Welkom bij de Stichting Oud Winschoten

De Stichting Oud Winschoten is een ANBI Stichting


 

Stichting Oud Winschoten” in 2017 - 40 jaar                                                                                         

Deze gebeurtenis willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan  en voor het hele jaar is een activiteitenprogramma voor jong en oud opgesteld In februari/maart wordt een speciale krant uitgegeven waarin de geschiedenis van Winschoten en die van “Stichting Oud Winschoten”, alsmede het jaarprogramma, veel aandacht krijgt. Op 9 april en 28 mei staan  2 concerten in “de Klinker” op het programma waarin de Winschoter musici/componisten M.J. Cerfontaine en J. Goudappel centraal staan. In juni wordt op speciale wijze aandacht geschonken aan prominente Winschoters die niet meer onder ons zijn.  In juli besteden we aandacht aan oudheidkundige vondsten. September rond de ‘Open Monumenten Dagen’ een grote en uitgebreide schilderijenexpositie van Winschoter schilders uit het verleden en het heden. Oktober, tijdens de winkelweek, activiteiten in het centrum van de stad, waarin ook de jeugd kan participeren. November een bijzondere donateursavond.Tevens wordt een boek uitgegeven handelend over: “de Winschoter Armenzorg in de 2 helft van de 19e eeuw”. December expositie van werkstukken van voormalige goud- en zilversmeden met daaraan gekoppeld een taxatiedag.  

Kortom een jaar vol activiteiten.                                                                                                                                

Mensen die op de een of andere wijze hieraan een bijdrage kunnen of willen leveren nodigen wij uit zich bij het bestuur te melden.

Trijnko Pelgrim voorzitter

                     ______________________________________________________________________________________________________________________


MUZIEK WAS HUN LEVEN .......   

Eerbetoon aan Winschoter componisten Matthias J. Cerfontaine en J.P. 'Jacques' Goudappel.

   M.J. Cerfontaine  (1884-1977)     J.P. Goudappel (1911-1995)    

         

           
 

Stichting Oud Winschoten en Cultuurhistorisch Centrum Oldambt organiseren i.s.m. de Klinker twee concerten van Winschoter componisten;
                                        Matthias Johannes Cerfontaine en Jacobus Pieter 'Jacques' Goudappel.  
Twee persoonlijkheden, beide levend in de 20e eeuw, dienden de Winschoter samenleving op velerlei wijze  met hun muzikale vaardigheden.
In de regio zijn nog velen die zich hen herinneren omdat ze ook koordirigent, organist en muziek-leraar waren en met hen hebben gemusiceerd. Niet alleen wordt de muziek van hen gespeeld,
we vertellen het levensverhaal met daarin klankbeelden van mensen die hen van nabij meemaakten.
Met deze concerten en een expositie ingericht met foto's, voorwerpen en documenten  willen we hen in de spotlights zetten, herinneringen ophalen en hun muziek ook vastleggen, voor zover
dat mogelijk is. Het Winschoter Stadsjournaal verzorgt een registratie van beide concerten die  later dit jaar op DVD verkrijgbaar zullen zijn. Twee concerten waarmee we gezamenlijk aandacht
willen geven aan de muziekcultuur in Winschoten in de 20e Eeuw.

Op zondagmiddag 9 april 2017 aanvang 15.00 uur in de Theaterzaal van Cultuurhuis de Klinker  presenteert Bert Smit (Oud Winschoten) 'Cerfontaine en zijn muziek.....' over het leven en
werken van Matthias Johannes Cerfontaine (1884-1977) waarbij de Concertband van Muziek Vereniging Nieuw Leven o.l.v. dirigent Klaas IJkema een aantal van zijn werken uitvoert.

Op zondagmiddag 28 mei 2017 aanvang 15.00 uur in de Rabozaal van de Klinker zal muziek van Jacques Goudappel worden uitgevoerd door een ensemble bestaande uit Marcel Worms (piano), Nienke van Rijn (viool), Peter van Dinter (trompet) samen met het Quimias Trio. De muziek wordt omlijst door het levensverhaal van de componist, verteld door zijn biografe Annette de Klerk.

Toegangskaarten:  € 17,50 per concert en voor beide € 30,- (een drankje inbegrepen) zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Klinker.
Meer informatie over deze concerten is te vinden op de websites www.oudwinschoten.nl,  www.historischcentrumoldambt.nl, en die van de Klinker.
Open Huis St. Oud Winschoten.                     

a.s.vrijdag, 27-01-2017 tussen 14.00 en 16.00 uur, is het eerste Open Huis van 2017 in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat. Opnieuw stelt de Stichting bezoekers in de gelegenheid de geschiedenis van oud Winschoten te bewonderen en wordt er weer geprobeerd vragen te beantwoorden over situaties, straten of personen uit het verleden. Nieuwe aanwinsten zijn er uiteraard ook weer te bewonderen zoals een Ajax shirt van oud Winschoter en international Klaas Nuninga.

Het actuele onderwerp zal deze keer de Moushörn zijn. Automatiek Vonk en de Xenos zijn verdwenen en er wordt volop gesproken over de stedelijke ontwikkeling met leeg komende winkelpanden en inrichting van het winkelbestand waarin door de beleidsbepalers de Moushörn een belangrijke rol is toegedicht in het verkleinen van het koopcentrum. Met ooit zelfs de C & A op de locatie Oost genoeg materiaal om dit deel van de Langestraat onder de loep te nemen.

