WOZ Waarde en Werkelijke Waarde

Panden kunnen een bepaalde waarde toegeschreven krijgen. Dan kan op grond van ligging, grootte, kwaliteit, voorzieningen en een vage zaak als de waarde op de markt. Er is sprake van een groeiende economie (najaar 2019) dus lijkt er een tendens te zijn van de stijging van de waarde, de vraagprijs en de huurprijs van panden. De Gemeente heeft de WOZ als een van de mogelijkheden om inkomsten te genereren naast Gemeentebelastingen, Parkeergelden, Precario en dergelijke.

De onderstaande 'WOZ waarde checker' is van 2019. Natuurlijk zijn er schommelingen in de markt.

Het is zorgelijk dat de WOZ waarde mede maakt dat het lijkt alsof het vermogen, bezit of eigendom in Nederland stijgt door de verhoging van de WOZ en andere waarden. Belangrijk is de beseffen; die stijging is puur fictief! De werkelijke waarde is vele malen lager. Dat zelfde gaat op voor woningen. Een deel van de prijs wordt kunstmatig hoog gehouden. Hoger dan normaal, wenselijk of door de markt bepaald zou zijn. Er is jarenlang bijvoorbeeld een rem geweest op de bouw van woningen vooral in kleinere gemeenten. Dat heeft gemaakt dat er nu een enorm tekort is aan woningen. Daarmee stijgen de prijzen. Dat wordt nog eens aangejaagd door de wens tot almaar grotere woningen. Zo ontstaat er krapte op de markt en een stijging van de prijzen.

Het model van onze samenleving kraakt en piept in zijn voegen. Tijd voor een radicale verandering waarbij het leven weer op de eerste plaats komt te staan!