Welkom bij de Stichting Oud Winschoten

De Stichting Oud Winschoten is een ANBI Stichting

U vindt ons aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 4 in Winschoten
Openingstijden: Iedere maandag- en donderdag middag en
elke laatste vrijdag van de maand zijn bezoekers van 13.00 tot 16.00 uur
welkom of eventueel op afspraak.

06-2024

Oplossing FotoSnipper Tijdschrift 52

In uitgave 52 van het Tijdschrift Oud Winschoten staat op de achterpagina een zogenoemde 'foto-snipper’. De vraag die door de redactie gesteld was: wie herkent de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld? Het antwoord kwam snel, de afbeelding werd door veel donateurs/lezers herkend. Het is inderdaad de lamp van de fontein op het Schönfeldplein. Met de fontein werd in 1931 de toenmalige burgemeester mr. Harbert Ido Schönfeld geëerd ter gelegenheid van diens zilveren jubileum. Het naar hem genoemde plein was aangelegd ter plaatse van de gedempte Oosterhaven. Schönfeld 'diende' Winschoten als eerste burger van 1906 tot 1936, daarvoor (van 1891 tot 1906) was hij namens de Vrijzinig-Democratische Bond gemeenteraadslid en wethouder. Ook de straat van de voormalige Oosterhaven naar de Gaslaan kreeg z'n naam: de Burgemeester Schönfeldsingel.


05-2024

Nieuw Tijdschrift

Het nieuwe Tijdschrift (nr. 52) van St. Oud Winschoten wordt deze dagen weer bij de donateurs bezorgd. Vele onderwerpen passeren de revue zoals o.a. Berwi, Geertsema staal, de RO-D-YS, de levensloop van Nanno Rozema, het Postkantoor, de Synagoge en begraafplaatsen, Expositie Toos Hagenaars en uiteraard de vele vaste rubrieken. De Tijdschriften zijn los verkrijgbaar bij boekhandel Nieborg Bruna in de Torenstraat.

03-2024

Op  de pagina Bestuur en Anbi is het financieel verslag 2023 toegevoegd.

Op de pagina Agenda zijn de activiteiten van Oud Winschiten voor de komende tijd vermeld.

De jaarverslagen van de secretaris vindt u nu op een aparte pagina Jaarverslagen.

2de Hands boekenverkoop St. Oud Winschoten

Vrijdag 26 januari 2024, tijdens het Open Huis van Stichting Oud Winschoten, zal er weer een 2de hands Winschoter boekenmarkt plaats vinden in de aula van de voormalige Pabo aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 4 te Winschoten (13.30-16.00 uur).

SOW heeft weer vele boeken en ansichtkaarten ontvangen van en over Winschoten die we mogen aanbieden.

Tevens zijn nog stickers aanwezig voor het ‘Plus’ plakboek ‘Groutn oet Winschoot’ waarmee de albums compleet gemaakt kunnen worden. Uiteraard kan er een kijkje genomen worden in de expositie ruimtes waar op allerlei manieren de uitgebreide geschiedenis van Winschoten te zien is.

 


Oplossing FotoSnipper Tijdschrift 50
In uitgave 50 van het Tijdschrift Oud Winschoten staat op de achterpagina een zogenoemde 'foto-snipper’. De vraag die door de redactie gesteld was: Wie herkent de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld?

 

Het antwoord bleek verre van eenvoudig. Het was dan ook een detail van een kunstwerk dat zestig jaar aan de gevel van het inmiddels gesloten St. Lucasziekenhuis hing. Het koperen beeld heeft een ware grootte van vijf bij twee meter en was zelfs een tijdje 'vermist'. Het kunstwerk, de Barmhartige Samaritaan geheten, werd in 1961 onthuld. De maker van het beeld, kunstenaar Wim van den Hoek uit Norg, overleed enige tijd na de onthulling. De Barmhartige Samaritaan is een bijbelverhaal en beeldt een man uit die zich ontfermt over een gewonde langs de weg van Jeruzalem naar Jericho. Nadat twee (hooggeplaatste) voorbijgangers de gewonde man links laten leggen, biedt de Samaritaan hem hulp. Naar een geschikte plek voor de (her)plaatsing van het beeld in Winschoten wordt naarstig gezocht.

