herstelt.


08-2016 

Open Huis Stichting Oud Winschoten vrijdag 26 augustus 2016

Deze zomer heeft de Stichting vele voorwerpen zoals bijv. foto’s, schilderijen, plattegronden, boeken en kopergravures van de gemeente Oldambt in bruikleen gekregen. De diverse Winschoter voorwerpen lagen al vele jaren op de zolder van het gemeentehuis. 

Samen met wethouder Boon is dit vastgelegd in een officieel document. De diverse zaken zijn inmiddels geïnventariseerd en zijn nu voor het publiek toegankelijk via het Open Huis. A.s vrijdag, 26 augustus is iedereen in de gelegenheid om tussen 14.00 en 16.00 uur in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat deze zaken te bekijken. De stichting is überhaupt zeer verguld met de vele foto’s en voorwerpen die aangeleverd worden. Vele (oud) Winschoters  beseffen steeds meer dat dergelijke zaken goed worden opgeborgen voor het nageslacht bij St. oud Winschoten. Via een uitgebreid registratie systeem is het voor de mensen die deze zaken afgeven altijd een goed gevoel om te weten dat al deze vormen van schenkingen goed bewaard worden en met een breed publiek gedeeld kunnen worden. 


7-2016

Overdracht Zolderopruiming gemeentehuis Oldambt voor Stichting Oud Winschoten

De gemeente Oldambt geeft aan de Stichting Oud Winschoten een groot aantal historische objecten in bruikleen. Deze bevonden zich op de zolder van het gemeentehuis in Winschoten.

Tijdens de inventarisatie van kunstenwerken uit de gemeentelijke BKR-regeling (Beeldende Kunstenaars Regeling, werden vele historisch interessante spullen aangetroffen. Vervolgend werd contact opgenomen met het bestuur van Stichting Oud Winschoten die bevestigden dat een aantal objecten van historische waarde zijn. Dat was voor de gemeente aanleiding om de meest waardevolle spullen vo

or onbepaalde tijd in bruikleen te geven. Het gaat onder meer om een ingelijst knipsel van 4 september 1952 uit de Winschoter Courant over ene Baron Braderie die zijn intrede doet in Winschoten, een pentekening van de Winschoter toren van kunstenaar Van Dokkum uit 1945 en een pentekening van H. Mak uit 1935 van de Torenstraat.

Dinsdag 12-7-2016 om 16.00 uur tekenden wethouder Bard Boon en Bert Smit van Stichting Oud Winschoten de officiële overdrachtsformulieren. 


WEEK  VAN  DE  BEGRAAFPLAATS                                                      

                 

Van 28 mei t/m 5 juni 2016 vond plaats de Week van de Begraafplaats

De Week van de Begraafplaats is een initiatief van de ASCE, de Association of Significant Cemeteries in Europe. Bij deze organisatie zijn 179 begraafplaatsen uit 22 Europese landen aangesloten. De ASCE stelt als doel om de Europese begraafplaatsen onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. De Week van de Begraafplaats werd in 2016 voor de 30e keer georganiseerd. Vanaf 2014 ondersteunt ook Nederland jaarlijks dit initiatief. De Week van de Begraafplaats levert een mooie bijdrage aan de gemeenschappelijke doelstelling het publiek vertrouwder te maken met alle aspecten die begraafplaatsen in Nederland bieden. Binnen de gemeente Oldambt is de begraafplaats aan de Hofstraat in Winschoten hierbij betrokken.  In het kader van het thema 'Verborgen tuinen van Nederland’, brachten we ook het groene karakter van de begraafplaats voor het voetlicht


         

Stichting Oud Winschoten was met de Vrijwilligersgroep tijdens deze week actief met herstel en onderhoud van grafmonumenten.  Daarnaast verzorgden we op de zaterdagen 28 mei en 4 juni rondleidingen waarin aandacht 

werd gevestigd op de diversiteit in grafmonumenten, de symboliek en cultuurhistorie en de groencultuur op deze begraafplaats.  Bijzondere aandacht kregen tijdens deze rondleidingen een aantal 'kindergraven'. 

