Communicatie

Wij communiceren op diverse manieren met onze ouders:

  • Dagelijks tijdens de inloop bij het halen en brengen van de kinderen. Op deze momenten kunnen kleine zaken met elkaar uitgewisseld worden zoals een herinnering van een tandartsbezoek e.d. Indien een uitgebreider gesprek nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek na schooltijd of voor een telefonische afspraak.
  • Aan het begin van het schooljaar vertelt de leerkracht tijdens een informatieavond alle belangrijke zaken die bij desbetreffend leerjaar horen. Aan deze informatieavond is een thema gekoppeld zoals aanvankelijk lezen, hulp bij het rekenhuiswerk, enz.
  • Tijdens de oudergesprekken vindt uitwisseling plaats over het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Vanaf groep 5 is de leerling aanwezig bij het gesprek. In het eerste gesprek staan de persoonsaspecten van het kind centraal en worden door de leerkracht, de leerling en de ouders doelen vastgesteld voor het komende schooljaar. In het tweede en derde gesprek wordt aan de hand van het rapport en de Citoscores de voortgang van de prestaties besproken. Tussentijds kan er op verzoek van ouders en/of leerkrachten een vervolggesprek gepland worden.
  • Ouders ontvangen elke maand een nieuwsbrief via de mail. Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website.
  • Ouders ontvangen ook tussentijds brieven en mededelingen via de mail en kunnen hierop reageren.
  • Ouders kunnen zich aanmelden voor Klasbord, zodat zij op de hoogte blijven van het nieuws in de klassen.