Medlem af Dansk-Russisk Forening Sjælland

Sådan bliver du medlem:
Du kan blive medlem ved at indbetale et årligt kontingent til foreningen.
Kontakt evt. Dansk-Russisk Forening Sjælland gunvor.andersen.godstrup@gmail.com

Som medlem opnår du en række fordele, bl.a.:
  • Gratis adgang eller rabat til de fleste af foreningens arrangementer
  • Indflydelse på foreningens drift
  • Information udsendes to gange om året
  • Mulighed for at deltage i arrangementer i Landsforeningen
  • Gratis lån af film fra Landsforeningen
Medlemkontingent for foreningen år 2014:

Enkelt medlem, 150 kr. årligt.
Samboende, 230 kr. årligt.
Virksomheder, institutioner m.v. 2.500 kr. årligt.
Betaling:
Overfør pengene til reg. 5355 konto 0300593.


Note: her kan der senere komme en formular/blanket til indmeldelse