Medlem af Dansk-Russisk Forening Sjælland

Sådan bliver du medlem:

Du kan blive medlem ved at indbetale et årligt kontingent til foreningen.

Kontakt evt. Dansk-Russisk Forening Sjælland gunvor.andersen.godstrup@gmail.com

Som medlem opnår du en række fordele, bl.a.:

    • Gratis adgang eller rabat til de fleste af foreningens arrangementer

    • Indflydelse på foreningens drift

    • Information udsendes to gange om året

    • Mulighed for at deltage i arrangementer i Landsforeningen

    • Gratis lån af film fra Landsforeningen

Medlemkontingent for foreningen år 2020:

Enkelt medlem, 175 kr. årligt.

Samboende, 275 kr. årligt.

Virksomheder, institutioner m.v. 2.500 kr. årligt.

Betaling:

Overfør pengene til reg. 5355 konto 0300593.

Note: her kan der senere komme en formular/blanket til indmeldelse