Bevrijdingstheoloog Betto noemt biobrandstof fataal


TROUW  23 augustus 2007 

 1. Wat de boze atheïsten verkeerd zien  >

 2. God in a World of Gods  >

 3. Anti-judaïsme  >

 4. Op drift geraakte theologen vluchten in analyses  >

 5. Rudolf Otto over Friedrich Schleiermacher  > 6.  Joshua Heschel: De sabbat en andere essays  >
   
 7. Religieuze belevenissen  >

 8. Tjeu van den Berk:
  Het numineuze
    >

 9. Oorsprong van religie  >

 10. Geheim is geheim  >

 11. Biobrandstof versterkt het broeikaseffect  >
 12. Godsdienstwaanzin  >
 13.  Compassie  >

Door: Lodewijk Dros
Een Braziliaanse bevrijdingstheoloog opent de aanval op biobrandstof: die is dodelijk. Zijn kritiek –’We voeden auto’s, in plaats van armen’ – vindt gehoor in Nederland.
Biobrandstof moet het leven op aarde bevorderen, maar leidt tot de dood van velen. Dat stelt frei Betto, de bekendste bevrijdingstheoloog van Brazilië.
De dominicaan betitelt hét wapen tegen de opwarming van de aarde als necrocombustiveis, ’brandstof van de dood’. Biobrandstof zou het gebruik van fossiele – en vervuilende – brandstoffen moeten terugdringen, maar veroorzaakt hogere prijzen voor levensmiddelen.
Ook in Nederland doet dat zich voor, met stijgende melkprijzen, maar zonder de desastreuze gevolgen die dat in een arm land als Brazilië heeft, betoogt Betto.
Het beleid van de socialistische president Lula heeft de Brazilianen stevig op kosten gejaagd, stelt Betto; auto’s moeten van de president op ethanol uit suiker rijden en dat heeft de kosten voor levensmiddelen verdrievoudigd.
Dat verschijnsel wordt versterkt nu ook grote industrielanden uit het Westen op biobrandstof willen overstappen. De VS hebben met Brazilië een verdrag gesloten over de levering van grote hoeveelheden ethanol.
Bevrijdingstheoloog Betto wijst met de beschuldigende vinger naar de grootgrondbezitters die zich storten op het ’nieuwe goud’– suikerriet – en minder lucratieve landbouwproducten links laten liggen. Betto's tweede mikpunt is de auto. Daar zijn er 800 miljoen van, net zoveel als er ondervoede armen zijn, becijfert Betto. „We voeden de auto’s en jagen zo mensen de dood in.”
Betto bestrijdt dat de vervanging van benzine en diesel door ethanol veel milieuvoordeel oplevert. Het milieu lijdt juist enorme schade door de oprukkende suikeraanplant. De vraag naar soja wordt in het Amazonegebied beantwoord met de kap van het oerwoud. Daarnaast veroorzaakt de nieuwe economische bedrijvigheid een grote, ontwrichtende binnenlandse migratie richting de plantages, een groeiend aantal favela's (sloppenwijken), moorden, drugshandel en kinderprostitutie.