Duurzaam en verantwoord beheer van gebouwen
EVSgebouwebeheer.nl


EVS is non-profit dienstverlener in gebouwbeheer en in het beheer en ontwikkeling van gronden. Ons werkveld is sedert vijf jaar met name de regio Arnhem met een straal van 40 km er omheen.

In overige plaatsen buiten deze regio is ons beheer of de ontwikkeling van locaties in overleg mogelijk. Kerndoel van onze werkwijze is maatschappelijke meerwaarde mogelijk maken. Meerwaarde voor mens, natuur en samenleving.

EVS realiseert ingangen voor een gezonde en duurzame samenleving. Beheer van leegstaande panden in de ruimste zin, waar nodig gronden, beheren wij in goed overleg.
Wij maken maatschappelijk relevante bestemmingen voor uw vastgoed en (omliggende) gronden mogelijk.

Natuurontwikkeling, voedselbossen en in gebouwen de verduurzaming en het samenbrengen van maatschappelijke initiatieven conform de wettelijke vereisten realiseren wij in een praktische bijdrage aan een andere samenleving.

Een beheer- en werkovereenkomst behoort tot de standaard aanpak.
Wij hebben een ruime expertise in de genoemde werkvelden.

     Wij beheren uw panden; tijdelijk, voor langere tijd- Geheel of gedeeltelijk                                              


EVS is meer dan een traditionele vastgoedbeheerder 

Beheer met een, op verzoek, effectieve invulling van uw (tijdelijk) leegstaande vastgoed
Het voor uw pand ontwikkelen van een nieuwe invulling en waarde
praktische bemiddeling in verhuur, tijdelijk beheer of oppasfunctie vervullen
met de zekerheid van goed beheer en een beter aanzien
Dit is wat wij regelen wij voor u!


De duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf kunt u realiseren door te participeren in ons werk
* in de vorm van het beschikbaar stellen van ruimte
* schenking in de vorm van goederen of diensten of een financiele bijdrage aan ons werk welke aftrekbaar is voor u
* Mee denken, innoveren en ontwikkelen
* Wij hebben een ANBI erkenning. Dat is voor u/ uw bedrijf bijzondere
aftrekmogelijkheidWij bieden U als eigenaar;

Beheer, monitoring, planontwikkeling. Maatschappelijk verantwoord handelen.
Menselijk en direct contact

* Uw vastgoed kan bekeken en ontwikkeld worden op aspecten van verduurzaming
* Een adviesfunctie ten aanzien van de (nieuwe) mogelijkheden met uw vastgoed

Geregistreerd op de website van:

  
 
EVS is een ANBI instelling
-Antwoorden voor een vastgelopen vastgoedmarkt -Nieuw perspectief met ruimte voor verandering -Onze interesse gaat uit naar panden die langdurig leeg staan, incourant zijn of niet meer voldoen aan de gestelde eisen


* Maatwerk voor uw situatie en wensen
* Mail ons voor het maken van een afspraak

EVSgebouwbeheer.nl

* ecovredeaarde@gmail.com
Telefoon: 06 4936 7877

Praktisch werken aan een sociale en rechtvaardige samenlevingVoor nadere informatie;

- een afspraak 
- een beheerplan 
- een advies op maat
- een oriënterende rondwandeling door uw pandNodigen wij u uit contact met 
ons op te nemenEcovrede Nederland werkt als non- profitorganisatie

* Het beheer van gebouwen is een maatschappelijke functie die zonder winstoogmerk door ons wordt uitgevoerd.
* Dit is het verschil dat wij maken.

       Toekomstgericht en praktisch!
                EVSgebouwbeheer.nl

         
Stichting EVS  Ecovrede Nederland NL 2015, 2016, 2017  ev
.
  Alle rechten voorbehouden

Arnhem Nederland

 

The Official Google Analytics Gadget


Flag Counter