Afectivitat i Sexualitat per a totes les edats (o de com conviure amb mutants del planeta sexe)

L'afectivitat no apareix

com un géiser en l'adolescència:

ens preparem des del naixement!

Vivim en un Planeta Sexe –mitjans de comunicació, publicitat, pel.lícules, Internet, cançons...-, però la sexualitat no apareix sobtadament a l'adolescència (encara que és llavors quan fills i filles esdevenen "mutants") sinó que va lligada al desenvolupament afectiu al llarg de tota la vida. Pares i mares hem de conèixer aquest procés i saber com i quan intervenir-hi, amb discreció, naturalitat, sentit comú i sentit de l'oportunitat.  

Aquesta xerrada proposa conceptes, recursos, reflexions i estratègies que són d'utilitat en edats molt diverses. La xerrada té una durada d’una hora i mitja, i s’imparteix amb el suport d’una dinàmica presentació amb PowerPoint.

GUIÓ

0.  Què és i què no és la xerrada

1.   La Diferència

·       Tendim a la unitat des de la diferència

·       Diferències en el cos, en el cap... i en l'estimar

2.   El Camí de l'Afectivitat

·       La sexualitat no comença de sobte en l'adolescència

·       Des del naixement a l'amor perdurable, un camí de preparació de l'afectivitat, amb molts graons

(la fusió amb la mare, l'atracció pel progenitor de l'altre sexe, el narcisisme, l'amic íntim, els companys, l'altre sexe en general, el "tipus", la primera tria...)

3.   Dubtes, Reptes, Estratègies i Recursos

·       Les tres "C" de l'amor

·       La flor de la relació

4.    Pares i Mares... com han d'actuar?

·       Actituds com a educadors ("tècnic"? "malabarista"? "moderador"? "protagonista"? "moralista"?)

·       La vida de parella, fonamental en l'educació afectiva dels fills