Het Winschoter Stadsjournaal presenteert deze middag een prachtige film over de Moushörn waarin de winkeliers in de jaren ’30 hun winkels presenteren.

U bent van harte welkom !


Professionalisering in ICT Systeem

 

Vorig jaar ontving de werkgroep archief van SOW een laptop van het Wijkplatform Centrum Winschoten. Hiermee kon er weer een grotere stap gezet worden in het digitaliseren en verwerken van de vele archief stukken die wekelijks ontvangen worden. Diverse bestuursleden en vrijwilligers zijn bijna dagelijks in deweer om dit in de goede vormen te gieten. Een enorme maar dankbare klus. Het is mooi dat door financiële ondersteuning van een 6 tal bedrijven een volgende, nog professionelere slag gemaakt kan worden.

Met medewerking van de volgende bedrijven kan opnieuw IC apparatuur aangeschaft worden :

Aannemingsbedrijf Pijper, 
Schildersbedrijf Koerts, 
Westerman staal en apparatenbouw, 
Bouwkundig bureau van der Grijspaarde, 
Koerts Dakwerken, 
Elektrotechnisch bureau G.W. Bos.

Samen met de know how van de gemeente Oldambt en een centraal opslag systeem voor alle gegevens, waar ook alle bruikleen archiefstukken van de toenmalige gemeente Winschoten in opgeslagen worden, kunnen we op korte termijn met een druk op de knop vele gegevens over straten, personen en bedrijven boven tafel halen.

Stichting Oud Winschoten wil nogmaals alle partijen die hier aan bijgedragen hebben hartelijk danken.

 


Tjdschrift 37 is verschenen en is verkrijgbaar voor € 7,50 bij boekhandel Nieborg-Timmermans en bij het secretariaat

 


7-2016

Overdracht Zolderopruiming gemeentehuis Oldambt voor Stichting Oud Winschoten

 

De gemeente Oldambt geeft aan de Stichting Oud Winschoten een groot aantal historische objecten in bruikleen. Deze bevonden zich op de zolder van het gemeentehuis in Winschoten.

Tijdens de inventarisatie van kunstenwerken uit de gemeentelijke BKR-regeling (Beeldende Kunstenaars Regeling, werden vele historisch interessante spullen aangetroffen. Vervolgend werd contact opgenomen met het bestuur van Stichting Oud Winschoten die bevestigden dat een aantal objecten van historische waarde zijn. Dat was voor de gemeente aanleiding om de meest waardevolle spullen vo

or onbepaalde tijd in bruikleen te geven. Het gaat onder meer om een ingelijst knipsel van 4 september 1952 uit de Winschoter Courant over ene Baron Braderie die zijn intrede doet in Winschoten, een pentekening van de Winschoter toren van kunstenaar Van Dokkum uit 1945 en een pentekening van H. Mak uit 1935 van de Torenstraat.

Dinsdag 12-7-2016 om 16.00 uur tekenden wethouder Bard Boon en Bert Smit van Stichting Oud Winschoten de officiële overdrachtsformulieren. 


Reminder
                                  2017      40 jarig jubileum Stichting Oud Winschoten. Aan activiteiten wordt druk gewerkt!.
 

05-2016
                                            

 

De afgelopen jaren heeft Stichting Oud Winschoten vele objecten ontvangen zoals kaarten, foto’s, kranten/-knipsels, diverse (gebruik) voorwerpen en boeken en daarmee is de collectie fors uitgebreid.

Diverse boeken hebben we dubbel ontvangen en vaak werd dan gezegd: “verkoop ze maar en dan kunnen jullie er iets anders voor aanschaffen”. Het bestuur heeft nu besloten om dit voorstel van onze donateurs en gulle gevers uit te voeren. De prijzen zijn via allerlei verkoopsites vergeleken om een marktconforme prijs voor deze 2de hands boeken vast te stellen die allemaal in goede staat verkeren. U kunt via de mail: werkgroeparchief@outlook.com reageren en vervolgens kan er een afspraak gemaakt worden om het boek af te halen in ons onderkomen in de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat te Winschoten. Het boek kan ook verstuurd worden waarover dan uiteraard de verzendkosten extra berekend worden.

Op deze manier hopen we voor het dubbel materiaal een goede bestemming te vinden bij de echte liefhebbers die de geschiedenis van oud Winschoten een warm hart toe dragen.


 
Reminder
 
                                2017      
40 jarig jubileum Stichting Oud Winschoten. 
Aan activiteiten wordt druk gewerkt!.
 

 
Iedereen die interesse heeft in de historie van Winschoten wordt hierbij van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
Waar :       Johan Modastraat 5  (in de voormalige bibliotheek)
Open :       Laatste vrijdag van de maand
Tijd   :       14.00 uur t/m 16.00 uur

ĉ
Stichting Oud Winschoten,
1 okt. 2015 11:33
ċ
literatuurlijstoldambt.pdf
(186k)
Stichting Oud Winschoten,
4 nov. 2011 05:45