Kynheilbrigði og kynbundið jafnrétti

Fræðsluefni fyrir foreldra og kennara

Unnið með hliðsón af vef Hilju Guðmundsdóttur kennara í Sæmundarskóla með góðfúslegu leyfi hennar

Vefur Sæmundarskóla


Vefurinn er ætlaður foreldrum/forráðamönnum og kennurum sem leiðarvísir í fræðslu um kynheilbrigði. Síðan skiptist í yngsta- og miðstig með átta undirkafla með áherslu á;

  • Samskipti og sambönd

  • Gildi, réttindi, menningu og kynferði

  • Að skilja kynímyndir og hlutverk

  • Öryggi og ofbeldi

  • Heilsa og velferð

  • Mannslíkaminn og þroski

  • Kynferði og kynferðisleg hegðun

  • Kynlíf, kynheilbrigði og æxlun

Undir hverjum kafla eru lykilhugmyndir og markmið sem miða að því að efla færni nemandans í viðfanginu. Einnig er vísað í kennsluefni sem styðja við viðfangsefnið.

Ofangreind markmið eru unnin út frá alþjóðlegum markmiðum UNESCO um kynfræðslu og kennslu í kynheilbrigði.

Upprunalegt skjal Alþjóðlegt skjal Unesco