Dansk Russisk forening tager kraftig afstand fra og fordømmer

Ruslands invasion i Ukraine

Læs Landsledelsens pressemeddelelse her

Kommende arrangementer

Kontingent (enkelt medlem 175 kr., samboende 275 kr.) betales i begyndelsen af det nye år til vores konto i Arbejdernes Landsbank Reg.nr. 5355, konto 0300593. Oplys venligst navn, adresse, e-mailadresse, mobilnummer - ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt.

Onsdag den 15. februar, 2023, kl. 19 – 21.
Lars Erslev Andersen: Har Vesten retten på sin side?

”Står det til USA, skal folkeretten overholdes af Vestens fjender, men må brydes efter behov af USA og vennerne i Mellemøsten. Nu giver det bagslag”.

Kilde: Lars Erslev Andersen i Ræson 2020, s. 35 - 46

Omtalte artikel giver talrige eksempler på især USA’s overtrædelse af Folkeretten, som amerikanerne forventer, at fjender overholder, herunder Rusland, men for allierede er det anden sag. Foredraget den 15/2 vil eksemplificere dette og vise de konsekvenser Vestens dobbeltmoral har for en stabil verdensorden. Hvordan kan vi undgå den yderste konsekvens: ”Alles krig mod alle”? Er det overhovedet muligt?

Lars Erslev Andersen, dansk mellemøstforsker, cand.mag. i idéhistorie fra Aarhus universitet, 1986, suppleret med mellemøststudier ved Odense Universitet. Fra 1991 var han videnskabelig medarbejder ved universitetets Center for Mellemøststudier, hvis leder han blev i 1994 frem til 2000. Siden 2008 har han været seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), hvor han især fokuserer på USA’s og Kinas positioner i Mellemøsten samt teorier om verdensorden.


Holmegaardhallens mødelokale, Glasværksvej 1, Fensmark, 4684 Holmegaard

Entré: Medlemmer gratis, gæster 50 kr. Velkommen!


Onsdag den 22. marts 2023, kl. 19
Et foredrag og en samtale om Ukraine med Irina Doentsig Bernstein

Ingen ved, hvad der vil ske indtil marts 2023. Derfor er det svært at forudsige foredragets endelige indhold. Som det ser ud nu, vil Irina gå tilbage i historien til tiden før og under Stalin og derefter fokusere på Ukraines nyere historie, herunder landets særlige geografiske betydning, relationer mellem forskellige samfundsgrupper, den omfattende korruption i landet, Euromajdan og de samfundsmæssige konsekvenser af den russiske invasion og krig i Ukraine.

Irina er født i Ukraine, kom sammen med forældrene til Tyskland i 1994, forsatte sin skolegang der og afsluttede sin uddannelse på Heinrich Heine Universitetet i Düsseldorf med en MA i sociologi og politikvidenskab. Hun er Resident Twinning Advisor på to EU-projekter i Ukraine 2011 - 2016, der har bidraget til associeringsaftalen mellem EU og Ukraine. Hun behersker russisk, ukrainsk og tysk på modersmålsniveau og har fulgt Ukraines og Ruslands samfundsudvikling på tæt hold de seneste 20 år. Irina arbejder i dag som statistiker i Dansk Arbejdsgiverforening.


Holmegaardhallen, Glasværksvej 1, Fensmark, 4684 Holmegaard

Entré: Medlemmer gratis, gæster 50 kr. Velkommen!

Vedr. kontingent for 2023

Hvis du vil deltage gratis i alle arrangementer i 2023, så skal du indbetale årskontingent til vores konto i

Arbejdernes Landsbank Reg.nr.5355, konto 0300593.

Husk at oplyse afsender, adresse. e- mail og mobilnummer. - ellers kan vi ikke se, hvem der har betalt.

Kontingent :

Enkelt medlem 175 kr

Samboende. 275 kr

Vi glæder os til at se jer til alle vores arrangementer i 2023..

Dansk-Russisk Forening, Sjælland.Næste arr