Schoolbibliotheek

Onze schoolbibliotheek is tot stand gekomen in samenwerking met BasisBiblotheek Maasland,vestiging Oss.

Alle kinderen op school krijgen een gratis bibliotheekpas, waarmee ze zowel op school als in alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland boeken kunnen lenen. We hebben vaste momenten waarop de bibliotheek open is. Elke groep heeft een eigen moment om boeken uit te zoeken of te ruilen. Dit gebeurt onder leiding van de onderwijsassistente.

Onze schoolbibliotheek is laagdrempelig; het leesplezier staat voorop. Zeker voor kinderen voor wie lezen niet vanzelfsprekend is. De kinderen worden vrij gelaten in de keuze van hun boek. Hierdoor worden ze gestimuleerd om te lezen en dit bevordert de taal- en leesvaardigheid. De competenties van de leerlingen worden ook versterkt op het gebied van de sociale vaardigheden; de leerlingen leren samenwerken en oplossingen bedenken.