Bestuur en ANBI

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Oud Winschoten is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Dhr. T. (Trijnko) Pelgrim, Veemstede 95, 9665 EC Oude Pekela, 0597- 422327

Secretaris
Dhr. G.N. (Bert) Smit, Kloostergang 88, 9675 RE Winschoten, 0597-415444

Penningmeester

Dhr.J. (Johan) Kloosterhuis, Hofstraat 15, 9671 KL Winschoten 06 51210263

 
Ere-leden
Dhr.   G. Heikens(†)   tevens ere-voorzitter
Dhr.   R. (Robert) Jalink, Blijhamsterstraat 42, 9671 AX Winschoten, 0597-425073
Mevr. A. (Alie) Blom- de Wolf, Marterlaan 34, 9675 PJ Winschoten, 0597-413047
 
Leden
 
Dhr  J.  (Jaap) van der Haag, Kastanjehof 24  9674 CM Winschoten  Tel 0597-417980
Dhr. H. (Henk) Klappe Engelsestraat 2 D2  9671 BH  Winschoten Tel. 417289
Dhr. E. (Engel) Nijboer,  Hofstraat 63 B26,  9671 KZ   Winschoten  Tel:  0597-422761
Dhr A.J.(John) Ruibing, Rembrandtlaan 22 9671 CM Winschoten  Tel. 0597-856898


e-mail: oudwinschoten@gmail.com


ANBI informatie
Rekening nummer Bank: NL52RABO0316925.764

Stichting Oud Winschoten staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).
Deze  ANBI-status heeft de volgende fiscale voordelen:  

  • Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomsten-    belasting aftrekbaar, zie gift als persoonsgebonden aftrek. 
  • Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de     vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van    € 100.000. (De drempel van € 227 voor gewone giften, die bestond tot 2012, is vervallen). 

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de    ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging    het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001. 

    Ter voldoening aan de voorwaarden van de ANBI regeling vindt u onderstaand een aantal bijlagen met informatie over de Stichting Oud Winschoten. Door op de pijl te klikken, kunt u de bestanden downloaden.
 Ċ
Stichting Oud Winschoten,
20 apr. 2019 06:09
ċ
Stichting Oud Winschoten,
19 jun. 2014 08:07
Ċ
Stichting Oud Winschoten,
20 apr. 2019 06:09