Relació Família-Escola (Reunions, Circulars, Entrevistes i Whatsapps)

Vols que la teva relació amb l’escola contribueixi a millorar l’educació del teu fill?

En la relació entre la família i l’escola hi intervenen molts factors: expectatives, maneres de ser i de fer, habilitats comunicatives... Des de la circular perduda al whatsapp incendiari, hi ha relació a diari, i pot resultar un obstacle... o un instrument molt poderós que contribuieixi a l’educació de fills i filles.

En aquesta xerrada descobriràs què caracteritza les diferents eines i àmbits de relació entre família i escola, i com podem fer-les servir per ser una bona comunitat educativa!

1. Quina és la nostra relació amb l’escola?

· Enfrontament

· Indiferència

· Treball en paral.lel

· Complicitat

2. Comunicació... unes normes bàsiques

· Amb professors, amb tutors, amb la direcció, amb els delegats de l’AMPA...

· De la circular perduda... al whatsapp incendiari!

· Entrevistes, reunions de grup-classe, reunions generals... cal saber estar!

· Les 4Ps: Pren-t’ho amb Calma, Pren-te Interès, Pren-te Empatia, Pren-te Temps!

3. Això del whatsapp... no tothom en sap!

· Per què, quan, qui, com i on el fem servir?

· Alguns consells per evitar caos i pandemònium!

4. L’AMPA... un univers paral.lel (només si tu vols!)

· Clients, Usuaris, Col.laboradors... o Socis?

· Motivacions i motivacions ocultes... evitem les temptacions!

· Posar els talents al servei dels altres

5. Uns quants contes que ens il.luminen!

(el país de les culleres, la dona sorda, Qui té raó?, Què estàs fent?)