Bestuur en ANBI

Stichting Oud Winschoten staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

ANBI informatie

Stichting Oud Winschoten staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Deze ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomsten- belasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek.

  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen).

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

  • Ter voldoening aan de voorwaarden van de ANBI regeling vindt u onderstaand een aantal bijlagen met informatie over de Stichting Oud Winschoten. Door op de pijl te klikken, kunt u de bestanden downloaden.

    • Rekening nummer Bank: NL52RABO0316925.764


Bestuur

Het bestuur van de Stichting Oud Winschoten is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Dhr. T. (Trijnko) Pelgrim, Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela, 0597- 422327

Secretaris

Dhr. A.J. (John) Ruibing, Rembrandtlaan 22, 9671 CM Winschoten Tel. 0597-856898

Penningmeester

Dhr. Pekelder J. (Jan); Misthoorn 6; 6985 CB Blauwestad; tel. 06 15294862

Leden

Dhr J. (Jaap) van der Haag, Kastanjehof 24, 9674 CM Winschoten Tel 0597-417980

Dhr. E. (Engel) Nijboer, Hofstraat 63 B26, 9671 KZ Winschoten Tel: 0597-422761

Mevr. R. (Roelie) de Haan- Wesseling, Elandhof 75, 9675 JE Winschoten Tel. 0597-430150

Dhr. D. (Dik) Stijkel, Jagershof 58, 9674 CP Winschoten Tel. 06-21420028


e-mail: oudwinschoten@gmail.com

Ere-leden

Dhr. R. (Robert) Jalink, Blijhamsterstraat 42, 9671 AX Winschoten, 0597-425073

Mevr. A. (Alie) Blom- de Wolf, Marterlaan 34, 9675 PJ Winschoten, 0597-413047Financiele verslagen t.b.v. ANBI


Stichting Oud Winschoten.

Jaarverslag 2021.

Rekening nummer Bank: NL52 RABO 0316925764

RSIN / Fiscaal nr. ANBI: 805234433

Stichting Oud Winschoten staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Na het overlijden van bestuurslid Henk Klappe in 2019 en het overlijden van secretaris Bert Smit in 2020, bleek het in 2021 nog erger te kunnen. Op 10 maart 2021 overleed onze penningmeester Johan Kloosterhuis. In 2015 bood hij zich aan om de financiën van “St. Oud Winschoten” op zich te nemen. Een taak/functie die hem op lijf geschreven was. Een secure ‘puutholder’ die de zaken goed op orde had. Zuinig waar het moest en royaal waar het kon.

Bestuur: Met de nodige improvisatie hebben de overige bestuursleden in eerste instantie de boel draaiende gehouden en met het vinden van een nieuwe penningmeester, Jan Pekelder, staat het bestuur weer op de rails. Roelie de Haan had reeds de ledenadministratie onder haar hoede en staat hiermee nu in nauw contact met de nieuwe penningmeester. Dik Stijkel, in 2019, al toegetreden tot het bestuur heeft de archivering op zich genomen. Frans Doorman is de nieuwe schakel tussen het bestuur en de werkgroep begraafplaats zodat informatie tussen de vrijwilligers over en weer uitgewisseld kan worden.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Trijnko Pelgrim

Secretaris: John Ruibing

Penningmeester: Jan Pekelder

Bestuursleden: Jaap van der Haag, Dik Stijkel en Roelie de Haan

Werkgroep begraafplaats: Frans Doorman

Redactie Tijdschrift: Hennie Lemein, Jur Zomer en Jan Pekelder.

Financiën: Zie jaarverslag Penningmeester op de site. We zijn een financieel gezonde stichting maar moeten alerter worden op ‘wanbetalers’. Mede door de hoge portokosten hebben we de jaarlijkse donatie moeten verhogen naar €.20,00 en €.25,00 (donateurs buiten Winschoten). Donateurs met achterstanden, meer dan 2 jaar, zullen we noodgedwongen uit het bestand schrappen.

Donateursavond: Zoals het jaar 2020 stond ook 2021 voor een groot deel in het teken van de Corona pandemie maar wel kon op 8 november 2021 onze jaarlijkse donateursavond doorgang vinden. Traditioneel vond deze plaats op ‘Luetje Adrillen’, de 2de maandag van november in de Klinker. Bijna vierhonderd donateurs en belangstellenden uit binnen- en buitenland bezochten de avond. Voorzitter Trijnko Pelgrim sprak een welkomstwoord en verduidelijkte enkele huishoudelijke mededelingen zoals het betalen van de donatie voor het komende jaar, voor 1 april. Allard Wiersma, stedenbouwkundige Gemeente Oldambt verhaalde over de ontwikkeling van het centrum in relatie met de oude panden en John Ruibing toonde één van de verzamelingen die SOW rijk is: oude facturen en briefhoofden. Na de pauze toonde het Winschoter Stadsjournaal weer enkele mooie films over onze oude stad waarmee deze ‘reünie avond’ weer met een goed gevoel werd afgesloten.

