Stichting EcoVrede Nederland - EVS gebouwbeheer.nl

Post:
Postbus 60051
6800 JB Arnhem
Mobiel: 06 4936 7877
Email:      ecovredeaarde@gmail.com


Bezoekadres:  
Industriestraat 11 Arnhem - op afspraak

Openingstijden:
Maandag tot Donderdag van 09.15 tot 16 uur

Kamer van koophandel:  50879804

ANBI instelling
Zie de pagina: ANBI erkenning

Klachtenregeling:
Deze is in te zien op de locatie Industriestraat 11 Arnhem


Voor alle vragen kunt u ons mailen met een kort beschrijving van uw vraag