 

         

De begraafplaats, in 1829 in gebruik genomen, is met de aan de zuidkant van dit terrein grenzende Joodse begraafplaats een bijzonder landschapselement in het centrum van Winschoten. Het terrein heeft een oppervlakte 

van circa 4,5 ha met daarop bijna 9000 graven. Op deze begraafplaats liggen meerdere vooraanstaande personen 

die tijdens hun leven op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de plaats Winschoten en het Oldambt. Hieronder bestuurders, personen deeluitmakend van de rechterlijke macht, onderwijsinstellingen, verenigingen e.d. Ook vinden we er graven van verzetshelden, oorlogsslachtoffers, militairen en andere bekende ' Oldambtsters'. Vrijwilligers waren zoals gezegd deze dagen actief met herstel en onderhoud van grafmonumenten.  

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich nog steeds aanmelden en zijn welkom iedere laatste en eerste zaterdag van de maand vanaf 09.00 uur.  Extra bijzonderheid  tijdens deze week was de toepassing van de  nano-techniek op bijzondere grafzerken zoals die van de familie Viëtor. Het bedrijf Asterics Reiniging onderdeel van het in Winschoten gevestigde Bionic Technology helpt ons met het verduurzamen van oude grafmonumenten!

Een uniek project dat nog niet eerder op begraafplaatsen is uitgevoerd.06-2016

TIJDSCHRIFT 36 

Tijdschrift 36 is verschenen en verkrijgbaar is voor € 7,00 bij boekhandel Nieborg-Timmermans en bij het secretariaat.

Zie voor inhoudsopgave hier. 


05-2016
                                            

 

De afgelopen jaren heeft Stichting Oud Winschoten vele objecten ontvangen zoals kaarten, foto’s, kranten/-knipsels, diverse (gebruik) voorwerpen en boeken en daarmee is de collectie fors uitgebreid.

Diverse boeken hebben we dubbel ontvangen en vaak werd dan gezegd: “verkoop ze maar en dan kunnen jullie er iets anders voor aanschaffen”. Het bestuur heeft nu besloten om dit voorstel van onze donateurs en gulle gevers uit te voeren. De prijzen zijn via allerlei verkoopsites vergeleken om een marktconforme prijs voor deze 2de hands boeken vast te stellen die allemaal in goede staat verkeren. U kunt via de mail: werkgroeparchief@outlook.com reageren en vervolgens kan er een afspraak gemaakt worden om het boek af te halen in ons onderkomen in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat te Winschoten. Het boek kan ook verstuurd worden waarover dan uiteraard de verzendkosten extra berekend worden.

Op deze manier hopen we voor het dubbel materiaal een goede bestemming te vinden bij de echte liefhebbers die de geschiedenis van oud Winschoten een warm hart toe dragen.04-2016

 

OPEN HUIS 29-4-2016

Er was weer veel belangstelling voor ons Open Huis vanmiddag. Het Israëlplein/Vissersdijk wordt op dit moment heringericht.
Een reden dus om de diverse oude situaties weer eens te laten zien. Hier een foto impressie van deze geslaagde en gezellige middag.


Open dag


 
 

 
OPEN HUIS  29 4-2016
  
 
Oude situaties Vissersdijk.Opnieuw wordt het Israëlplein/Vissersdijk heringericht en daarom weer alle reden om de diverse oude situaties te laten zien. De beroemde oude Visserdijk die in de jaren ’60 gesloopt is en waar de zgn. “haak” voor in de plaats gekomen is wordt nu ook gedeeltelijk gesloopt net als één van de twee kiosken. Ooit stonden hier op het plein 4 kiosken. Deze oude situaties zijn ooit op de gevoelige plaat gezet en a.s. vrijdag 29 april van 14.00 tot 16.00 uur allemaal te zien bij Stichting Oud Winschoten op de 6de etage in de oude bibliotheek aan de joh. Modastraat. 

