Kommende arrangementer


Dansk-Russisk Forening, Sjælland

inviterer til et foredrag

”Hvilken betydning har russisk historie for udformningen af dagens politik i Rusland?”

ved Kim Frederichsen, ph.d. i russisk historie og samfundsfag

Foredragsholderen tager udgangspunkt i et kendt citat: ”Den, der ikke kender historien, er dømt til at gentage den”. Dette citat ændrer han til følgende udtalelse: ” Den, som kender historien, er dømt til at se dem, der ikke kender den, gentage den”. Dette, siger foredragsholderen, refererer til aftenens foredrag: Hvor meget er fortid, hvor meget er også nutid, og hvor meget gentager sig den sovjetiske fortid i dagens nutid? Med udgangspunkt i dette vil foredraget være bygget op om tre hovedelementer:
  1. Hvordan er forskningssituationen i dag for russiske historikere? Denne del vil handle om, hvilke resultater russisk historieforskning er nået frem til i dag, forskellige serier af publiceret forskning på det russiske bogmarked og kampen for arkivadgang. Denne del af foredraget vil dels bygge på foredragsholderens egne erfaringer med samarbejde med russiske historikere, dels indblik i de seneste års publicerede forskningsresultater i Rusland.
  2. I en række eksempler kolliderer den frie forskning i Rusland med det nuværende regimes ønske om at skabe en slags officiel Historie med stort H, hvilket har ført til omfattende omvurderinger af f.eks. Stalin og sovjettiden i forbindelse med udformningen af russisk indenrigs- og udenrigspolitik i dag. Herunder vil vi også se på, hvad det officielle Rusland kan bruge statuer til.
  3. Som aftenens sidste emne vil foredragsholderen bruge den aktuelle Krim-krise som et eksempel på, hvordan den officielle tolkning af Historien bruges af myndighederne i både Rusland og Ukraine.

Kim Frederichsen er ph.d. i russisk historie og samfundsfag, næstformand i DRF’s landsledelse og formand for DRF, Fyn. Han er uafhængig forsker, forfatter, foredragsholder, anmelder og redaktør. Han har knyttet talrige kontakter til både amerikansk, vesteuropæisk og russisk forskning.I mødelokalet er det rigelig plads til at overholde Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende regler om afstand, gruppestørrelse og håndhygiejne.
Alle kan derfor trygt deltage i arrangementet

Entré: Medlemmer gratis, øvrige 50 kr.

Velkommen


 For medlemmer afholdes inden foredraget kl, 17:30 - 18:30

den  udsatte generalforsamling for 2019
Se det fulde program  for 2020