 

Het 50ste Tijdschrift 'Oud Winschoten' is uit.

Het jubileum nummer bevat weer een groot aantal bonte onderwerpen. Nieuwe binnengekomen voorwerpen en foto's, artikel over dominee v. Leeuwen en dokter v. Olm, feest aan de Vissersdijk, Scala, 100 jaar circus in de stad, 75 jaar Boerma autoschade, v. Hoek; hoofd Engelsestraatschool, kroniek 1954, kiepkerels in Winschoten en vele andere onderwerpen. Tijdschrift is 2 keer per jaar (incl. Donateursavond) via donateurschap te verkrijgen of in de losse verkoop bij boekhandel Nieborg (€.7,00).Donatie 2023

Wij verzoeken u uw bijdrage 2023 vóór 1 april 2023 te voldoen.

U ontvangt dan in ons jubileumuitgave no 50 van mei uw donateurskaart.

Kosten: Inwoner van de stad Winschoten € 20,-

Donateur buiten Winschoten € 25,- i.v.m. Bezorg- en of portokosten.

Rekeningnr. NL52 RABO 0316 9257 64 t.n.v. Stichting Oud Winschoten o.v.v. “donatie 2023”.


06-2022

Opening van ons nieuwe onderkomen

Vrijdag 17-06-22 heeft Stichting Oud Winschoten officieel haar onderkomen in de 'oude Pabo' aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 4 geopend. Burgemeester Cora Yfke Sikkema onthulde samen met voorzitter Pelgrim de banner met het logo van SOW. Dit gebeurde op straat nadat precies 3 jaar en 3 maanden geleden SOW 'op straat werd gezet'. Iedere maandag- en donderdag middag en elke laatste vrijdag van de maand zijn bezoekers van 13.00 tot 16.00 uur welkom of eventueelop afspraak.

05-2022

Oplossing FotoSnipper 48

In uitgave 48 van het Tijdschrift Oud Winschoten staat op de achterpagina een zogenoemde 'foto-snipper’. De vraag die door de redactie gesteld was: Wie herkent de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld?

Het juiste antwoord hierop is: de badhokjes van het voormalige openlucht-zwembad in het St. Vitusholt. Boven de hokjes torent de silo van Jansen, inmiddels in gebruik door bouwbedrijf Pijper. Talloze Winschoters (en ook uit de omgeving) genoten tussen 1922 en 1970 van het zwemplezier in het natuurbad aan de 7e laan (Zwembadloane). Het 'diepe' bad is nu in gebruik als accommodatie van hockeyclub Winschoten (HCW). 


Tijdschrift 48

Editie 48 van Tijdschrift Oud Winschoten bevat weer een variëteit aan verhalen en vaste rubrieken. Indrukwekkend is de historie van het Winschoter meisje dr. Ida Jetskalina (roepnaam Ietje) van Dijk. Zij ontpopte zich gedurende de oorlog als 'kindersmokkelaar'. Ze heeft naar schatting 150 kinderen uit de handen van de Duitse bezetter kunnen houden en naar onderduikgezinnen in Friesland kunnen smokkelen. Voorzitter Trijnko Pelgrim van Stichting Oud Winschoten schreef er een ontroerend verhaal over. Robert Jalink levert een aanvulling op z'n eerder (in nummer 47) gepubliceerde bijdrage over de historie van Winschoter tandartsen. Dik Stijkel belicht de 'carrière' van de foute WA-man Jan Gerard Jans, die op wonderbaarlijke wijze de dans en dus z'n straf ontsprong.  Stadsgids Koos Akkerman neemt de lezer mee langs de joodse begraafplaats (keiwerowes), terwijl Sievert Bodde de herinnering aan stoomtram Ol Graitje nieuw leven inblaast. John Ruibing vertelt het (cover)verhaal van pakhuis Robertus. Verder in nummer 48 o.m. aandacht voor de talrijke schenkingen, literatuursignalement(en) en rubrieken als Weet je nog? en Hou t ooit was... Donateurs van Stichting Oud Winschoten ontvangen editie 48 weer gratis, losse nummers zijn à 7 euro verkrijgbaar bij boekhandel Bruna.


