Duurzaam en verantwoord beheer van gebouwen
EVSgebouwebeheer.nl


EVS is non-profit dienstverlener in gebouwbeheer en in beheer en ontwikkeling van gronden.

Ons werkveld is sedert vijf jaar met name in de regio Arnhem. In overige plaatsen buiten deze regio is ons beheer in overleg mogelijk.

EVS wil graag ingangen realiseren voor een meer gezonde en duurzame samenleving. Beheer van leegstaande panden in de ruimste zin, waar nodig gronden, beheren wij in goed overleg met een beheerovereenkomst

In deze werkvelden hebben wij een ruime expertise


    Wij beheren uw panden; tijdelijk, voor langere tijd- Geheel of gedeeltelijk                                              EVS is meer dan een traditionele vastgoedbeheerder 

Beheer met een, op verzoek, effectieve invulling van uw (tijdelijk) leegstaande vastgoed. Uw pand een nieuwe marktwaarde, praktische bemiddeling in verhuur, zekerheid van goed beheer en een beter aanzien. Uw pand wordt in de gaten gehouden, onderhouden en op verzoek doorontwikkeld!


Een deel van de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf kunt u realiseren door te participeren in ons werk
* Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van ruimte,
* Een schenking in de vorm van goederen of diensten,
* mee denken en ontwikkelen in ons werk,

Wij hebben een ANBI erkenning. Dat is voor u/ uw bedrijf bijzondere belastingtechnische
aftrekmogelijkheid. Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie.


Wij bieden U als eigenaar;

Beheer, monitoring, planontwikkeling. Maatschappelijk verantwoord handelen. Normaal, menselijk, direct contact

* Uw vastgoed kan bekeken en ontwikkeld worden op aspecten van verduurzaming
* Een adviesfunctie ten aanzien van mogelijkheden met uw vastgoed

Praktisch en concreet;

EVSgebouwebeheer.nl ;

-Praktische antwoorden voor een vastgelopen vastgoedmarkt -Nieuw perspectief en ruimte voor verandering -Onze interesse gaat met name uit naar panden die langdurig leeg staan, incourant zijn, op de nominatie staan om gesloopt- of ingrijpend verbouwd te worden

* Deze website geeft u een beeld van ons werk
* Op verzoek verzorgen wij een nadere uitwerking voor u
* Maatwerk voor uw situatie en wensen
* Maak een afspraak met een van onze medewerkers

* Stichting EVSgebouwbeheer.nl

* evstransitie@gmail.com
Telefoon: 06 4936 7877
Geregistreerd op de website van:

   

Voor nadere informatie met EVS Gebouwbeheer;

- een afspraak 
- een beheerplan 
- een advies op maat ten aanzien van mogelijkheden 
- een oriënterende rondwandeling door uw pandNodigen wij u uit contact met 
ons op te nemen

Maatschappelijk Verantwoord Gebouwenbeheer
Biedt u en de samenleving (blijvende) waarde!


EVS is een 'not for profit' organisatie;

* Het beheer van gebouwen is een maatschappelijke functie die zonder
winstoogmerk kan worden uitgevoerd of hoort zo te zijn in onze optiek.

* Dat is ook het verschil met andere aanbieders dat wij maken in ieders voordeel.

       Toekomstgericht en praktisch! EVSgebouwbeheer.nl


 Stichting EVS Arnhem NL 2015, 2016 ev.
         Alle rechten voorbehouden