Arkiv 2019

Dansk-Russisk Forening, Sjælland

inviterede til Nytårstaffel på biblioteket i Fensmark

onsdag den 9. januar, 2019,  kl. 18 – 21

Дед Мороз

Aftenen bød på

Dansk-Russisk Forening, Sjælland, inviterede til et offentligt foredrag ved Aksel V. Carlsen, som fortalte om sine forældres livsrejse fra Nazityskland til Danmark og Sovjet.

Forlagsomtale af bogen: 

”Kærlighed i krig og kaos handler om kærlighed, socialt engagement og en kamp for at overleve. Om en 17-årig pige fra en landsby i det sovjetiske Ukraine og en ung københavner, hvis veje krydses i en tysk arbejdslejr under 2. Verdenskrig.

Historie, storpolitik, et tilfældigt møde og det daglige hverdagsliv udgør hovedingredienserne, og menneskelig varme og optimisme gøres til handling.

I 1942 blev Dusja tvangsforvist til en arbejdslejr i Rostock, hvor hun mødte danske Erik. Han kom til byen i januar 1943 for at tage civilt arbejde for en dansk entreprenør. De forelskede sig og flygtede i april 1945 på falske papirer og midt i krigens inferno til Danmark, hvor de blev gift og siden fik to børn. Efter 11 år i Danmark emigrerede familien til Sovjetunionen, hvor de levede fra 1956 til begyndelsen af 1990’erne. 

Dusja har rundet de 90 år. Erik døde i 2004, 83 år gammel. Deres livshistorie er på én gang noget helt særligt og samtidig et prisme for den storpolitiske udvikling under den kolde krig. Et dramatisk og smukt billede på, at kærlighed kan overvinde (næsten) alt. Bogen bygger på deres dagbøger og erindringer samlet af deres søn.”

Aksel V. Carlsen er søn af Dusja og Erik. Han er født i København i 1945 og opvokset dels i Danmark, dels i Sovjet. Han har en ph.d. i historie (Moskva) og i statskundskab (Aarhus Universitet) . Han har skrevet en række bøger og artikler om politiske  forhold.

Foredraget fandtsted på biblioteket i Fensmark

torsdag den 7. marts, 2019, kl. 19.00.

 

Kærlighed i krig og kaos, udkommet på Frydenlunds Forlag i januar 2018.

Dansk-Russisk Forening, Sjælland, inviterede til offentligt foredrag ved Claus Mathiesen, Forsvars-, akademiet, som fortalte om ”Rusland og Vesten under Jeltsin og Putin - hvorfor konfrontation?”

Foredraget fandt sted på biblioteket Fensmark

torsdag den 25. april, 2019, kl. 19.00.

Bemærk: Kl. 17.30 – 18.30 Generalforsamling for medlemmer.

I sit foredrag ”Rusland og Vesten under Jeltsin og Putin – hvorfor konfrontation?”

analyserede Claus Mathiesen  forholdet mellem Rusland og Vesten i dag set på baggrund af udviklingen i 90’erne og de ændringer, som fulgte med præsident Putins overtagelse af præsidentembedet i 2000. Udviklingen, især efter Georgien-krigen i 2008 og annekteringen af Krim i 2014, har i stigende grad taget karakter af konfrontation politisk og militært.

Hvorfor har den det?

Og hvordan kan udviklingen tænkes at forme sig i præsident Putins fjerde embedsperiode og efterfølgende?

Claus Mathiesen, cand.mag. i polsk og russisk, studielektor i russisk sprog på Forsvarsakademiet, dansk forsvarsattache i Ukraine i årene 1999-2007. Claus Mathiesen har ud over et godt kendskab til russisk sprog og kultur særlig interesse for Ruslands forsvarspolitiske og militære forhold, herunder Rusland og Arktis, Rusland og NATO, samt Ruslands forhold til de tidligere Sovjetrepublikker og Polen.

Dansk-Russisk Forening, Sjælland, inviterede til offentligt foredrag om ”Rusland uden ideologiske briller”

ved cand.mag. Jens Jørgen Nielsen.

Foredraget fandt sted på biblioteket i Fensmark

torsdag den 5. september, 2019, kl. 19.00

Rusland har i flere hundrede år være en del af den samfundspolitiske debat i Vesteuropa. Rusland har ofte været defineret som enten en meget positiv samfundsmodel eller det stik modsatte. I 1800-tallet flygtede mange franske adelige til Rusland. De så det russiske zar styre som et forsvar for den traditionelle orden, som var smadret under den franske revolution.  Socialister og liberale så det modsatte. I 1900-tallet så vestlige kommunister i en periode Sovjetunionen som virkeliggørelse af oplysningstidens idealer. I 1990'erne så markedstilhængere et eksempel på det frie marked. I dag ser nogle vestlige konservative Putin som forsvarer af traditionelle familie- og nationale værdier.

I foredraget vil cand. mag. Jens Jørgen Nielsen prøve at give et billede af det aktuelt eksisterende Rusland, som hverken svarer til de højreradikales billede eller globaliseringstilhængernes skræmmebillede af en genopstået Sovjetunion. Rusland er sig selv.

