Onze steden doen pijn aan de ogen

-Onze Gebouwde omgeving-

Het zien van uw steden doet pijn aan onze ogen. Een opmerking van een Indiaan bij het zien van Westerse steden ... begin vorige eeuw!


Glas, Staal, IJzer, Beton, Stenen; de hoofdelementen van een gemiddelde stad. Weinig tot geen ruimte voor eigenheid, voor natuur, voor leefbaarheid voor eenzaamheid en voor samen zijn op een mooie plek.

Energie

De mens is energie. Alles wat dat verstoord is in principe beter niet om te gebruiken in de leef- omgeving, in kleding of in gebruiksvoorwerpen. Stralingvrij, gezondmakend.


Voedsel

De teelt van voedsel in de directe leefomgeving


Bouwstoffen

Natuurlijk, herbruikbaar, eenvoudig
Pandeigenaren die panden jaren leeg laten staan.. ondanks een grote maatschappelijke vraag naar woonruimte en werkruimtes voor sociaal maatschappelijk initiatief

In aanvulling op het bovenstaande artikel;

Exact; en narrow minded liet worden door alleen specifieke oplossingen te bieden. Zodoende hebben wij nu onze stadse problemen. Nu is er een nieuwe versie nodig met onderland-huizen, groene torenflats, nul-energiewoningen, waterzuivering op elke plek, de circulaire stad, schoon en gratis openbaar vervoer, helofytenfilters en eetbaar groen op elke straathoek. Met leefruimte en buurttuinen en burgerzelfbestuur. Dat vraagt andere vormen en nieuwe werkwijzen. De echte uitdagingen zitten hierin.