Hier staan wij voor op onze school

Op basisschool De Nieuwe Link:

* mogen we onszelf zijn

* accepteren we elkaar

* mogen we fouten maken

* zorgen we voor elkaar

* geven we complimenten

* lachen we veel

* zeggen we sorry

* is iedereen welkom

* ben jij uniek

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ten volle kunnen ontplooien. We zorgen voor goed onderwijs waarin we de talenten van kinderen verder ontwikkelen door hen een uitdagende leeromgeving te bieden.

Onze visie:

Wij zien ouders als ervaringsdeskundigen en werken vanuit evenwaardigheid samen aan optimale ontwikkeling, zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel, creatief en fysiek gebied.

Bij leren hoort fouten maken. Wij dagen onze kinderen uit tot experimenteren, onderzoeken en creatief denken. Vaardigheden die zij nodig hebben om de wereld om hen heen te ontdekken. Leren leren is daarbij erg belangrijk. Wij hebben daarom veel aandacht voor vaardigheden zoals concentreren, plannen, zelfsturing en doorzetten. "Ik kan het niet" wordt dan; "Ik kan het nog niet". We geven onze kinderen in de onderbouw graag deze vaardigheden mee zodat zij in de bovenbouw zelfstandig aan de slag kunnen. Ieder op zijn niveau, in de zone van de naaste ontwikkeling. Onze kinderen zijn mede verantwoordelijk voor hun leerproces.