Tevens zijn er schitterende afbeeldingen van de Wilhelminastraat, daar waar kort geleden de Lidl, na een verbouwing, de deuren weer heeft heropend. Zoals gebruikelijk is er weer beeldmateriaal van het vijftig jarige Winschoter Stadsjournaal en de entree is uiteraard weer gratis.
  
 

Open Huis

Vrijdag 25 maart weer een zeer geslaagde Open Huis. Hoofdthema was de ontwikkelingen in het Stadspark. Nieuw was ook de collectie van 1706 ansichtkaarten die SOW in boekvorm gebundeld heeft. Zeventig belangstellende waren aanwezig in ons onderkomen aan de Johan Modastraat, evenals het Winschoter Stadsjournaal met een prachtige film.

 

Open Huis

 

 


03-2016

Bezoek Red Hat Royal Ladies aan Stichting Oud Winschoten

Op donderdag 24 maart was onze ontvangstruimte gevuld met een kleurrijk gezelschap. 

De dames van het chapter 'Red Hat Royal Ladies' afdeling Winschoten die zich kleden in het paars en allen een rode hoed dragen, lieten zich informeren over de activiteiten van Stichting Oud Winschoten. Onze secretaris Bert Smit vertelde over de historie van de plaats waarna de dames een rondleiding kregen door onze expositieruimtes en de historische collectie konden bewonderen. 


Aansluitend maakte deze vrolijke vrouwenbeweging voor ladies die de 50 gepasseerd zijn een stadswandeling. 


03-2016   

Open Huis Stichting Oud Winschoten
 
a.s. “Goede”vrijdag, 25 maart van 14.00 tot 16.00 is er weer het Open Huis van St. Oud Winschoten in de oude bibliotheek. Omdat er (mogelijke) nogal wat ontwikkelingen in het Stadspark op stapel staan is dit deze keer het hoofdthema. Aanpak van de voetbalvelden, en hierbij past het kort geleden ontvangen Oranje-shirt van Jan Mulder (gedragen tijdens de wedstrijd op 5 april 1967 tegen de DDR waarin hij de 0-1 scoorde). Mogelijk, over enkele jaren,  de aanleg van parkeerplaatsen voor het FOC op de sportvelden en de rozen snoeidagen die altijd rond deze periode plaatsvonden in het rosarium en de 3 oude kiosken geven weer een mooi beeld over de aanleg van het park in begin ‘60er jaren.
Nieuw is ook een collectie van 1706 ansichtkaarten die Oud Winschoten in boekvorm gebundeld heeft waardoor het duidelijk is dater in Winschoten meer dan 2200 ansichtkaarten van en over  de stad zijn uitgegeven. Met weer een prachtige film van het Winschoter Stadsjournaal de moeite waard om langs te komen .
                                                                                                             

Nieuwe aanwinsten voor Stichting Oud Winschoten

Op 21 maart ontving SOW van Dhr. Wil van der Lelie enkele bijzondere zaken op het gebied van Oud Winschoten. In zijn speurtocht naar de geschiedenis van de heer Haaksma Tresling, huisarts in Winschoten, kreeg hij van de kleindochter van Haaksma Tresling, 9 delen van het “Winschoter Weekblad”, nieuws- en advertentieblad voor Winschoten en omstreken,  een uitgave van drukker en uitgever B.M. Zuikerberg gevestigd aan de Engelschestraat 414. In de weekbladen, uitgaves v.a. 24 september 1904 t/m 28 januari 1905, staat om de 14 dagen een prachtig verslag van een reiziger die Winschoten en zijn inwoners beschrijft in 1860. Een uniek verhaal met bekende Winschoters uit die periode. Hierover in het volgende tijdschrift meer.

