Panden verantwoord vormgeven

Panden zijn het aanzien van de omgeving. De blikvangers.

Een belangrijke vraag is hoe wij onze samenleving waarin steeds meer mensen bij elkaar in een stad wonen praktisch handen en voeten geven.

Dat vraagt om nieuwe uitgangspunten en visie. Een visie en werkwijze die wij u bieden. Een korte impressie hiervan vindt u in het onderstaande filmpje.

Graag willen wij u er op attenderen dat deze jaren, 2015 - 2020 een cruciaal moment zijn in de ontwikkeling van panden. Wet- en regelgeving gaan in hoog tempo richting een absolute eis aan panden ten aanzien van duurzaamheid en energiezuinig.

Het effect van een goede aanpak dat hier van uit kan gaan is enorm. Positief voor uw bedrijfsvoering.

* Pandeigenaren een voorbeeldfunctie laten vervullen in de aanpak van eigen panden

* Er voor zorgen dat een nieuwe gezondmakende panden ontwikkeld worden met een nieuwe gezonde inhoud

De duurzame stad. Pilots en in diverse vormen

Denk daarbij aan:

     • Ruimte voor bijzonder groen- in en om de gebouwen
     • Duurzame bouw
     • Vernieuwend- inspirerend aanzien
     • Lage kosten
     • Multifunctioneel gebruik
     • Gebouwen die energie opleveren

Wij doen u het aanbod in deze ontwikkeling van uw pand als adviseur- mede ontwikkelaar te participeren.

Het algemeen nut en de gezonde samenleving daarbij graag voorop.

Het vervolg van deze pagina geeft u enkele impressies van mogelijkheden

welke wij hebben ontwikkeld voor een pand dat er oorspronkelijk zo uitzag;

Er is een diversiteit aan mogelijkheden in deze tijd om panden, en woningen, te bouwen of om te bouwen die energie opleveren.

Panden die volledig energie neutraal zijn en feitelijk energieproducent zijn!

Recent gebouwde volledig duurzame industrieterreinen laten zien dat het kan. Het gaat enkel om een keuze. Een principiƫle keuze.

Een keuze die belangrijk is voor nu en voor de toekomst van Arnhem.. Gelderland en de rest van het land.

Doelgericht om de wenselijke samenleving neer te zetten in de praktijk. Een grote duurzaamheidsslag te maken.

1. Als voorbeeld de door EVS gemaakte schets met betrekking tot het gebouw Gildemeestersplein 1 in Arnhem waar wij als stichting in de afgelopen vijf jaar gevestigd zijn geweest. De bijgaande voorbeeldafbeeldingen voor deze locatie laten u iets zien van dat wat mogelijk is; Lage kosten, een geheel nieuw aanzien.

Een uitdaging op het gebied van innovatie en vernieuwing en aanzien van de stad. Laat uw keuze er een zijn om een gedurfde stap te maken. Een stap die de stad van de 21e eeuw op geheel eigen wijze op de kaart zet. U bent als eigenaar hierin belangrijk!

Dit is een schets van een gebouw dat voor zichzelf kan zorgen.

Dit gebouw is neutraal op het gebied van;

- energie

- water

- afvalstoffen

- gebruikte grondstoffen

Daarbij is het:

- eenvoudig demontabel

- heeft een voorbeeldfunctie

- een gezond makende bouwwijze

- gebruik van duurzame materialen

Is het een bijdrage aan een nieuw aanzien van de stad in de 21e eeuw.

De steden waar meer dan de helft van de wereldbevolking in vertoeft.

Voor betrokken Gemeenten;

  • makkelijker behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen
  • voorbeeldfunctie binnen en buiten de stad
  • een bewuste keuze maken voor het vormgeven aan de nieuwe samenleving
  • een goed signaal naar de burger
  • een goede, effectieve benadering van ondernemers

Er mag best wat gevraagd worden aan eigenaren voor alle inspanningen van de gemeente en de samenleving.

De vraag aan pandeigenaren door de Gemeente:

     • zorgen dat er maatschappelijke waarde wordt opgebouwd
     • duurzame ombouw. Rendementen in de komende jaren in de vorm van lage energierekening, lage belasting, gezond- werk- leefmilieu
     • structurele bijdrage aan verduurzaming van de stad
     • Intentieverklaring te werken aan een nieuwe richting voor pand en gebouwde omgeving. Goed voor mens en samenleving

Voordelen;

Minder kosten, en handvatten om ook andere panden te verduurzamen

     • Geen of weinig afvalwater
     • Opvang en gebruik regenwater
     • (Lokale) Eigen energieopwekking en voor de directe omgeving
     • Duurzame materialen, makkelijk demonteerbaar
     • Leren op een andere manier te denken en te handelen
     • Panden beter verhuurbaar en een betere naam mede in de directe samenwerking met de gemeente Arnhem
     • Andere aanpak van eigen panden concreet voor ogen gaan zien
     • Educatieve aspecten er in verwerken

2. EVS Gebouwbeheer

Er is een groeiende maatschappelijke vraag; Stichting EVS heeft ervaring met beheer. Wij faciliteren graag maatschappelijke initiatieven.

Wij willen die rol nader uitbouwen binnen en buiten de in de aanpak voorgestelde gebieden.

Veel panden staan jaren leeg.

Laat deze perioden ingevuld worden door ze in gebruik te geven aan maatschappelijke initiatieven waarbij wij het beheer voor u verzorgen.

Wij zorgen gedurende die tijd voor een goed aanzien. Zo ontstaat er een gezonde basis en ruimte voor burgerinitiatieven.

Het is tijd voor een nieuwe aanpak. De nieuwe Werkwijze.

Een concrete invulling en praktische realisatie van de participatiesamenleving

     • Het denken.. en werken zonder geld in de nieuwe participatiesamenleving mogelijk maken
     • De zorg voor de samenleving
     • Praktische handvatten
     • Concretiseren
     • Nu de goede toon zetten geeft voor jaren een gezonde ontwikkeling
     • Voordeel voor alle betrokkenen en voor de samenleving
     • Vraag een actieve betrokkenheid en meedenken van alle partijen

Wij nodigen u uit deze aanpak te concretiseren.

Wij verzorgen op verzoek een nadere uitwerking of denken mee in het verdere proces van ontwikkeling.

Contact:

Email: ecovredeaarde@gmail.com

Telefoon: 06 4936 78 77

Stichting EVS EcoVrede - EVS Gebouwbeheer Arnhem NL/EG

Er zijn ook andere gedachten over hoe de stad van de toekomst er uit moet zien ... Duurzaamheid, duurzame bouwmaterialen, nul energieverbruik en groen en ecologie lijken geheel van ondergeschikt belang in deze eerste ontwerpen ...

Copyright: Alle materialen zoals gebruikt in deze website zijn onvervreemdbaar eigendom van stichting EVS EcoVrede Arnhem Alle rechten voorbehouden 2015, 2016, 2017,2018,2019 ev