05-2022

Bij Bestuur en Anbi(zie menu) vindt u onze jaarverslagen van 202104-2022

Reportage over de verhuizing naar de nieuwe locatie.


01-2022

We hopen U z.s.m. in het nieuwe jaar in ons nieuwe onderkomen aan de Mr. D.U. Stikkerlaan (de oude Pabo, WSG, Dollard College) te kunnen ontvangen, waar U zicht heeft op de achterkant van het voormalige Groene Kruis gebouw.

Inrichting in de oude PABO vordert gestaag.

Na het opruimen, opknappen en schoonmaken zijn we met het legertje enthousiaste vrijwilligers aanbeland in de volgende fase. De ruimtes veilig krijgen, indelen en inrichten, het archief en vele andere dingen op de juiste plek, netjes, schoon en gepoetst te krijgen. De eerste 4 vrachtwagens met voornamelijk grotere spullen zoals kasten en vitrines staan inmiddels op hun plaats. Archief en ander materiaal komt langzaam uit de dozen. Het gaat weer mooi worden.
Met trots hopen we het hooggeëerde publiek z.s.m. weer te ontvangen.

Oplossing FotoSnipper

 

In uitgave 47 van het Tijdschrift Oud Winschoten staat op de achterpagina een zogenoemde 'foto-snipper'. De vraag die door de redactie werd gesteld was: wie herkent de plek waar deze foto is gemaakt en wat wordt er op afgebeeld? 

 

Het juiste antwoord hierop is: De ingang van de vroegere (Gado) busremise aan de Stationsweg. Winschoten had sinds 1966 een overdekt busstation bij het treinstation en was daarmee een van de weinige overdekte remises in ons land. Het gebouw werd in het verleden ook voor andere doeleinden gebruikt, zoals de jaarlijkse volkskerstzang en zelfs een concert van de band Normaal stond ooit op het programma. Verpaupering en onveiligheid waren ervan de oorzaak dat het station in 2016 werd gesloopt. De bussen staan nu weer, zoals in vroegere jaren onder de blote hemel

Tijdschrift 47 (november 2021)

 

Het nieuwe Tijdschrift van Stichting Oud Winschoten is weer uit.
Interessante artikelen met bijzondere foto's over. bijvoorbeeld, de historie van de tandheelkunde in Winschoten. Robert Jalink neemt de lezers mee door het opvallende verleden van de 'tandmeesters'. Hij belicht de praktijken van onder meer bekende tandartsen als Olthof, Scherpbier, Brand en Fröling.
In de rubriek 'Voor rekening van' plaatst John Ruibing de schijnwerpers op kledingzaak De Raad en onthult Dik Stijkel hoe auteur Willem Anthony Paap kritiek kreeg van stadgenoot Jaap Meijer (Saul van Messel).
Voorts is er de Kroniek, met belangrijke gebeurtenissen uit 1952, is er veel nieuws over de vele schenkingen die Oud Winschoten ten deel vielen en is er nog veel meer te lezen over het wel en wee van de geschiedenis in de stad Winschoten. Zoals een bijzondere verkoop-akte.

De donateurs ontvangen het Tijdschrift tijdens de donateursavond in De Klinker of krijgen 'm in de brievenbus, losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Bruna/Nieborg (Timmermans) in de Torenstraat.

 

Najaarsbijeenkomst in de Klinker

Maandag 8 november 2021 is onze jaarlijkse donateursbijeenkomst in de Klinker in Winschoten.

