Welkom bij de Stichting Oud Winschoten
De Stichting Oud Winschoten is een ANBI Stichting
10-2019

                                       Donateursavond / Najaarsbijeenkomst 2019

Op MAANDAG  11 NOVEMBER  2019  aanvang 20.00 uur  organiseert Stichting "Oud Winschoten" (SOW) de Najaarsbijeenkomst/Donateursavond  in Cultuurhuis De Klinker.

Op deze jaarlijkse bijeenkomst, traditioneel op de 2e maandag in November (Leutje Adrilln) krijgt de historie van Winschoten weer ruimschoots aandacht. 
Voorzitter Trijnko Pelgrim verwoordt de activiteiten die de stichting dit jaar (niet) heeft ontplooid en maakt melding
van de recentste aanwinsten 'Winschoter Erfgoed'.

Aansluitend de  presentatie van de 43e uitgave historisch Tijdschrift “Oud Winschoten”.

We horen van Sievert Bodde een leuke anekdote over een bekende Winschoter.

Dhr. J. Abbes (historicus) geeft vervolgens een lezing over de historie van de Lutherse kerkgemeente vanaf  haar
ontstaan op Winschoterzijl.

Na de pauze genieten van films over (Oud) Winschoten. U krijgt te zien filmpjes 'uit de doos van Koos (Heikens)' en 'Allerheiligenmarkt 1954' uit de collectie van Winschoter Stadsjournaal. 
Donateurs hebben gratis toegang, andere belangstellenden zijn eveneens welkom echter voor hen bedraagt de entree 
€ 7,50. Kaarten alleen 's avonds 11 november aan de zaal verkrijgbaar.

                                       Uw aanwezigheid wordt deze avond zeer op prijs gesteld.
                                                    Bestuur Stichting "Oud Winschoten"


10-2019

In Memoriam Henk Klappe.


6 oktober jl. kregen wij het trieste bericht dat ons gepassioneerd bestuurslid en archiefmedewerker Henk Klappe de avond ervoor plotseling was overleden. 
Totaal onverwacht, want Henk was weer aan de beterende hand na een periode met gezondheidsproblemen.

Zijn gedrevenheid is door velen ervaren toen we gingen verhuizen naar het voormalig Lucas ziekenhuis; wat heeft hij zich ingezet om hier iets moois van te maken ! Groot was dan ook zijn teleurstelling toen na 6 weken dit al weer einde verhaal moest zijn.

Bij de ontruiming leek het er op of er iets in hem geknakt was en we hebben hem toen wat rust opgedragen.
Korte tijd later bleken er meerdere gezondheidsproblemen en verging het hem een tijdje slecht. Maar hij krabbelde weer op en begon zich weer enthousiast bezig te houden met de geschiedenis van ‘zijn stad’.

Zaterdag 5 oktober kwam daar abrupt een einde aan. Een groot verlies voor zijn echtgenote en familie. Een verlies die zich vooreerst ook bij “St. Oud Winschoten” zal laten voelen, want wij verliezen in Henk Klappe een gedreven en gepassioneerd iemand die het historisch archief van Winschoten op orde wilde krijgen én houden, alsof het zijn eigen verzameling betrof en die met het Winschoter Erfgoed de stad wilde promoten.


Henk Klappe hij rust in vrede.


