Egy hektár Föld

Legyen a gazdája egy hektárnak a Föld felszínéből, mi segítünk Természetet varázsolni rá!

Ennél kisebb területen is érdemes erdőt - sávot, foltot - létrehozni, ezzel is sokat tehetünk az adott környék sokféleségének növeléséért, menedéket adhatunk számtalan élőlénynek, és javíthatjuk a klímát.

Ugyanakkor a földet erdősítő tulajdonost az EU támogatja is, így nagyobb területtől sem kell megijedni, legfeljebb a munkák egy részét ez esetben vállalkozó végzi el.

Hogyan történik?

A Természet szinte mindenütt erdő formáját ölti, ha hagyjuk, netán segítjük. A természetes beerdősülés a legtöbb helyen nélkülünk is végbemegy néhány évtized alatt a bolygatás (szántás, tárcsázás stb.) megszüntetésével, a segítségünkkel azonban ez az idő lerövidül, a fák lombkoronája akár 10 évnél rövidebb idő alatt is záródhat, a hely, fafajok, vízellátottság függvényében.

Mivel rétjeink is értékes élőhelyek, ezért az erdősítést előzőleg szántóként használt területen a legszerencsésebb megvalósítani, a természetességet itt tudjuk a leghatékonyabban növelni. Emellett fontos feladat vízfolyásaink parti fás vegetációjának (pl. égerligeteinek) újbóli életre keltése, valamint a több évtizede felhagyott, a beerdősülés útján járó területek erdővé segítése.

Nagy vonalakban összefoglalva a teendőket, a földterület gazdája a következő lépésekkel jut el a beerdősülés megindulásáig:

 • erdőtelepítési tervet készíttet és engedélyeztet

 • beszerzi a telepíteni kívánt fák és cserjék magjait, csemetéit

 • a terület állapotától függően előkészíti a talajt, pl szántón szántás-tárcsázás

 • a választott erdősítési módnak megfelelően elveti a magokat, elülteti a csemetéket

 • az első években kaszálja a sorközöket

 • szükség szerint vadriasztó szereket vagy kerítést alkalmaz

 • dombvidéken a sorok elhelyezésével, kisebb padkákkal, árkokkal segíti a csapadék megmaradását.

Ha támogatással telepítette az erdőt, a tulajdonos (immáron erdőgazdálkodó) erdész (erdészeti szakirányító, más néven jogosult erdészeti szakszemélyzet) közreműködését kell, hogy igénybe vegye a szakmai és jogszabályok betartása, a hatóságokkal való kapcsolattartás megkönnyítése, az erdő fejlődésének biztosítása érdekében.

Támogatás nélküli szabad rendelkezésű erdő létrehozásakor ez nem kötelező.

Miben segítünk mi?

 • a felmerülő kérdésekre igyekszünk választ adni

 • segítjük a hasonló elvi alapon a Természetet segítő emberek tapasztalatcseréjét

 • az ország több vidékén tudunk természetbarát szemléletű, szakmailag igényes tervezőket és szakirányítókat javasolni.

A Dunakanyar, az Ipoly-mente és a Börzsöny keleti peremének térségében a tervezésre, szakirányításra, facsemetékre (sőt akár a telepítési munka kivitelezésére) árajánlatot tudunk adni.

 • Miért 1 hektár?1 ha földet továbbra is bárki vásárolhat

 • Lehet, hogy van is a családban ennyi örökség valahol, amit valaki használ egy jelképes összeg fejében

 • 1 ha (100m X 100m) föld beerdősítése (beerdősülésének segítése) emberi léptékű munkával megvalósítható, a családtagok vagy baráti kör segítségével.