Sociale vaardigheden

Onze samenleving is de afgelopen decennia in veel opzichten veranderd. Er is meer vrijheid en ruimte om eigen keuzes te maken. De keerzijde hiervan is dat er minder vanzelfsprekende regels en richtlijnen voor gedrag zijn. Dit uit zich in een toegenomen opvoedingsonzekerheid. Deze ontwikkeling gaat aan het onderwijs niet voorbij.

Een ‘gezonde’ sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de gehele ontwikkeling. Problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen leiden tot problemen op andere gebieden van de ontwikkeling, zoals gedrags- en leerproblemen. Daarom gaan de leerkrachten op De Nieuwe Link oplossingsgericht om met de kinderen. Ook het werken met de methode 'Kinderen en hun sociale talenten' heeft hier een aandeel in. Daarnaast hebben wij natuurlijk een pestprotocol.

Bij gedragsproblemen moeten we niet alleen denken aan extrovert, storend gedrag. Er zijn ook gedragsproblemen die niet , direct zichtbaar zijn maar die wel gevolgen hebben voor een optimale ontwikkeling. Denk daarbij aan faalangst, een laag zelfbeeld, niet voor jezelf op durven komen of concentratieproblemen.

Leren en gedrag gaan dus hand in hand. ‘Om te leren moet je goed in je vel zitten’, is een uitspraak die in het onderwijs al sinds jaar en dag geldt. Maar het is ook heel belangrijk om stil te staan bij het tegenovergestelde: ‘Om goed in je vel te zitten moet je vertrouwen hebben in je eigen leerproces.’ Met andere woorden, iedere leerling heeft de behoefte aan competentie, bekwaamheid en geloof in eigen kunnen. Daarnaast is het belangrijk dat iedere leerling het gevoel heeft erbij te horen en betekenisvol te zijn.

Je competent voelen, autonoom kunnen zijn en relaties aangaan met anderen zijn basisbehoeftes van ieder mens.

Wij zien het als onze opdracht om leerlingen te ondersteunen in het vervullen van deze basisbehoeftes. Binnen ons team hebben wij hiertoe enkele opgeleide gedragsspecialisten. Zij ondersteunen de collega's en geven teamscholing op het gebied van het aanleren van sociale vaardigheden, bewustwording van de verschillen en behoeften van jongens en meisjes, autisme, ADHD/ADD , hechtingstoornissen en dergelijke. Wij werken met onze kinderen 'Oplossingsgericht ' en maken daarbij gebruik van 'Kids skills'. Daarnaast zetten wij de methodieken uit het programma 'Rots & Water' in. Hieronder informatie over die methodieken.

Oplossingsgericht Werken

We kijken met onze leerlingen altijd naar de gewenste situatie en leren hen vaardigheden om te komen tot die gewenste situatie. We laten ons sturen door de oplossing in plaats van het probleem. We richten ons op de gewenste situatie en bekijken wat de leerling nodig heeft om hier te komen. Het is belangrijk om geregeld stil te staan bij dingen die wel goed gaan, want als je weet wanneer het wel goed gaat kun je nagaan wat je dan doet om het goed te laten verlopen. Deze succesfactoren kun je inzetten om een gewenste situatie na te streven.

De uitgangspunten van Oplossingsgericht werken:

  • Als iets (beter) werkt, doe er dan meer van. Wanneer we de aandacht richten op gedrag dat wèl of betere resultaten boekt dan het gemiddelde, krijgen we ideeën en aangrijpingspunten voor verbetering.
  • Als iets niet (minder) werkt, stop ermee.... en doe wat anders!Durf te erkennen dat iets niet de gewenste resultaten geeft en heb het lef om te zoeken naar alternatieven. Pas wanneer we ons gedrag veranderen, veranderen ook de resultaten.
  • Als iets (beter) werkt, leer het dan van of aan een ander. Het uitwisselen van kennis is dé manier om te verbeteren. Ga op zoek naar successcenario's en vind uit wat je daarvan kunt gebruiken. En heb je wat gevonden? Deel het dan weer met anderen!
  • Niets is alléén maar negatief. Er zijn altijd voldoende kwaliteiten en hulpbronnen beschikbaar om tot verbetering te komen.

Wat is Kids Skills:

  • Gebaseerd op het idee dat kinderen eigenlijk geen problemen hebben, alleen vaardigheden missen die zij nog niet hebben geleerd.
  • Een gemakkelijke, oplossingsgerichte methode voor gedragsverandering bij kinderen. Voor iedereen te begrijpen maar niet zo eenvoudig toe te passen als het misschien lijkt. Het vereist een nieuwe manier van denken.
  • Kijken naar wat het kind kan leren, opbouwen en ontwikkelen.
  • Een methode waarmee kinderen op een positieve, constructieve manier problemen overwinnen door nieuwe vaardigheden te leren.

Rots&Water

Het Rots & Waterprogramma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te leren spelen, werken en leven in een veranderende samenleving. Soms moet je stevig staan als een 'Rots' en soms moet je meebewegen als 'Water'.

Een aantal leerkrachten heeft de training Rots & Water gevolgd. Deze training is erop gericht om kinderen naast het basiaanbod uit 'Kinderen en hun sociale talenten' extra handvatten te geven die hen helpen in de omgang met elkaar en in het kunnen reflecteren op hun eigen handelen. Het aanbieden van deze training in groepsverband zorgt ervoor dat alle kinderen in de groep dezelfde taal leren spreken op dit gebied.