06-2019

Stichting Oud Winschoten blijft alert

Eind 2018 werd gestart met het verwijderen van de bodemverontreiniging aan de Mr. D.U. Stikkerlaan, Dr. J.H. Hommesplein, Schönfeldsingel en het parkeer terrein van het voormalige St. Lucas ziekenhuis. De plek waar vanaf 1897 tot 1968 de gasfabriek stond. De werkzaamheden werden door opdrachtgevers en diverse aannemers aangekondigd op een groot projectbord op de hoek van de Stikkerlaan-Parklaan. Dit geheel, opgesierd met een prachtige foto van de gashouders met het oude Lucas op de achtergrond, niet in de laatste plaats door de afmeting, viel het bestuur op en daarom werd vroegtijdig aan de bel getrokken om deze afbeelding veilig te stellen.Samen met mw. Moed van de gemeente Oldambt was er al een wand gereserveerd in de “thema kamer Lucas” in het oude ziekenhuis, op dat moment nog het onderkomen van SOW, om de foto een plaats te geven. Zoals inmiddels bekend mag dit helaas niet meer zijn. We hopen dat we spoedig in een nieuwe locatie een mooie plek vinden voor deze historische afbeelding. Woensdag 26 juni mochten John Ruibing en Jaap van der Haag namens SOW als eindhandeling “afronding grondsanering” symbolisch de afbeelding in ontvangst nemen.
05-2019

Tijdschrift 42

Tijdschrift Oud Winschoten uitgave 42 is verschenen en verkrijgbaar bij Boekhandel Nieborg-Timmermans in de Torenstraat voor € 7,-. Ook alle tot dusver verschenen uitgaven zijn daar nog verkrijgbaar evenals de verzamelband. Foto snipper

In uitgave 42 van het tijdschrift dat staat op de achterpagina een zgn. 'foto-snipper.

De vraag die door de redactie gesteld was wie herkent de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld? 

Het juiste antwoord hierop is:  
De Langestraat met midden het pand van de Nieuwe Winschoter Courant, 
rechts Hotel Dommering.
05-2019
Verrassend en vervelend nieuws

           
                                                      

 Helaas heeft Stichting Oud Winschoten (SOW) maar kort gebruik kunnen maken van de prachtige nieuwe en unieke locatie in het “oude Lucas”. Nadat er voor en tijdens de verhuizing (7 december 2018) al heel veel werk verricht was en in de nieuwe ruimte nog 

veel meer werk verzet is om de geschiedenis van oud Winschoten te tonen, kon een trots bestuur met de vele vrijwilligers op 26 maart onze nieuwe burgemeester Cora-Yfke Sikkema verwelkomen om het geheel officieel te openen. Een ieder is het er over eens dat dit een schitterende aanwinst voor Winschoten is en bijkans doet denken aan een heus museum wat al langere tijd niet zou misstaan in ons mooie stadje. Goed bezochte Open huizen en bijna dagelijks aanloop van belangstellenden gaf het bestuur de zekerheid dat het met deze opzet een schot in de roos is.


Echter een mail op dinsdag 21 mei jl. deed de schrik om het hart slaan: woensdag 22 mei zou de  stroomvoorziening in het gebouw uitgeschakeld kunnen worden. Het “zou kunnen” werd deze dag bewaarheid: het werd donker.

Crisisoverleg volgde dezelfde middag op het gemeentehuis. Wethouder K. Swagerman, mede namens de beheerder Carex, wist ons, SOW, CHC, Jimmy’s en Samen Alsahaba als gebruikers, 6 huurders en een architectenbureau niets anders te vertellen dan dat het definitief einde oefening zou worden. De volgende dag werd ook deze stap een feit.

Een ieder werd verzocht z.s.m. het pand te ontruimen. Voor de nacht werd nog extra surveillance georganiseerd en aparte camera’s geplaatst die in verbinding stonden met de meldkamer. Echter we moesten actie ondernemen om te gaan inpakken waarbij gezegd 

dat zowel Gemeente als Carex begripvol waren en alle medewerking in deze stressvolle situatie wilden verlenen. En toen werd het handelen en improviseren!


Donderdag 23 mei; 15.00 uur het slechte nieuws.

Donderdag 23 mei; 16.00 uur verhuizer Nobbe gesproken.

Vrijdag 24 mei; 7.00 uur verhuizer Nobbe voor de deur en samen (bestuur en vrijwilligers)  met de medewerkers Nobbe, inpakken, afbreken en de boedel veiligstellen.

Vrijdag 24 mei; 12.00 uur alle computers, fotoboeken, flessen, gebruiksvoorwerpen, kisten, blikken, enz, enz, enz, enz. ingepakt.

