Wettelijke regels voor transformatie

De gebouwde omgeving kan een andere bestemming krijgen en worden verduurzaamd. Daarvoor zijn diverse regels van toepassing.