De aanvang is om 19.30 uur. Donateurs zijn op vertoon van hun entreekaart van harte welkom.

Wij wijzen u er op dat de geldende coronaregels zullen worden toegepast. 

We hopen U dit jaar weer in een eigen expositieruimte te kunnen ontvangen,
op meerdere fronten te ontmoeten
en rekenen er op U zeker te zien op onze donateursavond

Oplossing FotoSnipper

In uitgave 46 van het Tijdschrift Oud Winschoten staat op de achterpagina een zogenoemde 'foto-snipper’. De vraag die door de redactie gesteld was: Wie herkent de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld?

Het juiste antwoord hierop is: De luchtwachttoren aan de Meidoornlaan. De rond 1954 (bij de oprichting van het Korps Luchtwachtdienst) gebouwde toren heeft een hoogte van 16,58 meter en heeft zogeheten raatbouw-elementen. In 1968 werd de functie van 'uitkijkpost' opgeheven, maar waar elders dergelijke torens werden afgebroken, bleef die in Winschoten bestaan.

Tijdschrift 46 mei 2021

Het nieuwe tijdschrift van St. Oud Winschoten is weer uit. Interessante artikelen met bijzondere foto’s over de band de Davoly’s rond de gebroeders Dijkhuis en andere Winschoter rock- en pop bands en evenementen, van Ambachtsschool/LTS naar Emmaheerdt, Winschoter Kermis, herinneringen van Geert Holsteen over de Rodeweg en Pekelderstraat, de Joodse winkelier David Mannes uit de Langestraat, 3 generaties goud- en zilversmeden Groenier, Hotel de Nederlanden, de kroniek met belangrijke gebeurtenissen uit 1951, een opsomming van vele foto’s, voorwerpen e.d. die door Oud Winschoten verkregen zijn en bewaard worden en nog veel meer over de geschiedenis van onze mooie stad Winschoten. Als donateur zal het tijdschrift keurig bezorgd worden en losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel Bruna/Nieborg aan de Torenstraat.

Penningmeester Johan Kloosterhuis overleden op 10-3-2021

Secretaris Bert Smit overleden op 1-12-2020

11-2020

Oplossing FotoSnipper

In uitgave 45 van het Tijdschrift Oud Winschoten staat op de achterpagina een zogenoemde 'foto-snipper’. 

De vraag die door de redactie gesteld was: Wie herkent de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld?

Het juiste antwoord hierop is:  Het voormalige in 1915 in neo-renaissancestijl gebouwde bankgebouw aan de Vissersdijk.

11-2020

Editie 45 Tijdschrift Oud Winschoten


Editie 45 vertelt de geschiedenis van de Winschoter kweekschool, vanaf de Rijksdagnormaalschool tot Pedagogische Academie. Vanaf het begin op de hoek van Engelselaan en Oranjestraat tot het 'einde' van de opleiding aan de mr. D.U. Stikkerlaan.  Het laatste gebouw waarin onderwijs werd genoten werd vanaf 1993 in gebruik genomen door het Dollard College, maar die scholengemeenschap heeft het pand sinds de zomer verlaten.

Het schoolgebouw van de vroegere P.A. zou de nieuwe behuizing worden van onder meer Stichting Oud Winschoten (SOW), maar ondanks aanvankelijke toezeggingen van de gemeentelijke bestuurders is SOW nog steeds dakloos. Het pand zou ook onderdak kunnen bieden aan gemeenteambtenaren die de periode dat er aan een nieuw gemeentehuis in de Johan Modastraat wordt gesleuteld moeten overbruggen. Kortom: de onzekerheid voor onze Stichting duurt voort. 


