Natuurontwikkeling op locaties

Gras inzaaien kan.. Het vraagt om onderhoud en geeft vaak snel een armoedig aanzien en vraagt om regelmatige aandacht. Dat kan anders.

Er zijn meer mogelijkheden met braakliggende of in onbruik geraakte gronden en dat vrijwel onderhoudsvrij(!)

EVS ontwikkeld locaties tot natuurgebieden. Met een toename van biodiversiteit, voorkomen van erosie, een verbetering in aanzien en mogelijkheden tot voedselproductie hebt u een eenvoudige, duurzame en weinig kostende ontwikkelingsmogelijkheid voor uw gronden. Het voegt waarde toe aan uw locatie.


Opbrengsten zijn er zoals duur u gewenst in diverse vormen;


  • toename biodiversiteit
  • afwisselend aanzien; een inspirerende omgeving
  • stabiele situatie; weinig of geen onderhoud
  • bijdrage aan klimaatdoelen
  • waterbuffering
  • vele andere mogelijkheden


Voor nadere informatie; maak een afspraak; ffrmnetwork at gmail.com

Wij horen graag van u!


Dank voor uw aandacht; EcoVrede Nederland op weg naar een leefbare samenleving


Nederland vanuit de lucht Ontwikkeling in Park Lingezegen van een voormalige maisakker In 2 jaar gerealiseerd