Vrijdag 24 mei; 21.00 uur alles wat SOW bezit staat veilig in opslag bij verhuisbedrijf Nobbe.

We zijn de directie en alle medewerkers van Nobbe veel dank verschuldigd voor dit geweldige staaltje snel en vakkundig handelen.


Wat nu: voorlopig geen Open Huis.


Maar we zijn inmiddels in onderhandeling met de Gemeente over een nieuwe locatie. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij U hierover informeren via media en onze website www.oudwinschoten.nl


05-2019
                                 

Open Joodse Huizen van Verzet is een programma van kleinschalige, particuliere herdenkingsbijeenkomsten, waarin herinneringen aan gebeurtenissen en mensen worden opgehaald.
Tijdens Open Joodse Huizen komt de geschiedenis tot leven. Directe getuigen, nazaten en kenners vertellen verhalen over vervolging, verzet en bevrijding aan de hand van foto’s, films, dagboekfragmenten, gedichten, literatuur en muziek.

Vertellers en bezoekers spreken samen over het joodse leven voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Ook verhalen over verzet en bevrijding komen aan bod. Het speelt zich af op 170 authentieke plekken in 22 steden waaronder dit jaar voor de 3e keer in Winschoten.

Er worden op 4 mei  drie lezingen gegeven die gratis toegankelijk zijn.

* 13.00 en 15.00 uur   Rabbinaatswoning in de Bosstraat 22       over de godsdienstonderwijzer Abraham van Gelder
* 13.00 en 14.00 uur   woning Garstestraat 9                               het levensverhaal van mevr. Rika Polak Pinto
* 14.00 en 15.00 uur   Vredeskerk  Burg. Venemastraat 7a         hier staat dominee August Henkels centraal 

Iedereen is welkom 


04-2019

Open Huis 26 april

Vrijdag 26 april van 14.00 tot 16.00 uur is iedereen tijdens het Open Huis weer welkom bij St. Oud Winschoten. In de nieuwe locatie in het oude Lucas ziekenhuis is een uitgebreide collectie van alles wat met oud Winschoten te maken heeft te zien. Deze keer wordt er speciaal aandacht besteedt aan de 2de Wereldoorlog in Winschoten. We tonen foto’s van de mobilisatie tijd, de bezetting en de bevrijding. Uiteraard is het Winschoter Stadsjournaal aanwezig met mooie oude beelden die getoond worden in de “bioscoop van Dommering”.


Het is goed te weten dat men ook op andere dagen langs kan komen om een kijkje te nemen want de meeste middagen zijn er medewerkers van SOW aanwezig. Uiteraard kan er ook contact opgenomen worden en kan in overleg een afspraak gemaakt worden.

03-2019


Open Huis St. Oud Winschoten.

Na een zeer succesvol eerste Open Huis in februari waar +/- 200 bezoekers op zijn afgekomen, staat a.s. vrijdag 29 maart tussen 14.00-16.00 uur, de 2de keer op het programma in de nieuwe locatie aan de Gassingel in het oude “Lucas”. De diverse thema kamers zijn verder ingericht en krijgen steeds meer gestalte. Zoals de kamer met bodemvondsten met bijzondere voorwerpen die gevonden zijn op diverse locaties in Winschoten. Oude kogels, potten en een replica van opgegraven oude schoentjes zijn uitgestald in diverse vitrines. Zo ook de kamer die ingericht is met de historie van het oude Lucas waar o.a. oud servies, vele foto’s en oude laboratorium instrumenten te zien zijn. Deze week is het onderkomen officieel geopend door Burgemeester Sikkema van de gemeente Oldambt en de stichting is voornemens zich als een niet weg te denken organisatie op de kaart te zetten met een prachtige ruimte waar de historie van de stad in al zijn facetten te bewonderen is.
 