Ook werd een bijzonder programmaboekje geschonken; “Lombok Soirée”, vrijdag 16 november 1894 in de Harmonie. Met een speech van Burgemeester H.J. Wichers en een toneelstuk, opgevoerd door vooraanstaande Winschoters, werd, met een entree geld van F. 1,00 en een verloting, F. 400,00 gulden binnen gehaald ten behoeve van de vele burgerslachtoffers op Lombok in Nederlandsch Indië.


2-2016

Open Huis Oud Winschoten
 


Vrijdag 26-2-2016
n.a.v. de plannen die voorliggen om het stationsgebied op te knappen, de busremise te slopen  en her in te richten is het weer een uitgelezen kans om alle oude situaties in en rondom dit gebied te tonen. Vele ontwikkelingen hebben hier plaats gevonden. Van Oal Graitje die hier langs kwam, de joden die via het spoor naar de kampen vervoerd werden tot een knooppunt van busvervoer van en naar Winschoten.  Ook het Winschoter Stadsjournaal is weer present met een prachtige nostalgische film. Zoals gebruikelijk zal het plaats vinden op de laatste vrijdag van de maand, 26 februari, in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat te Winschoten. openingstijd is van 14.00 tot 16.00 uur. Een inmiddels vast onderdeel is het aanleveren van allerlei oude Winschoter spulletjes die ergens op zolder of in een kastje gevonden worden, waar men toch niks meer mee doet en een goed plekje vinden bij Stichting Oud Winschoten.


01-2016

OPEN HUIS SOW

Vrijdag 29 januari 2016

Ons Open Huis van vanmiddag is zeer goed bezocht. Negentig belangstellende bezochten ons op de 6e etage van de oude bibliotheek, waar we als thema “ De Venne” hadden. Ook mochten we weer enkele interessante objecten in ontvangst nemen. Al met al een zeer drukke en gezellige middag. 

 

 
01-2016

Stichting Oud Winschoten ontvangt laptop van Wijkplatform centrum.

Het wijkplatform centrum heeft vanuit het leefbaarheidsfonds €. 500,00 beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een laptop voor de werkgroep archief van Stichting Oud Winschoten. De vele archief stukken, foto’s e.d. kunnen met deze uitbreiding nog beter en sneller in het systeem verwerkt worden. Namens het wijkplatform overhandigden Mw. Pals en Dhr. Hogerman de laptop aan het bestuur van de stichting.

       


12-2015

Gildekan uit 1777 is terug in Winschoten

De Stichting Oud-Winschoten heeft een gildekan uit 1777 verworven.Winschoten had in die tijd vier gilden. Een soort buurtvereniging die vooral bij ziekte en dood in actie kwamen. De verworven kan was van het gilde dat bij de huidige Langestraat hoorde. Toen het gilde in 1861 werd opgeheven, kwam de kan via een ijzerhandelaar bij een andere familie terecht en via een nazaat hebben we het aangeboden gekregen. We hebben het dankzij een lening kunnen verwerven.

De Stichting Oud-Winschoten houdt zich bezig met het verleden en verzamelt voorwerpen die iets vertellen over dat verleden. Haar collectie staat in de voormalige bibliotheek. Daar krijgt ook deze gildekan een plekje.

 

OPEN HUIS
27-11-2015
 
Ons Open Huis van vanmiddag is zeer goed bezocht. Zeventig belangstellende bezochten ons op de 6e etage van de oude bibliotheek. Ook mochten we weer enkele interessante objecten in ontvangst nemen. Al met al een zeer geslaagde en gezellige middag. 
     
 

 
Iedereen die interesse heeft in de historie van Winschoten wordt hierbij van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
Waar :       Johan Modastraat 5  (in de voormalige bibliotheek)
Open :       Laatste vrijdag van de maand
Tijd   :       14.00 uur t/m 16.00 uur
ĉ
Stichting Oud Winschoten,
1 okt. 2015 11:33
ċ
literatuurlijstoldambt.pdf
(186k)
Stichting Oud Winschoten,
4 nov. 2011 05:45