Donateurs

U wilt donateur worden of u heeft vragen?

Vragen, gegevens, dan wel informatie m.b.t. de historie van Winschoten,  zullen ook in de komende jaren met genoegen worden ontvangen en beantwoord door de Stichting Oud Winschoten.
U kunt de Stichting Oud Winschoten steunen middels een vrije gift dan wel als donateur voor minimaal  € 17,50 per jaar.      

Als tegenprestatie van uw donateurschap ontvangt U 2x per jaar (in mei en november) het Historisch Tijdschrift van de Stichting “Oud Winschoten” en heeft U jaarlijks gratis toegang tot alle activiteiten van deze stichting.

Het donatiebedrag € 17,50 dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL52 RABO 0316925764 t.n.v.  Stichting Oud Winschoten o.v.v. “donatie”.  

Voor donateurs buiten Winschoten geldt een minimale donatie van € 23,00 in verband met de portokosten.

 
Secretariaat:   

G.N. Smit , e-mail: oudwinschoten@gmail.com