Actuele gebeurtenissen of situaties worden op de voet gevolgd en getoond zoals de afbraak van enkele verwaarloosde panden uit de eens zo florerende Blijhamsterstraat.  02-2019

Open huis iedere laatste vrijdag van de maand
Eerste Open Huis SOW in nieuwe locatie


Locatie Oude St. Lucasziekenhuis, Gassingel, Winschoten

Datum 22 februari 2019

Tijd 14.00 - 16.00 uurSt. Oud Winschoten organiseert vrijdag 22 februari weer haar maandelijkse Open Huis en voor het eerst, na de verhuizing van de oude bibliotheek aan de Joh. Modastraat, in de nieuwe locatie in het oude St. Lucas ziekenhuis aan de Gassingel. 


SOW heeft hier, op de begane grond, de beschikking over veel meer ruimte waardoor alle verzamelingen veel beter tentoongesteld kunnen worden. Nadat er hard gewerkt is door bestuur en vrijwilligers is alles zo goed als klaar en daarom willen we graag de donateurs en andere belangstellenden in de gelegenheid stellen om het resultaat te komen bekijken. Het is de moeite waard en het zal verrassend zijn; er zijn verschillende thema kamers en er zullen iedere keer wissel exposities te zien zijn. Uiteraard is het Winschoter Stadsjournaal weer aanwezig in een heus bioscoopzaaltje dat doet denken aan de bioscoop van Hotel Dommering met een perfect beeld-  en geluid kwaliteit. 


De entree (die nog verbeterd gaat worden) is aan de voorkant, direct naast het witte gedeelte (richting de Klinker) zit een grijze deur; door het trappenhuis rechts. 


Van 14.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom en dat in ieder geval weer iedere laatste vrijdag van de maand.


01-2019

B & W op bezoek
Het voltallig college van B&W van de Gemeente Oldambt heeft een rondgang door het “Lucas” gemaakt en samen met Carex alle maatschappelijke instellingen gezocht. Tijdens het bezoek aan St. Oud Winschoten zette voorzitter Trijnko Pelgrim kort uiteen wat we hier als St. Oud Winschoten allemaal gaan doen en hij sprak tevens zijn waardering uit over de medewerking van de Gemeente en Carex die het mogelijk maken om de komende jaren gebruik te maken van deze prachtige ruimte en dito locatie. 

Langzaam aan komt er, mede met div. vrijwilligers, tekening in de inrichting want er wordt nog volop geschilderd, geboord en getimmerd en in enkele nieuwe vitrines wordt verlichting aangebracht en tevens wordt camera beveiliging geïnstalleerd alvorens de Winschoter geschiedenis wordt uitgestald. Eind februari zullen we de deuren voor onze donateurs en alle andere belangstellenden weer openen.

12-2018


Stichting Oud Winschoten in het programma Vroeg op Noord

Stichting Oud Winschoten betrekt nieuw stulpje


Henk Klappe(l) en Trijnko Pelgrim


De verhuizing van Stichting Oud Winschoten naar de voormalige polikliniek van Lucas-ziekenhuis in Winschoten is in volle gang. 'We zijn er zeer, zeer blij mee', zegt voorzitter Trijnko Pelgrim. 
'Niet alleen met de locatie in de binnenstad, maar ook met de ruimte die we hebben. Het is behoorlijk groter dan we hadden.' De stichting had in de oude bibliotheek vijf ruimtes tot haar beschikking. Op de nieuwe locaties zijn dat vijftien 'om spullen op te stapelen'.

Themakamers

'We willen themakamers maken voor exposities', zegt Pelgrim. 'Zodat mensen een goed overzicht krijgen van een stukje historisch Winschoten. Ook het publiek heeft hier veel meer ruimte. Op de oude plek zaten we hutjemutje boven op elkaar. Als er tien mensen waren, zeiden we: wat is het hier vol.'

