Bestyrelse

Formand og kontakt:

Gunvor Andersen,

Akaciehaven 16

4684 Holmegaard,

Mobil: 3086 6950

gunvor.andersen.godstrup@gmail.com

Sekretær og kasserer:

Jørgen Nielsen.

jorgennielsen@privat.dk

Medlem:

Eva Kold

eva.v.kold@gmail.com

Medlem:

Lissi Hansen

lissihansen@mail.tele.dk

Medlem:

Grete Gellert

grete.gellert@gmail.com

Medlem:

Marie Louise Kold

mail@mlhk.info

Suppleant:

Anker Schjerning

anker.schjerning@gmail.com

Suppleant:

Kristian Lynge Larsen

lyngelarsen@gmail.com

Revisor:

Jørgen Hamfeldt

j.hamfeldt@outlook.dk

Revisor:

Peter Jensen

peter_jensen21@hotmail.com