EVS in een notedop

EVS Vastgoedbeheer

Maatschappelijk Verantwoord Gebouwenbeheer

EVS EcoVrede is een organisatie welke gedragen wordt door ervaren deskundigen in diverse bouw- gebouwaspecten. EVS heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zelfstandige beheerorganisatie met een heel specifieke doelstelling.

- Wij beheren uw gebouw. Tijdelijk of voor langere tijd, geheel of gedeeltelijk - Wij geven houvast en perspectief in en tijd van leegstand van vastgoed

- Ontwikkelen op verzoek nieuw perspectief en kansen voor uw vastgoed

EVS is meer dan een traditionele vastgoedbeheerder

Wij bieden u een mogelijkheid voor een andere invulling van uw leegstaande vastgoed

Wij zijn een erkende ANBI. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij ondersteunen en ontwikkelen maatschappelijk relevante initiatieven. Een organisatie met oog voor de gezonde samenleving.

Wij zijn bewust een 'not for profit' organisatie; opbrengsten in ons werk komen ten goede van de realisatie van de doelstelling van Stichting EVS.


Deze website en ons jaarverslag geven u een aardig beeld van ons werk wat wij graag nader toelichten.


Stichting EVS heeft een erkenning als ANBI instelling. Nadere informatie


Wij bieden meer extra's;

Uw vastgoed kan bekeken en ontwikkeld worden op aspecten van verduurzaming en nieuwe inrichting waaronder ook Cradle to Cradle. Zo kunnen wij een adviesfunctie vervullen gebouwd op de kennis van uw vastgoed van binnenuit.

- Wij hebben ervaring met gebouwen tot 12.000 vierkante meter

- Technische externe installaties

- Toegangsbeheer

- Inbraakpreventie

- Terugkoppeling en monitoring ten aanzien van diverse installaties

- Alle voorkomende werkzaamheden

Voor nadere informatie of een op maat gesneden aanbod nodigen wij u contact met ons op te nemen.

EVS EcoVrede - Maatschappelijk Verantwoord Gebouwenbeheer biedt u bijzondere extra's!


Contactgegevens;

Telefoon: 06 49 36 78 77

Mobiel: 06 19 67 93 89


Email: ffrmnetwork@gmail.com

Post: Postbus 60051 6800 JB Arnhem

Bezoekadres: Industriestraat 11 6827 BD Arnhem (- op afspraak)

- Wij hebben een EVS EcoVrede Klachtenregeling

- VOG verklaring

Homepage EVS