De Raad van Toezicht (RvT) is een onafhankelijk orgaan en heeft tot taak toe te zien op het functioneren van het College van Bestuur (CvB) en met name op en in hoeverre het CvB door middel van strategie, beleid en beheer de doelen van de stichting realiseert, met oog voor de daarbij aan de orde zijnde belangen, processen, effecten en risico's. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en het resultaat van de organisatie.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Herman Klitsie (voorzitter, remuneratiecommissie)
  • Louise Joosten (lid, remuneratiecommissie)
  • Michiel Wabeke (lid, auditcommissie)
  • Eric Oosterom (lid, auditcommissie)
  • Yvonne Althuizen (lid, commissie identiteit)
  • Loe van Erp (lid, commissie identiteit)
  • Tom van Kleef (lid, commissie identiteit)