In het Tijdschrift blikt Geert Holsteen terug op z'n jeugdjaren in en rond de Garst en doet Gudy Schuur de historie van manufacturenzaak Jan Schuur op de hoek van de Dwingelooweg en Engelstilstraat uit de doeken. Natuurlijk ontbreken de 'vaste' rubrieken niet, zoals de Kroniek (nu het jaar 1950), in Hou t ooit was... wordt de situatie aan de Beertsterweg uitgelicht en in Winschoter Erfgoed Fonds worden weer bijzondere aanwinsten onder de loep genomen. Literatuursignalement vermeldt liefst drie verschenen publicaties, waaronder het tweede deel van Foppe Walters' onderzoek naar de handelwijze van 'foute' politieman Van den Hof. Dik Stijkel belicht Winschoten na de bevrijding onder invloed van het Militair Gezag. 

De rubriek Voor Rekening van... (van John Ruibing) stelt Lichtcentrum Koos de Ruiter centraal, terwijl Trijnko Pelgrim aandacht besteedt aan de periode dat de winkelstraten van Winschoten nog overvol waren. Hennie Lemein richt de schijnwerpers op de bekende fotograaf Willy Landré. 

En natuurlijk zijn er weer talrijke schenkingen gedaan. Daarover wordt uitvoerig verslag gedaan. Sievert Bodde neemt ons mee door de geschiedenis van de Winschoter kermissen. Ook de plaatsing van infopanelen op de begraafplaats Hofstraat krijgt van Bert Smit de aandacht die het verdient.


Kortom: editie 45 van Tijdschrift Oud Winschoten puilt andermaal uit van lezenswaardige en actuele bijdragen. Losse nummers zijn à 7 euro te koop (boekhandel Bruna/Timmermans).     11-2020

DONATEURSAVOND / NAJAARSBIJEENKOMST 2020 KOMT TE VERVALLEN !

2020 is in velerlei opzichten een bijzonder jaar. Dat geldt zeer zeker ook voor Stichting ‘Oud Winschoten’. Het nog steeds ontbreken van een eigen ruimte voor het tonen van ons omvangrijk (archief)materiaal en het niet op een eigen plek kunnen ontvangen van geïnteresseerden in de historie van Winschoten en de door de RIVM opgelegde naleving van de coronamaatregelen beperken ons ook in de uitvoering van onze doelstellingen/activiteiten.

Een jaarlijkse activiteit is het organiseren van de Donateursavond/ Najaarsbijeenkomst traditioneel op de 2e maandag in november. Ook voor dit jaar geprogrammeerd op maandag 9 november a.s. in de Theaterzaal van Cultureel Centrum de Klinker.

Naast een toelichting op actuele stand van zaken, was de invulling gericht op een leuke interactieve presentatie met afbeeldingen en logo’s van bedrijven uit het verleden.

Met na de pauze een gevarieerd filmaanbod uit de collectie van het Winschoter Stadsjournaal.

 

Echter hebben wij het besluit moeten nemen dat het helaas dit jaar niet mogelijk is om deze avond doorgang te laten vinden op de wijze zoals ons voor ogen stond. De maatregelen in het kader van de Corona aanpak opgelegd, maken dat onmogelijk. Door de directie van de Klinker werd namelijk aangegeven dat men gebonden is aan een maximum aantal bezoekers dat een stoel mag bezetten in de Theaterzaal (165). Dat aantal afgezet tegen het aantal belangstellenden dat wij in de afgelopen jaren mochten begroeten (tussen 300-350) weegt in ruime zin niet op tegen de kosten die zo’n avond met zich meebrengt. De Donateursavond/ Najaarsbijeenkomst wordt door velen ook beleefd als een reünie en wij willen dan ook zoveel mogelijk de gelegenheid bieden om deze avond bij te wonen. Een optie om het over twee avonden te spreiden, is vanuit dat oogpunt kostenaspect dan ook niet haalbaar.


* Dit jaar geen Donateursavond/Najaarsbijeenkomst, maar u mag noteren 8 november 2021.

