Moushörndrift

Moushörndrift
Het achterste gedeelte van de Langestraat wordt van oudsher genoemd ‘Moushörn’, afgeleid van ‘Mouskershorn’. Dit betekent hoek of streek waar de moeskers ofwel groenteboeren een bestaan hadden.  Deze drift kreeg in de volksmond o.a. de benaming ‘Cocksgangetje’, omdat hierdoor de ‘Cocksianen’ uit de Langestraat en Moushörn hun weg vonden naar de aan de Venne gelegen Gereformeerde Kerk. Kooplui en winkeliers met hun handelswaar maakten gebruik van deze doorgang, die voerde naar de Buiten Venne waar vele jaren schepen lagen afgemeerd. Joodse inwoners liepen door deze drift om naar de eerste Joodse school en synagoge te gaan, die tot 1854 stond in dit gedeelte van de Langestraat.