EVS Gebouwbeheer Ecovrede Nederland

Duurzaam en verantwoord beheer van gebouwen EVSgebouwebeheer.nl

EVS is non-profit dienstverlener in gebouwbeheer en in het beheer en ontwikkeling van gronden. Ons werkveld is sedert vijf jaar met name de regio Arnhem met een straal van 40 km er omheen. Locaties daarbuiten in overleg.

  • Kerndoel van onze werkwijze is maatschappelijke meerwaarde. Meerwaarde voor mens, natuur en samenleving.
  • EVS realiseert ingangen voor een gezonde en duurzame samenleving. Beheer van leegstaande panden in de ruimste zin, waar nodig gronden, beheren en ontwikkelen wij in goed overleg
  • Natuurontwikkeling, voedselbossen en in gebouwen verduurzaming zijn onze specialisaties
  • Een beheer- en werkovereenkomstmet u aangaan behoort tot onze standaard aanpak. Wij hebben een ruime expertise in de genoemde werkvelden.

Wij beheren uw panden; tijdelijk, voor langere tijd- Geheel of gedeeltelijk

EVS is meer dan een traditionele vastgoedbeheerder

Beheer met een effectieve invulling van uw (tijdelijk) leegstaande vastgoed. Het voor uw pand ontwikkelen van een nieuwe invulling en waarde praktische bemiddeling in verhuur, tijdelijk beheer of oppasfuncties vervuld worden met de zekerheid van goed beheer en een beter aanzien. Dat regelen wij voor u!

De duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf kunt u realiseren door te participeren in ons werk

* Door het beschikbaar stellen van ruimte

* Schenking in de vorm van goederen of diensten of een financiele bijdrage aan ons werk welke aftrekbaar is

* Meedenken, innoveren en ontwikkelen


Wij bieden U als eigenaar;

Beheer, monitoring, planontwikkeling

Maatschappelijk verantwoord handelen

Menselijk en direct contact

* Uw vastgoed kan bekeken en ontwikkeld worden op aspecten van verduurzaming * met praktische adviezen

EVS is een ANBI instelling

-Wij bieden u antwoorden in deze roerige vastgoedmarkt -Nieuw perspectief met ruimte voor verandering

-Onze interesse gaat uit naar panden die langdurig leeg staan, incourant zijn, niet meer voldoen aan de gestelde eisen

* Maatwerk voor uw situatie en wensen


* Mail ons voor het maken van een afspraak ffrmnetwork@gmail.com

Telefoon: 06 19679389

Praktisch werken aan een sociale en rechtvaardige samenleving

Voor nadere informatie;

- een afspraak

- een beheerplan

- een advies op maat

- een oriënterende rondwandeling door uw pand

Nodigen wij u uit contact met

ons op te nemen

ANBI erkenning

Ecovrede Nederland werkt als non- profitorganisatie

* Het beheer van gebouwen is een maatschappelijke functie die zonder winstoogmerk door ons wordt uitgevoerd

* Dit is het verschil dat wij maken.

Toekomstgericht en praktisch! EVSgebouwbeheer.nl

Stichting EVS Ecovrede Nederland NL 2015, 2016, 2017, 2018 ev.

Alle rechten voorbehouden

“If you are thinking a year ahead, sow seed. If you are thinking ten years ahead, plant a tree. If you are thinking one hundred years ahead, educate people. By sowing seed once, you will harvest once. By planting a tree, you will harvest tenfold. By educating people, you will harvest one hundredfold.” - Anonymous Chinese poet, 4th Century BC –

Flag Counter