* Wij verzoeken U, voor zover nog niet gedaan, uw donatiebedrag voor 2020 (minimaal € 17,50 en € 23,- buiten Winschoten) over te maken op rekeningnr. NL52RABO0316925764 o.v.v.  "donatie SOW". Uiteraard is vooruitbetaling voor 2021 ook mogelijk.


Bestuur Stichting Oud Winschoten.04-2020

Tijdschrift / Magazine 44

Tijdschrift / Magazine Oud Winschoten uitgave 44 is verschenen en verkrijgbaar bij Boekhandel Nieborg-Timmermans in de Torenstraat voor € 7,-. Ook alle tot dusver verschenen uitgaven zijn daar nog verkrijgbaar evenals de verzamelband. 

Oplossing FotoSnipper 

In uitgave 44 van het Tijdschrift Oud Winschoten staat op de achterpagina een zogenoemde 'foto-snipper’.  

De vraag die door de redactie gesteld was: Wie herkent de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld? 

Het juiste antwoord hierop is:  Het vroegere seinhuisje bij de spoorwegovergang Garst.

 

02-2020

Voorjaarsschoonmaak

We hebben de website wat overzichtelijker gemaakt. Door de jaren heen waren er veel dingen bijgekomen, die nu niet meer relevant zijn. We hebben onder meer een pagina website archief aangemaakt, waar alle van de website verwijderde items op terug te vinden zijn. Uiteraard zijn ideeën voor de website altijd welkom.

11-2019

Oplossing FotoSnipper (nummer 43)

 

In uitgave 43 van het Tijdschrift Oud Winschoten staat op de achterpagina een zogenoemde 'foto-snipper.  

De vraag die door de redactie gesteld was: wie herkent de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld? 

Het juiste antwoord hierop is:  

Het Oldambtplein (rotonde) met het opvallend fraaie pand, inclusief trapgevel, van kruidenier Meems. Ernaast de reeds ontruimde winkels (ivm naderende afbraak) van stomerij Gerner (Palthe) en slager Zwerver.  

11-2019

Tijdschrift 43

Tijdschrift Oud Winschoten uitgave 43 is verschenen en verkrijgbaar bij Boekhandel Nieborg-Timmermans in de Torenstraat voor € 7,-. Ook alle tot dusver verschenen uitgaven zijn daar nog verkrijgbaar evenals de verzamelband.  

In Memoriam Henk Klappe6 oktober jl. kregen wij het trieste bericht dat ons gepassioneerd bestuurslid en archiefmedewerker Henk Klappe de avond ervoor plotseling was overleden. Totaal onverwacht, want Henk was weer aan de beterende hand na een periode met gezondheidsproblemen. Zijn gedrevenheid is door velen ervaren toen we gingen verhuizen naar het voormalig Lucas ziekenhuis; wat heeft hij zich ingezet om hier iets moois van te maken ! Groot was dan ook zijn teleurstelling toen na 6 weken dit al weer einde verhaal moest zijn.Bij de ontruiming leek het er op of er iets in hem geknakt was en we hebben hem toen wat rust opgedragen.Korte tijd later bleken er meerdere gezondheidsproblemen en verging het hem een tijdje slecht. Maar hij krabbelde weer op en begon zich weer enthousiast bezig te houden met de geschiedenis van ‘zijn stad’.

Zaterdag 5 oktober kwam daar abrupt een einde aan. Een groot verlies voor zijn echtgenote en familie. Een verlies die zich vooreerst ook bij “St. Oud Winschoten” zal laten voelen, want wij verliezen in Henk Klappe een gedreven en gepassioneerd iemand die het historisch archief van Winschoten op orde wilde krijgen én houden, alsof het zijn eigen verzameling betrof en die met het Winschoter Erfgoed de stad wilde promoten.

Henk Klappe hij rust in vrede.

