Explicació‎ > ‎

Definició


Com fer una definició?


Primària

Eduwiki 

Veure aquí en format PPT

(Anna Pérez i Núria Cervera) ESO

(Xavier Salat)
Pràctica d´aula
IES Badia del Vallès, 
assessorat per Neus Sanmartí


BATXILLERAT

Elaborar un glosari (Vicent Pardo)


Base d´orientació (ESO)
IES Badia del Vallès. Formadora: Neus SanmartíExemple: Una flor és una part d´una planta que sempre té un pistil (òvuls) i/o estams (pol·len) i que serveix perquè la planta es pugui reproduir. (Neus Sanmartí)

Base d´orientació (PRIMÀRIA)

Què hem de fer per definir? 

(Neus Sanmartí)

B

R

M

Hem d´escriure a quin grup pertany (d'objectes, materials, éssers vius o de parts). Per exemple, la flor és una part d´una planta.

 

 

 

Hem de pensar en quines parts, propietats o característiques són imprescindibles (Exemple: Totes les flors tenen pistil i/o estams, però no totes tenen pètals)

 

 

 

Hem d´escriure quina és la seva funció o aplicacions, és a dir, per a què serveix. Per exemple, la flor serveix perquè la planta es pugui reproduir.

 

 

 

En què he millorat?

 

 

 

En què he de millorar?

 

 

Què he de fer per millorar?

 

 

 

 


Ítems comuns a totes les bases d´orientació dels textos escrits:

 

 

B

R

M

ADEQUACIÓ. La presentació és adequada (títol encertat, marges, cal·ligrafia), s´expressa correctament,

 

 

 

COHERÈNCIA. Estructura ordenada de paràgrafs.

 

 

 

COHESIÓ. Puntuació,  paraules ordenades

 

 

 

CORRECCIÓ. Errades ortogràfiques

 

 

 

VARIACIÓ. Té il·lustracions

 

 

 


ą
Guida Alles,
27 de març 2012, 9:34
Comments