We vragen ons wel eens af hoe we alles op hebben gestapeld in de oude biebTrijnko Pelgrim-Voorzitter Stichting Oud Winschoten

Bij één verhuisritje van de oude bieb naar het Lucas-ziekenhuis bleef het niet. Pelgrim schat dat er zeven grote verhuiswagens nodig waren. 'Het is onvoorstelbaar. We vragen ons wel eens af hoe we alles op hebben gestapeld in de oude bieb.'

Topstukken

Henk Klappe is een van de medewerkers die een handje meehelpt. 'Er komen dingen voor de dag waarvan je wist dat het er was, maar die je niet kunt laten zien. Dat kan hier wel.'
In zijn handen heeft Klappe 'een van de topstukken'. 'Dit is een Toraschild van de Joodse gemeenschap uit Winschoten. Daar zijn we heel trots op.'
Als alles volgens planning verloopt, zijn de stukken van de Stichting Oud Winschoten vanaf januari 2019 te bezichtigen. 


11-2018


Donateursavond / Najaarsbijeenkomst 2018


De traditionele Donateursavond/Najaarsbijeenkomst op maandagavond 12 november j.l ('Lutje Adrilln') mag met bijna 400 aanwezigen een groot succes worden genoemd. Na binnenkomst in de Klinker  was het voor belangstellenden direct een feest van herkenning, zoveel 'oud' Winschoters bijeen tussen het fotopaneel en de maquette gerelateerd aan het Sint Lucas ziekenhuis.


Voorzitter Trijnko Pelgrim heette de aanwezigen welkom en verwoordde de activiteiten die de stichting dit jaar zoal heeft ontplooid en maakte melding van de nieuwe huisvesting die binnenkort kan worden betrokken; een deel van het onlangs ontruimde Sint Lucas ziekenhuis aan de Gassingel. Aandacht voor het Sint Lucas ziekenhuis, in meerdere opzichten een belangrijk object voor SOW. Zo werd de collectie foto's, knipsels en documenten uitgebreid met een aantal prachtige fotoalbums die onze stichting geschonken kreeg evenals de al genoemde maquette. Een compilatie hieruit werd vertoond.En uiteraard het nieuwe onderkomen in dat ziekenhuis dat vele mogelijkheden biedt voor de toekomst. 

                      

Aansluitend volgde de  presentatie van de 41e uitgave historisch Tijdschrift “Oud Winschoten”, in een gloednieuwe opzet als magazine in kleurenprint. Met een deels nieuwe (eind)redactie en in een groter formaat verschenen. Realisering hiervan is mede mogelijk gemaakt door het Johan Poppenfonds en bestuurslid Dineke ten Broeke (weduwe Johan Poppen) kreeg dan ook het 1e exemplaar uitgereikt. 
Het tijdschrift is verkrijgbaar voor € 7,00 bij boekhandel Nieborg-Timmermans en bij het secretariaat.

                                       

Daarna volgde nog een presentatie van het boek 'Nieuwsgierig wicht, de avontuurlijke wereld van Greeth Smit', voormalig persfotograaf van o.a. de Winschoter Courant. Dit (foto)boek, geschreven en vormgegeven door Wiebe en Annemieke Klijnstra en in opdracht van het Johan Poppenfonds gemaakt kregen alle donateurs van de Stichting Oud Winschoten als verlaat verjaardagscadeau voor de 40e verjaardag uitgereikt.  Het boek is ook verkrijgbaar bij Boekhandel Nieborg-Timmermans.

                     

Aan de orde kwam ook nog het voornemen van de stichting om voor de 4e keer een plaquette uit te reiken aan de gebruikers van een pand in Winschoten als waardering voor het opknappen ervan met behoud van historische elementen. De keuze is al gemaakt, maar door afwezigheid deze avond van de betreffende gebruikers kon deze nog niet worden uitgereikt. Dus daarover binnenkort meer als deze plaquette, wederom vervaardigd door Toos, aan het pand wordt bevestigd. 

                    2018 ????