05-2019

Verrassend en vervelend nieuws

           

                                                      

 Helaas heeft Stichting Oud Winschoten (SOW) maar kort gebruik kunnen maken van de prachtige nieuwe en unieke locatie in het “oude Lucas”. Nadat er voor en tijdens de verhuizing (7 december 2018) al heel veel werk verricht was en in de nieuwe ruimte nog 

veel meer werk verzet is om de geschiedenis van oud Winschoten te tonen, kon een trots bestuur met de vele vrijwilligers op 26 maart onze nieuwe burgemeester Cora-Yfke Sikkema verwelkomen om het geheel officieel te openen. Een ieder is het er over eens dat dit een schitterende aanwinst voor Winschoten is en bijkans doet denken aan een heus museum wat al langere tijd niet zou misstaan in ons mooie stadje. Goed bezochte Open huizen en bijna dagelijks aanloop van belangstellenden gaf het bestuur de zekerheid dat het met deze opzet een schot in de roos is.

Echter een mail op dinsdag 21 mei jl. deed de schrik om het hart slaan: woensdag 22 mei zou de  stroomvoorziening in het gebouw uitgeschakeld kunnen worden. Het “zou kunnen” werd deze dag bewaarheid: het werd donker.

Crisisoverleg volgde dezelfde middag op het gemeentehuis. Wethouder K. Swagerman, mede namens de beheerder Carex, wist ons, SOW, CHC, Jimmy’s en Samen Alsahaba als gebruikers, 6 huurders en een architectenbureau niets anders te vertellen dan dat het definitief einde oefening zou worden. De volgende dag werd ook deze stap een feit.

Een ieder werd verzocht z.s.m. het pand te ontruimen. Voor de nacht werd nog extra surveillance georganiseerd en aparte camera’s geplaatst die in verbinding stonden met de meldkamer. Echter we moesten actie ondernemen om te gaan inpakken waarbij gezegd 

dat zowel Gemeente als Carex begripvol waren en alle medewerking in deze stressvolle situatie wilden verlenen. En toen werd het handelen en improviseren!

Donderdag 23 mei; 15.00 uur het slechte nieuws.

Donderdag 23 mei; 16.00 uur verhuizer Nobbe gesproken.

Vrijdag 24 mei; 7.00 uur verhuizer Nobbe voor de deur en samen (bestuur en vrijwilligers)  met de medewerkers Nobbe, inpakken, afbreken en de boedel veiligstellen.

Vrijdag 24 mei; 12.00 uur alle computers, fotoboeken, flessen, gebruiksvoorwerpen, kisten, blikken, enz, enz, enz, enz. ingepakt.

Vrijdag 24 mei; 21.00 uur alles wat SOW bezit staat veilig in opslag bij verhuisbedrijf Nobbe.

We zijn de directie en alle medewerkers van Nobbe veel dank verschuldigd voor dit geweldige staaltje snel en vakkundig handelen.

Wat nu: voorlopig geen Open Huis.

Maar we zijn inmiddels in onderhandeling met de Gemeente over een nieuwe locatie. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij U hierover informeren via media en onze website www.oudwinschoten.nl.

01-2019

B & W op bezoek

Het voltallig college van B&W van de Gemeente Oldambt heeft een rondgang door het “Lucas” gemaakt en samen met Carex alle maatschappelijke instellingen gezocht. Tijdens het bezoek aan St. Oud Winschoten zette voorzitter Trijnko Pelgrim kort uiteen wat we hier als St. Oud Winschoten allemaal gaan doen en hij sprak tevens zijn waardering uit over de medewerking van de Gemeente en Carex die het mogelijk maken om de komende jaren gebruik te maken van deze prachtige ruimte en dito locatie. 

Langzaam aan komt er, mede met div. vrijwilligers, tekening in de inrichting want er wordt nog volop geschilderd, geboord en getimmerd en in enkele nieuwe vitrines wordt verlichting aangebracht en tevens wordt camera beveiliging geïnstalleerd alvorens de Winschoter geschiedenis wordt uitgestald. Eind februari zullen we de deuren voor onze donateurs en alle andere belangstellenden weer openen.