Basisschool De Nieuwe Link geeft kinderen de ruimte

Hartelijk welkom op basisschool De Nieuwe Link.

Een school met een eigen karakter!


Maak kennis met Basisschool De Nieuwe Link Oss

De Nieuwe Link is een basisschool aan de rand van het centrum met een open sfeer die door ouders en kinderen als prettig wordt ervaren. Sociale vaardigheden krijgen veel aandacht; wij leren kinderen problemen op te lossen vanuit een respectvolle houding naar elkaar, met aandacht voor verschillen.

Kinderen moeten zich thuis voelen op school. Je voelt je pas echt thuis als je je geborgen voelt. De schoolactiviteiten moeten kinderen een uitdaging bieden om op verkenning te gaan, dingen uit te zoeken en te ontdekken. De leerkrachten willen kinderen zelfvertrouwen bij brengen door vertrouwen uit te spreken in hun vermogens om te leren, daarbij accepteren en aan kinderen duidelijk maken dat het ene kind langer over dat leren mag doen dan het andere.

Kinderen voelen zich thuis in een vertrouwde vaste groep, maar we vinden het ook belangrijk dat ze in aanraking komen met kinderen uit andere groepen om samen te leren of samen dezelfde ervaringen te delen. Samen werken, samen spelen, samen praten en luisteren zijn voorname dingen op De Nieuwe Link. Daarom worden bij niet-lesgebonden activiteiten momenten ingebouwd waar kinderen uit de verschillende groepen elkaar ontmoeten.

Op de hoogte blijven?

Leuke nieuwtjes en foto's van activiteiten delen we via onze Klasbordpagina. Volgt u ons al?

Belangrijke informatie delen wij via onze nieuwsbrief met ouders.

Bezoekadres : Prof.Regoutstraat 110 - Postcode 5348 AH, Oss - Telefoon 0412 - 627341 - bsdenieuwelink@filiosscholengroep.nl