Contra les Drogues: Família i Escola!

Contra les Drogues, Família i Escola poden marcar la diferència!

Sovint les famílies ens amoinem -no sense motiu- per la possibilitat que els nostres fills sucumbeixin a les addiccions tan presents i tan atractives. Per la seva capacitat destructora de tota la persona les drogues són probablement un dels temes que ens resulten més preocupants. En aquesta xerrada intentarem abordar-ho des d'una perspectiva constructiva, pensant en tot el que podem detectar, en tot el que podem prevenir, en tot el que podem proposar als nostres joves perquè visquin en plenitud sense necessitat de "crosses" que els facin caure. Contra la droga, Família i Escola poden marcar la diferència!

1.

1. Què i Com?

[cal saber què es consumeix... però sense atabalar-nos!]

2. Qui i Per què?

[factors de risc, motius i fases i detecció del consum]

3. Contra les Addiccions, Família i Escola marquem la D-I-F-E-R-È-N-C-I-A

[repassem, una a una, les poderoses eines de què disposem]

· (D)iàleg

· (I)nformació

· (F)ermesa

· (E)stimació

· (R)ecursos

· (E)stratègies

· (N)aturalitat

· (C)onfiança

· (I)l.lusió

· (A)legria