Bestuur en ANBI

Stichting Oud Winschoten staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

ANBI informatie

Stichting Oud Winschoten staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Deze ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomsten- belasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.

  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

  • Ter voldoening aan de voorwaarden van de ANBI regeling vindt u onderstaand een aantal bijlagen met informatie over de Stichting Oud Winschoten. Door op de pijl te klikken, kunt u de bestanden downloaden.

    • Rekening nummer Bank: NL52RABO0316925.764

Financiële Verslagen 2019
Door op het pijltje rechtsboven in het document te klikken wordt het document geopend.

Jaaroverzicht SOW 2019 Erfgoed.pdf
Jaaroverzicht SOW 2019.pdf

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Oud Winschoten is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Dhr. T. (Trijnko) Pelgrim, Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela, 0597- 422327

Secretaris

Dhr. A.J. (John) Ruibing, Rembrandtlaan 22, 9671 CM Winschoten Tel. 0597-856898

Penningmeester

Dhr. Pekelder J. (Jan); Misthoorn 6; 6985 CB Blauwestad; tel. 06 15294862

Leden

Dhr J. (Jaap) van der Haag, Kastanjehof 24, 9674 CM Winschoten Tel 0597-417980

Dhr. E. (Engel) Nijboer, Hofstraat 63 B26, 9671 KZ Winschoten Tel: 0597-422761

Mevr. R. (Roelie) de Haan- Wesseling, Elandhof 75, 9675 JE Winschoten Tel. 0597-430150

Dhr. D. (Dik) Stijkel, Jagershof 58, 9674 CP Winschoten Tel. 06-21420028


e-mail: oudwinschoten@gmail.com

Ere-leden

Dhr. R. (Robert) Jalink, Blijhamsterstraat 42, 9671 AX Winschoten, 0597-425073

Mevr. A. (Alie) Blom- de Wolf, Marterlaan 34, 9675 PJ Winschoten, 0597-413047