Moushörndrift

Moushörndrift

Het achterste gedeelte van de Langestraat wordt van oudsher genoemd ‘Moushörn’, afgeleid van ‘Mouskershorn’. Dit betekent hoek of streek waar de moeskers ofwel groenteboeren een bestaan hadden. Deze drift kreeg in de volksmond o.a. de benaming ‘Cocksgangetje’, omdat hierdoor de ‘Cocksianen’ uit de Langestraat en Moushörn hun weg vonden naar de aan de Venne gelegen Gereformeerde Kerk. Kooplui en winkeliers met hun handelswaar maakten gebruik van deze doorgang, die voerde naar de Buiten Venne waar vele jaren schepen lagen afgemeerd. Joodse inwoners liepen door deze drift om naar de eerste Joodse school en synagoge te gaan, die tot 1854 stond in dit gedeelte van de Langestraat.

Dit deel van de Langestraat lag ten tijde dat Winschoten een vesting was (tijdens 80-jarige oorlog) net buiten de vesting. De vestingpoort begon ongeveer ter hoogte van de Kleine Boschtraat. De groenteboeren voorzagen de lui binnen de vesting van groente. Hier bevonden zich voor 1800 dus al enkele winkeltjes alsmede een smederij, schoenmakerij en roggemolen. De bevoorrading hiervan ging deels door de steeg/drift, tussen Langestraat en Venne ter hoogte van de voormalige gereformeerde kerk. De benaming Moushorndrift houdt de herinnering aan deze periode in ere.

Doordat het vaartraject via de Venne slecht bevaarbaar was, werd in 1880 het Omsnijdings-kanaal gegraven als vervangende route voor het scheepvaartverkeer. Het Omsnijdingskanaal liep vanaf de Engels-til over de huidige Mr. D.U. Stikkerlaan en het Dokter Hommesplein naar de Oosterhaven. Dit betekende dat het stuk Venne tussen de Bosstraat en Hotel de Nederlanden gedempt werd en dat het stukje tussen Engelstilstraat en Bosstraat tot 1916 nog enigszins bevaarbaar bleef voor kleine turfschippers en binnenvaarders. Het betekende feitelijk ook het einde van de benaming Binnen-Venne en in de volksmond kreeg het de toepasselijke naam "Gedempte Venne". Vanaf 1916 is het ook met de Buiten Venne als waterweg gedaan en moet het water wijken voor een bestrating. In 1938 worden de benamingen Binnen- en Buiten Venne definitief verenigd tot Venne.