Woningcorporaties en verhuren

Korte pagina URL: http://tiny.cc/qt8ucz

Woningcorporaties hebben, of hadden.., een bijzondere functie in de samenleving. Het realiseren van betaalbare woningen. Mede met de invoering van de Euro en de geldontwaarding, is er in een twintig jaar tijd (anno 2019) een extreme prijsstijging tot ontwikkeling gekomen.

Feitelijk zijn de prijzen, ten opzichte van het Euro tijdperk meer dan verdubbeld. Deels is dat psychologisch te verklaren. Plotseling meer dan een halvering in cijfers van je salaris bij de invoering van de Euro maakt dat je dat weer op pijl wilt hebben. Ook werd de overgang aangegrepen voor tal van prijsverhogingen. In extreme gevallen werd 250 gulden 'gewoon' 250 euro. Feitelijk was daarmee het Euro experiment al mislukt voordat het goed en wel was begonnen.

Alle prijzen stijgen en stegen in de afgelopen twintig jaar. Er was een post die niet of nauwelijks steeg en dat was voor veel mensen de hoogte van hun inkomen. Dat bleef ongeveer gelijk. Zelfs de prijsindexatie werd losgelaten.


Wat zijn dan nog betaalbare woningen?

Betaalbaar is namelijk een rekbaar begrip wanneer je als smaenleving er voor zorgt dat alle kosten stijgen, inclusief de huren. Wanneer is het dan niet meer betaalbaar?

Nu, dat is in de afgelopen tien jaar steeds duidelijker geworden. Steeds meer mensen op straat gezet, beslagleggingen, afsluiting van energie en water, hongerlijden en eten halen bij de Voedselbank.

Door de woningcorporaties is er niet, of nauwelijks, gereageerd op deze ontwikkelingen. De prijzen stegen, er waren meer grote investeringen in bijvoorbeeld projecten met vakantiehuisjes in Hongarije, er verdween veel geld in verkeerde investeringen en er werd, her en der, flink wat geld achterover gedrukt.

Het toezicht schiet, nog steeds, ernstig tekort. Transparantie is weinig aanwezig en de onderbouwing van een prijsstijging vaak in algemene termen.


Zodoende zitten er nu ruim een miljoen mensen op of onder de armoedegrens, structureel, heeft Nederland ruim 30.000 daklozen en is dat aantal stijgende. Tijd voor verandering zou je zeggen. Tijd voor bijzondere projecten die huisvesting garanderen. Het is tenslotte een mensenrecht, dus laten wij dat dan ook eens serieus nemen.


Te veel woningen hebben last van ernstig achterstallig onderhoud. Schimmel, Lekkage, Kou en dat voor een huurprijs die meestal schommelt tussen de 6 en 900 euro per maand. Daar mag je dan toch ook iets voor verwachten?


Wij nodigen u uit te participeren in deze initiatieven en uw inbreng en betrokkenheid en aanvullingen(!) duidelijk te maken. Suggesties en afspraken over locaties, waar wij met u graag meerwaarde mogelijk maken, zijn welkom! ffrmnetwork@gmail.com


ANBI instelling

  1. Amsterdam legt doorverhuur nieuwbouwwoningen aan banden

  2. Oktober 2020; Systeem sociale huur moet op de schop