Ook kon gemeld worden dat SOW vrijdag 9 november j.l. een waardecheque t.b.v. € 750,-  uitgereikt had gekregen van de Heerenzitting.
Een mooie bijdrage voor de uitvoering van de plannen met de in opslag liggende beschoeiingspalen uit de Venne. 

                               


Na de pauze genieten van allereerst een filmpje, gemaakt in 1936, dat we als stichting onlangs in bezit kregen van de familie Pottjewijd. Hierop bewegende beelden van het gezin Boele Jans Pottjewijd 
(1859-1941) vele jaren belangrijke (hof)fotograaf van portretten en schoolfoto's wonende aan de Bosstraat.

Gevolgd door films over (Oud) Winschoten uit de collectie Winschoter Stadsjournaal met dit jaar als onderwerpen;  het station (150 jaar), Viskerdiek en andere onbekende straatjes, de onlangs overleden Willem Veldpape en de opknapbeurt van de Joodse begraafplaats.

Om goed 22.30 uur  bedankte voorzitter Pelgrim de aanwezigen voor hun komst en wenste hen wel thuis.  


Oplossing FOTO SNIPPER

In uitgave 41 van het tijdschrift staat op de achterpagina een zgn. 'foto-snipper.
De vraag die door de redactie gesteld was wie herkend de plek waar deze foto is gemaakt en wat staat er op afgebeeld?

Het juiste antwoord hierop is: 
Burgemeester Venemastraat met rechts de Ambachtsschool/School voor Meisjes en  daarachter het Postkantoor.

       

 


Tonnis Post in Museum de Oude Wolden op 12 november speciaal voor onze donateurs 


Speciaal voor donateurs van SOW wordt de gelegenheid geboden om voorafgaand aan de donateursavond, maandag 12 november tussen 15.00 en 17.00 uur, de tentoonstelling "Fotografen van de vooruitgang" in museum de Oude Wolden, Hoofdweg 161, 9695 AE Bellingwolde te bezoeken. Fotograaf Dirk Kome haalde meer dan 1000 foto’s van de Winschoter fotograaf Tonnis Post (1877-1930) boven water. Een groot aantal (portret) foto’s van Winschoten zijn hiervoor beschikbaar gesteld door St. Oud Winschoten.
U kunt zich hier voor donderdag 8 november per mail opgeven: info@museumdeoudewolden.nl 
De kosten bedragen €. 4,00 incl. koffie/thee die U contant (museumkaart) ter plaatse kunt voldoen.


NAJAARSBIJEENKOMST  / DONATEURSAVOND 12 november 2018

Op MAANDAG 12 NOVEMBER 2018, aanvang 20.00 uur organiseert Stichting "Oud Winschoten" (SOW) de Najaarsbijeenkomst/Donateursavond  in Cultuurhuis De Klinker. Op deze jaarlijkse bijeenkomst, traditioneel op de 2e maandag in November (Leutje Adrilln) krijgt de historie van Winschoten weer ruimschoots aandacht.  
Voorzitter Trijnko Pelgrim verwoordt de activiteiten die de stichting dit jaar heeft ontplooid en maakt melding van de recentste aanwinsten 'Winschoter Erfgoed'. Aansluitend de  presentatie van de 41e uitgave historisch Tijdschrift “Oud Winschoten”, in een gloednieuwe opzet als magazine in kleurenprint. Dan volgt de presentatie van het boek over Greeth Smit, voormalig persfotograaf van de Winschoter Courant. Alle donateurs van de Stichting Oud Winschoten krijgen het boek gratis aangeboden door de Stichting Johan Poppen Fonds. Aandacht voor het Sint Lucas ziekenhuis, in meerdere opzichten een belangrijk object voor SOW. 

Na de pauze genieten van films over (Oud) Winschoten uit de collectie Winschoter Stadsjournaal
Donateurs hebben gratis toegang, andere belangstellenden zijn eveneens van harte welkom echter voor hen bedraagt de entree € 7,50. Kaarten alleen 's avonds 12 november aan de zaal verkrijgbaar.