Arkiv: Grundtvig og Rusland

Denne e-bog er udgivet af Dansk-Russisk Forenings Forlag

med økonomisk støtte fra Wisti Fonden.

Folmer og Helle Wistis fond for international forståelse

Indholdsfortegnelse

Forord 5

Første del: Fra Grundtvigs liv

1: Grundtvig og Udby Præstegård. Interview med Dorrit Røtting

2: Jutta Bojsen – Møller: Grundtvig og Marie Toft – den korte kærlighedslykke

3: Thorstein Balle: Grundtvig og Vartov

Anden del: Grundtvig og den ortodokse tradition

4: Johannes Værge: Grundtvig og den ortodokse tradition

Tredje del: Grundtvig om opdragelse og uddannelse

5: Ole Vind: Det levende ord anno 2016

6: Jørgen Hinsby: Oplysningens betydning for uddannelsesprocessen

7: Jørn Boye Nielsen: Folkehøjskolen – et eksempel på ikke-kompetencegivende

uddannelse i Danmark

Fjerde del: Russisk interesse for Grundtvigs syn på opdragelse og uddannelse

8: Lydia Sjkorkina: "Grundtvig i Rusland”

9: Irene Kurdjumova: Demokratisering af uddannelsen i Rusland: Erfaringer, problemer og

fremtidsperspektiver

10: Olga Zvjagina: Om demokratiseringen af uddannelsesprocessen i Rusland

11: Alla Nazarova: Mine erfaringer med Grundvig i Rusland. Hvad virker? Hvad virker ikke?

Femte del: Grundtvig og Tolstoj

12: Nikolaj Khitajlenko: En sammenligning af L.N.Tolstojs og N.F.S. Grundtvigs ideer

om opdragelse og uddannelse

13: Valeria Trofimova: L.N. Tolstojs innovative pædagogik og dens implementering

Sjette del: Grundtvigs internationale betydning

14: Karsten Fledelius: Grundtvig og hans internationale anvendelighed

15: Michael Schelde: Grundtvigs internationale virkningshistorie

Forfatterportrætter 206

Konferenceprogrammer: ”Grundtvig og Rusland I-IV”

Læs publikationen