Jens Jørgen Nielsen er cand. mag. i historie og idehistorie med senere studier i russisk sprog. Han er ansat ved Niels Brock Business. Han har tidligere arbejdet som projektleder under den danske ambassade i Estland, hvor han arbejdede med det russisktalende mindretal. I en række år var han korrespondent for Politiken i Moskva. Jens Jørgen Nielsen er forfatter til en række bøger om Rusland. Han deltager ofte i danske TV- og radiodebatter om Rusland. Han har desuden flere gange deltaget i debatter på Russisk stats TV. 

Dansk-Russisk Forening, Sjælland, inviterede til et offentligt foredrag: ”Det liberale demokrati under pres – hvad sker der i Østeuropa og Rusland?” ved lektor Søren Riishøj, Syddansk Universitet.  Foredraget fandt sted på biblioteket i Fensmark

tirsdag den 8. oktober, 2019.

  

Det er ingen hemmelighed, at det liberale demokrati, som vi har kendt det i Vesten, er under voksende pres. Populistiske præsidenter, partier og regeringer vinder frem, også i vestlige lande, tænk bare på Polen, Ungarn og USA. Og det er bestemt ikke de eneste eksempler. Det liberale system er også udfordret globalt. EU er i krise. Rusland og Kina er ikke indstillet på at underordne sig vestlig dominans.

I foredraget vil Søren Riishøj karakterisere og diskutere den ny udfordring. Er det liberale system selv skyld i problemerne? Er populisme nødvendigvis farligt? Hvordan kan vi få demokratiet til at fungere bedre? Og er sanktioner og handelskrig bedste middel, når det gælder forholdet til lande som Ungarn, Rusland og Kina?

 

Søren Riishøj, f.1947, er lektor ved Statskundskab ved Syddansk Universitet. Han har i årtier beskæftiget sig med de politiske og økonomiske forandringer i de østeuropæiske lande og SNG-landene. Var i årene 1981-94 medlem af Folketinget, og kunne herfra i 1980erne opleve murens fald og forandringerne i Sovjetunionen efter at Gorbatjov kom til magten i 1985.

se også: Søren Riishøj: Østeuropa – politiske, økonomiske og sociale forandringer, 2. udgave (2001), Columbus:

(https://forlagetcolumbus.dk/produkt/oesteuropa-politiske-oekonomiske-og-sociale-forandringer/produkt/vis/)

Dansk-Russisk Forening, Sjælland, inviterde til operadukkerteater: 

Eugen Onegin

Forestillingen var baseret på Pusjkins versroman til

Tjajkovskijs musik

Forestillingen fandt sted på biblioteket i Fensmark

mandag den 4. november, 2019, kl. 19.00.

       

Fra slutscenen i Eugen Onegin,

hvor Onegin har opsøgt Tatjana

Lidt om  Eugen Onegin

Operaen Eugen Onegin af Tjajkovskij bygger på Alexander Pusjkins versroman af samme navn. Den handler om den blaserte verdensmand Onegin, der med sin ven, den romantiske poet Lensky, besøger nabogodset, hvor Lenskys forlovede Olga og hendes søster Tatjana bor med deres mor, der er enke. Olga er en livlig ung pige, mens Tatjana er en belæst drømmer. Tatjana forelsker sig over hals og hoved i Onegin og skriver samme nat en glødende kærlighedserklæring til ham. Han er imidlertid ikke indstillet på ægteskab og afviser hende, dog på en pæn måde.

Til Tatjanas fødselsdag noget senere, hvor der er stor fest, er han også inviteret – og fornemmer, at gæsterne har travlt med at gøre et par ud af ham og Tatjana. Det irriterer ham, hvorpå han tankeløst flirter med Olga. Dette bringer den romantiske Lensky ud af fatning – især da Olga tilsyneladende ikke har noget imod flirten, og det ender med, at Lensky udfordrer Onegin til en duel.

På en mærkelig måde minder dette meget om Pusjkins egen skæbne. Hans kone flirtede med en fransk officer, som Pusjkin udfordrede til duel, og der blev han dræbt på samme måde.

Lenskys død og Onegins skyldfølelse derover gør, at Onegin i flere år rejser rundt i Europa. Da han vender tilbage, bliver han inviteret til et bal hos den rige fyrst Gremin, viser det sig, at Tatjana er blevet fyrstens hustru. Nu er det Onegins tur til at tabe hovedet, han bestormer Tatjana med kærlighedserklæringer, og selvom hun indrømmer, at hun stadig elsker ham, så vil hun ikke forlade sin mand.  Onegin står ulykkelig tilbage, da hun går. 

Hanne Slumstrup

Dukkeførerne var Hanne Slumstrup og hendes medspiller Knud Erik Forsberg.

Hanne Slumstrup er sekretær i Dansk Modelteaterforening samt redaktør af foreningens medlemsblad Suffløren.

De har begge spillet modelteater i mange år. Da de opdagede, at de begge har en forkærlighed for musik, blev de enige om, at forsøge sig i den genre. Forrige år spillede de ”My Fair Lady”, sidste år ”Elverskud” samt havde premiere på Eugen Onegin.