EGITURAK ULERTU ETA LANDU

Teknologia - DBH1

Flipped Classroom metodologian oinarritutako unitate didaktikoa formatu digitalean

Flipped Classroom: jokatzeko modu orokorra


  • Jarduera bakoitzaren aurreko saioan 3-4 minutuko azalpen-bideo laburra ikusgai jarriko da Classroom plataforman, eta ikasleei etxean ikusteko aginduko zaie. Bideoarekin batera, kontrol-galdera ipiniko da, ikasleak bideoa ikusi duela egiaztatzeko.
  • Hurrengo saioan, lehenengo 10 minutuak azaldutako edukiak freskatzeko erabiliko dira: denen artean bideoa gogoratuko da eta zalantzak argituko. Irakasleak galderak egingo dizkie ikasleei horretarako. Behar izanez gero, gelan berriro ikus daiteke bideoa.
  • Ikasleek aukera daukate edozein momentutan aurreko azalpenak ikusteko, gelako ordenagailuak erabiliz (aurikularrak behar dira).
  • Gelan askotariko jarduerak garatuko dira, eta ikasleei zailtasunak gainditzen lagunduko die irakasleak.
  • Jarduerak taldekoak zein bakarkakoak izango dira.
  • Taldekako jardueretan, irakasleak behaketa-txantiloia erabiliko du, eta hura hartuko du kontuan ebaluatzeko.