Basisschool De Nieuwe Link geeft kinderen de ruimte.

Een school met een eigen karakter!


Maak kennis met Basisschool De Nieuwe Link Oss

De Nieuwe Link is een basisschool aan de rand van het centrum met een open sfeer die door ouders en kinderen als prettig wordt ervaren. Sociale vaardigheden krijgen veel aandacht; wij leren kinderen problemen op te lossen vanuit een respectvolle houding naar elkaar, met aandacht voor verschillen. Samen werken en samen spelen vinden wij erg belangrijk op De Nieuwe Link.

De leerkrachten brengen kinderen zelfvertrouwen bij door vertrouwen uit te spreken in hun vermogens om te leren. Elk kind leert langs een andere weg en in een ander tempo. Wij stemmen hierop af.

Om u meer over ons onderwijs te kunnen vertellen nodigen wij u van harte uit om een kijkje te komen nemen.

Als u contact met ons opneemt leiden wij u graag rond op onze school: 0412-627341

Nieuws uit Social Schools

Bezoekadres : Prof.Regoutstraat 110 - Postcode 5348 AH, Oss - Telefoon 0412 - 627341 - bsdenieuwelink@filiosscholengroep.nl