Huisvesting: Nadat burgemeester Cora-Yfke Sikkema 26 maart 2019 ons onderkomen in het oude Lucas feestelijk opende en we hals over kop 23 mei 2019 i.v.m. een financieel geschil (tussen gemeente en pandeigenaar) over de betaling van gas en licht, het pand leeg moesten ruimen, zaten we zonder onderkomen met een museaal karakter. Div. keren werd ons een worst voorgehouden zonder een nieuw onderkomen te krijgen. De oude Pabo, aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 4, leek een reële optie maar door in een deel van school de GGD testslocatie in te richten werd deze optie ook weer teniet gedaan. Op 10 september toch witte rook: SOW mocht gebruik maken van de beneden verdieping van de oude Pabo: 5 lokalen + de mentorkamer. SOW kon verhuizer Nobbe opdracht geven om alle spullen over te brengen. In etappes zijn totaal 7 ½ vrachtwagen ‘handel’ verhuisd uit (2 ½ jaar) opslag. Prompt gooide Corona weer roet in het eten en moesten we, met de inmiddels vele vrijwilligers die zich hadden aangemeld, het opruimen, schoonmaken en inrichten staken. In kleine groepjes hebben we de werkzaamheden langzaam aan weer opgepakt en hopen zo voor a.s. zomer bezoekers weer te kunnen ontvangen. Het bestuur is bijzonder verheugd met de geweldige inzet en steun van de vele vrijwilligers die we in hun enthousiasme en aanwezigheid af en toe moesten remmen.

Aanwinsten: In 2021, ondanks dat we niet echt aan de weg konden timmeren, hebben we weer 80 items in ontvangst mogen nemen die we weer keurig gaan scannen/fotograferen en inboeken en zo mogelijk een plaatsje in de vitrines gaan geven. Zo ook enkel zaken die via de erfgoed rekening zijn aangekocht. Gelukkig ontvangen we extra donaties en giften waardoor we in staat zijn dergelijk, unieke aankopen te doen.

Tijdschrift: Zoals gebruikelijk zijn weer 2 tijdschriften OUD WINSCHOTEN gepresenteerd. Hoofdredacteur Hennie Lemein heeft i.s.m. Jur Zomer en Jan Pekelder en div. ‘stukjes schrijvers’ van nr. 46 en 47 weer mooie exemplaren gemaakt waar rond de 650 stuks bij donateurs en relaties bezorgd worden en in de losse verkoop bij Nieborg verkocht worden.

Begraafplaats: Frans Doorman is bereid gevonden om de coördinatie van de werkzaamheden met de vrijwilligers op zich te nemen en zo de schakel te zijn met het bestuur. 15 vrijwilligers, in wisselende samenstelling en beschikbaarheid zijn de 1ste en laatste zaterdag van de maand actief met de meest uiteenlopende werkzaamheden. Een goede afstemming met de gemeente (eigenaar van de begraafplaats) over de werkzaamheden verdienen de nodige verbetering. Wethouder Nieboer heeft in aanwezigheid van SOW en de vrijwilligers de info panelen op feestelijk wijze onthuld.

Bedankjes: In september heeft het bestuur samen met de begraafplaatsvrijwilligers en de redactie van het tijdschrift een borrel en hapje genoten bij café Carambole om zo hun inzet te waarderen voor de vele werkzaamheden. De Pabo vrijwilligers zijn voor de kerst verblijd met een banketstaaf.

Raad en Daad: Zoals ieder jaar wordt SOW gevraagd om iets te vinden over onderwerpen, oud Winschoten aangaande. Dit jaar stonden de panden Blijhamsterstraat 5 en 5a in de belangstelling. Het bleek dat de panden in een dusdanige slechte staat waren dat er geen andere optie was dan sloop. SOW heeft samen met ‘Bond Heemschut’ er voor gezorgd dat onderdelen van deze karakteristieke panden behouden bleven en/of gedocumenteerd zodat deze bij nieuwbouw (verplicht) terug geplaatst of nagemaakt worden in de voorgevel. Ook heeft SOW haar steun betuigd om de karakteristieke woningblokken aan de St. Vitusstraat te behoeden voor sloop. Uiteraard geeft SOW ook graag ongevraagd haar mening over behoud van ons mooie oude Winschoten. Via het secretariaat komen regelmatig vragen over/of naar afbeeldingen en/of de meest uiteenlopende zaken. Hier kan in zijn algemeenheid altijd positief op geantwoord worden, al of niet met behulp van deskundigen binnen de eigen gelederen of externe.

Secretaris: John Ruibing.